Week 11 (9 okt - 15 okt)

09-10-2006

Maandag is weer de hele dag geteld. Vergeleken met gisteren een "rustige dag" met toch nog 2.907 Vinken. De eerste IJsgors van het seizoen werd waargenomen evenals de negende Roodkeelpieper en 32 Boerenzwaluwen (totaal 4.546 vogels).

11-10-2006

Op woensdag werd het na een dag niet tellen (slecht weer) weer een gekkenhuis met 9.918 vogels en een nieuw dagrecord voor de Veldleeuwerik (4.445 ex.) en de tweede Brandgans voor de telpost en de tweede IJsgors van het seizoen. Een 2e kj man Bruine Kiekendief werd om 12:31 uur gezien en een tweede volwassen vrouwtje om 14:00 uur. Om 14:10 uur werd een grote arendachtige vogel waargenomen, vermoedelijk een Slangenarend. De vogel was aan het afzeilen, en was geheel wit van onder met zeer brede vleugels zonder polsvlekken. Door een teveel aan tegenlicht kon de staartbandering niet bekeken worden en kon de vogel niet worden “afgemaakt” en is dus niet geteld. Andere roofvogels die gezien werden waren nog 6 Sperwers, 3 Torenvalken en 2 Smellekens en tevens een hele late Gele Kwikstaart.

Zonsopkomst
Zonsopkomst

12-10-2006

Donderdag zat de lucht, bij aankomst, al vol met vogels. De Zanglijsters kwamen voornamelijk voor 9:00 uur door, met 574 een nieuw dagrecord. Opvallend was het aantal Merels wat hoog tussen de Zanglijsters door vloog (ook een nieuw dagrecord: 54 vogels). In het begin vlogen Veldleeuweriken en Zanglijsters door elkaar, later werden alleen Veldleeuweriken gezien (totaal 2.529 ex.). Een Grote Zilverreiger werd vroeg in de ochtend boven de telpost gezien. Later op de ochtend begonnen de Graspiepers pas echt te vliegen (1.340 vogels) terwijl de Vinken de gehele dag doorkomen (nieuw dagrecord: 7.549). Tevens nieuwe dagrecords voor de Kneu en Rietgors met resp. 346 en 66 vogels. Hoewel in de middag de lucht dichttrok kwamen er toch 61 Buizerden in bellen over de telpost. Bijzonder was ook de Huismus, de tweede van dit seizoen en de derde ooit, naast 12 Sperwers, 3 Torenvalken en 3 Smellekens en in totaal 13.995 vogels.

13-10-2006

Vrijdag leken de Vinken, Veldleeuweriken en Graspiepers ineens op te zijn. Gelukkig was er wel leuke ganzentrek met een nieuw dagrecord op voor de Toendrarietgans (223 ex.).Tevens werd nog een late Boompieper gehoord en een Bruine Kiekendief.

Kieviten
Kieviten
Kneuen
Kneuen
Kneuen
Kneuen

14-10-2006

Zaterdag werd gekenmerkt door mist. Hoogtepuntjes waren een Grote Gele Kwikstaart en een erg hoge Visarend om 14:02 uur.

15-10-2006

Op zondag werd de jaarlijkse vogelteldag van de Vogelwacht Uden gehouden. De ochtend begon met een koude oostenwind zonder veel vogels. Opvallend waren enkele vroege Buizerds en een Bruine Kiekendief over de telpost. Omstreeks 10:00 uur kwam een front Spreeuwen (ongeveer 2.000) en later werden de eerste Kleine Zwanen gezien.

Torenvalk
Torenvalk
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik
Zonsopkomst
Zonsopkomst

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89. IJsgors
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90. Brandgans
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91. Toendrarietgans
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92. Koperwiek
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93. Sijs
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94. Kleine Zwaan
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper
 21. 11-10-2006 4.445 Veldleeuwerik
 22. 12-10-2006 574 Zanglijster
 23. 12-10-2006 7.549 Vink
 24. 12-10-2006 346 Kneu
 25. 12-10-2006 66 Rietgors
 26. 13-10-2006 223 Toendrarietgans
 27. 13-10-2006 5 Torenvalk