Week 10 (2 okt - 8 okt)

02-10-2006

Op maandag deed de herfst echt zijn intrede. Bij aankomst op de telpost stond een harde wind en zag het er niet best uit. In het eerste uur vlogen er toch redelijke aantallen Graspiepers (waaronder zelfs een groep van 65). Na een uur begon het te regenen en werd de auto gebruikt als schuilmiddel. Naast 251 Vinken vloog er later nog een opvallend aantal Grote Lijsters over de telpost: 32, waaronder een groep van 23 vogels. De Boerenzwaluwen maken nu dat ze wegkomen, toch werden er nog 59 geteld. Ook was er een nieuw dagrecord voor de Groenling (37 vogels). Rondom de telpost verblijven nu honderden Veldleeuweriken, Kneuen en Graspiepers. Een mooi spektakel, maar het tellen wordt er niet makkelijker op. De lokale Haviken en Sperwers vonden dit niet erg en zorgden af en toe voor spannende taferelen.

03-10-2006

Dinsdag begon weer met regen maar later op de dag klaarde het op weer en vlogen er veel Grote lijsters (35 ex.). In de middag kon met verbeterde omstandigheden toch nog een erg late, duidelijk juveniele, Wespendief geteld worden om 15:00 uur.

04-10-2006

Woensdag is er niet geteld.

05-10-2006

Donderdag was een dag met goede aantallen en bijna een dagrecord Graspiepers (1.672 vogels). Naast 1.647 Vinken kon ook de zevende Roodkeelpieper van dit seizoen genoteerd worden. Verder nog een adult vrouwtje Bruine Kiekendief, 2 Grote Gele Kwikstaarten en nog 34 Boerenzwaluwen.

Aalscholvers
Aalscholvers
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief

06-10-2006

Vrijdag is er niet geteld.


07-10-2006

Terwijl de meeste Vogelwachters op zaterdag uitwaaiden op Terschelling werd er natuurlijk ook nog geteld. De ochtend begon goed toen, net na aankomst om 7:02 uur, Henk's aandacht werd getrokken door alarmerende Veldleeuweriken. Het bleek de eerste Velduil van dit seizoen te zijn die tot twee maal toe een poging deed om op ons bankje te landen, maar schrok van de auto en Henk die daar twee meter vanaf stond. Vorig jaar werden door Henk ook al eens bij aankomst 2 Velduilen op het bankje aangetroffen!! Helaas waren de overige tellers pas later aanwezig. Voor het eerst een flinke Aalscholvertrek, met twee groepen van 80. Een juveniele Slechtvalk kwam om 10:23 uur langs gejaagd en helaas verdween een mogelijke Boomvalk net te vroeg uit beeld. Na 10:00 uur viel alles stil en we zijn gestopt toen er een groot regenfront aankwam.

08-10-2006

Zondag werd een gedenkwaardige dag, de weersvoorspelling was goed: weinig wind en af en toe zon. Na een rustige start met 5 Grote Gele Kwikstaarten barstte een constante stroom van Graspiepers en Vinken los. Gelukkig waren we (ondanks de vele Terschelling gangers) met genoeg tellers, zodat we alle kanten goed in de gaten konden houden. Slechts gestoord door een overvliegende volwassen mannetje Blauwe Kiekendief moest er stug geteld worden met tussen 11:00 uur en 12:00 uur 6.269 Graspiepers. De vogelaars met de tellers in hun hand kregen last van RSI!! Mede hierdoor sneuvelde het dagrecord van 2.175 naar 15.219 Graspiepers! De rust was daarmee nog niet aangebroken; op het Internet barstte een hevige discussie los over de verhouding Graspiepers en Vinken, die op onze post anders lag dan in andere posten in het land.

Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Dolgedraaide tikkers
Dolgedraaide tikkers

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88. Velduil
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster
 18. 02-11-2006 2.016 Kramsvogel
 19. 02-10-2006 37 Groenling
 20. 08-10-2006 15.219 Graspieper