Week 8 (18 sep - 24 sep)

18-09-2006

Op maandagochtend is, door de regen, maar kort geteld door Wim Gremmen en William Dijsselbloem. Bij aankomst op de telpost vloog een Roodkeelpieper op uit het aardappelveldje achter de telpost. 41 Stormmeeuwen trokken over in twee groepen en 4 Goudplevieren konden worden bijgeschreven. Ook werden de eerste 3 Zanglijsters van het seizoen gezien. In de avond werd door Willie de Vries nog een Zilverplevier aan de grond gezien.

Boomvalk
Boomvalk
Buizerd
Buizerd
Blauwe Reigers
Blauwe Reigers

19-09-2006

Dinsdagmiddag leverde voor Wim Gremmen een Smelleken op, die een uur aan de grond heeft doorgebracht alvorens door te vliegen. Verder had Wim nog een Bruine Kiekendief.

20-09-2006

Woensdag was er leuke Boerenzwaluwtrek (634 vogels) en kon een volwassen vrouwtje Slechtvalk worden genoteerd. Om 16:00 uur werd een Visarend, lange tijd vliegend boven de bosrand, gezien en hebben 7 Goudplevieren langere tijd aan de grond gezeten. De eerste Grote lijsters kwamen ook over de telpost.

21-09-2006

Donderdag was een prachtige nazomerdag met hoge temperaturen. De wind kwam uit het zuidoosten en was matig tot hard. Dit heeft waarschijnlijk de roofvogels gestimuleerd om door te trekken. Een late, juveniele, Wespendief kwam door na 12:00 uur. Een duidelijk volwassen Visarend, de derde in één week, kwam om 12:40 uur recht over de telpost. Een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief vloog over om 10:28 uur. Verder werden alweer het vijfde Smelleken van het seizoen, 2 Boomvalken, 7 Sperwers en 14 Buizerds genoteerd. Bijzonder waren een Waterpieper en een Huismus (pas de tweede ooit op de telpost). De Boomleeuweriken beginnen ook te vertrekken, vandaag werden er veertien gezien. Omstreeks 15:00 uur zagen we in de verte een zwarte rookpluim. Carel merkte op: “dat zal wel een neergestorte F16 zijn”. En inderdaad (!) het 6 uur nieuws meldde dat er een F16 was neergestort op de vliegbasis Volkel. Gelukkig hebben de piloten zich weten te redden middels hun schietstoel

22-09-2006

Vrijdag viel door de harde wind in de soep.

Visarend
Visarend
Zilverplevier
Zilverplevier
Drukte op zondag
Drukte op zondag

23-09-2006

Zaterdag was wederom een prachtige dag op de Brobbelbies met weer mooie roofvogeltrek. Een juveniele Roodpootvalk kwam door om 8:40 en een Visarend werd gezien om 11:17 uur. Er werd een nieuw dagrecord Bruine Kiekendieven gevestigd: 14 ex. (was 7): 1 juv om 7:51; 1 juv om 8:05; 1 juv om 9:03; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:47; 1 onbekend (te ver weg) om 12:39; 6 juv om 15:57 uur. Een Slechtvalk kwam door om 10:01 en 3 Smellekens om 11:32, 12:44 en 13:16 uur, één van deze drie vogels was duidelijk een mannetje. Vandaag 6 Boomvalken (nieuw dagrecord) en ook een nieuw dagrecord voor de Groenling (28 ex. waaronder 21 in één groep). 5 Torenvalken werden genoteerd en een Ekster werd hoog boven de post waargenomen. De Ekster wordt maar zelden waargenomen in het begrazingsgebied.

24-09-2006

Op zondag was er een record aantal bezoekers, helaas deden de vogels het iets minder, toch zijn er nog leuke waarnemingen gedaan. Zo trok al vroeg in de ochtend een Grote Zilverreiger over de telpost en de Blauwe Reiger was goed voor een nieuw dagrecord (26 ex waaronder een groep van twaalf en een van acht). De roofvogels deden het minder dan gisteren. Toch weer 4 Bruine Kiekendieven, een Smelleken, 6 Buizerds, 7 Sperwers, 2 Boomvalken, 2 Torenvalken en een Visarend.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar  76. Huismus
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter  77. Waterpieper
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit  78. Roodpootvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan  79. Ekster
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf  80. Kauw
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend  81. Koolmees
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik  82. Grote Zilverreiger
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan  83. Veldleeuwerik
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief  84.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk  85.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst  86.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek  87.
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken  88.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik  89.
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai  90.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief  91.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans  92.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend  93.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend  94.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees  95.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors  96.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper  97.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73. Zilverplevier  98.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74. Zanglijster  99.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75. Grote Lijster  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper
 12. 23-09-2006 6 Boomvalk
 13. 23-09-2006 5 Torenvalk
 14. 23-09-2006 14 Bruine Kiekendief
 15. 23-09-2006 28 Groenling
 16. 24-09-2006 26 Blauwe Reiger