Week 9 (25 sep - 1 okt)

25-09-2006

Op maandag begon de trek los te komen. Dit was te merken aan het aantal Graspiepers die er over kwamen: 212 ex. Ook andere trekvogels van het late najaar zoals Heggenmussen, Zanglijsters en Rietgorzen beginnen in aantallen toe te nemen. Vandaag de vijfde Roodkeelpieper van het telseizoen. Een 1e kj Bruine Kiekendief vloog om 14:15 over de telpost en een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd ook gezien, alsmede een Slechtvalk.

Teun van Kessel
Teun van Kessel
Wespendief
Wespendief

26-09-2006

Vanwege slecht weer en het kneuzen van het maïs (veel herrie) werd er op dinsdag niet lang geteld. Hoogtepuntje van de telling waren 2 Kepen, de eersten van dit seizoen. ’s Avonds trok een Torenvalk snel richting zuid over de telpost. We hebben de afgelopen week een opmerkelijk aantal Torenvalken waargenomen, die duidelijk op trek zijn. Er zijn tot nu toe achttien vogels waargenomen die absoluut niet tot de zes lokale vogels behoren.

27-09-2006

Op woensdag is de hele dag geteld. De dag begon met dichte mist en Leo Ballering heeft zijn eerste woensdagochtend sessie op de telpost gestaan. Hij werd al snel vergezeld door andere tellers. Voordat deze arriveerden kon hij getuige zijn van een Smelleken die een Veldleeuwerik sloeg. 2 Bruine Kiekendieven werden gezien (een mannetje en een vrouwtje, beide adult) en ook nog een Boomvalk.

Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Buine Kiekendief
Buine Kiekendief
Buizerd
Buizerd

28-09-2006

Op donderdag konden door Wim de eerste Gaaien van het seizoen worden genoteerd.

29-09-2006

Het enige opmerkelijke van vrijdag was de opvallende verschijning van een mannetje Dominicaner Wida, dit is natuurlijk een ontsnapte vogel. De vogel werd door Carel van de Sanden gedetermineerd, anders hadden we het waarschijnlijk nooit geweten.

30-09-2006

Zaterdag was weer een leuke dag op de telpost met een Grote Gele Kwikstaart, 12 Gele Kwikstaarten en 48 Witte, een Roodkeelpieper, een juveniele Slechtvalk en 2 Eksters. In de middag was er een goede roofvogeltrek voor met name de Buizerds (43 ex.).

Havik
Havik
Kieviten
Kieviten
Wespendief
Wespendief

01-10-2006

De eerste dag van oktober begon met niet al te beste weersomstandigheden voor de vogeltrek. Op sommige telposten in Nederland werden vandaag hoge aantallen Grote Gele Kwikstaarten geteld, wij moesten het doen met twee vogels. Een zeer late, juveniele Wespendief werd om 9:58 uur gezien en 2 Bruine Kiekendieven trokken over de telpost en ook 2 Smellekens.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84. Keep
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85. Knobbelzwaan
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86. Gaai
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87. Merel
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger
 17. 30-09-2006 2 Ekster