Week 7 (11 sep - 17 sep)

11-09-2006

Maandag was weer een mooie nazomerdag met toch ietwat tegenvallende resultaten. ’s Ochtends kon nog wel een Bruine Kiekendief en de eerste Havik werden genoteerd maar verderer weinig Zwaluwen, misschien dat ze bijna op zijn? Wel nog 2 Koninginnenpages.In de avond was het beter: Ik zag bij aankomst vrijwel meteen een Boomvalk die, tevergeefs, een Kneu probeerde te pakken. Daarna pakte hij met succes een libel, om vervolgens zijn reis voort te zetten. Na aankomst van Teun kwam een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief overgevlogen. Na aankomst van John Hermans een juveniele Bruine Kiekendief en meteen daarna een volwassen mannetje. Hiermee was het nog niet afgelopen, even later kwam het tweede Smelleken van het seizoen voorbij en een mooi lijntje van 7 Blauwe Reigers.

Duinpieper
Duinpieper
Duinpieper
Duinpieper
Wespendief
Wespendief

12-09-2006

Dinsdag werd ’s middags door Henk vd Acker een invallende Goudplevier gezien die de hele avond verder aanwezig bleef.

13-09-2006

Op woensdag werd er nog een Koekoek gezien die in exact dezelfde richting vloog als de Koekoek van de week ervoor en nog 38 Gele Kwikstaarten, waarvan 37 in één groep.

14-09-2006

Op donderdag konden de eerste Blauwe Kiekendieven van het seizoen worden bijgeschreven, beiden vrouwtjes. Rondom de telpost waren nog maar weinig Boerenzwaluwen te zien. Het lijkt erop dat de grote groep die normaal rond de boerderij hangt is verdwenen. In de avond werden 28 Boerenzwaluwen geteld die duidelijk op trek waren.

15-09-2006

Anders dan op andere telposten was het op vrijdag relatief rustig. Wel werd er een Duinpieper, een Bruine- en een Blauwe Kiekendief en 11 Blauwe reigers in één groep gezien. Deze laatste soort heeft het aardig gedaan deze week.

16-09-2006

In elk telseizoen zijn er dagen die je nog lang herinnert.Zaterdag was zo'n (roofvogel)dag. In totaal werden 6 Bruine Kiekendieven genoteerd: om 7:24 uur een juveniel, 7:44 juveniel, 8:30 volwassen man, 8:44 volwassen vrouw, 8:46 volwassen man en 16:28 volwassen man. Aan andere roofvogels verder ook geen gebrek. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien. Om 7:46 uur werd een Smelleken gezien dat laag achter de telpost over het maïs vloog en een volwassen vrouwtje Slechtvalk vloog met hoge snelheid over de telpost en werd net op tijd opgemerkt. Twee late Wespendieven werden om 10:15 en 10:25 uur gezien. De laatste leverde veel discussie op die door de foto’s kon worden beslecht: een juveniele Wespendief. Verder nog 13 Sperwers, 10 Buizerds en een Torenvalk. Om 14:25 uur vlogen drie roofvogels hoog boven de telpost. Eén van deze vogels was wel erg groot. Meteen viel het kwartje, dit moest een arend zijn!! Het bleek hier om een jonge Zeearend te gaan. De vogel cirkelde ongeveer vijf minuten boven de telpost, onderwijl werd hij lastig gevallen door de twee andere roofvogels. Dit werd hem kennelijk teveel en hij zeilde met hoge snelheid in noordoostelijke richting weg. Dit is de tweede Zeearend voor de telpost. Het werd vandaag ook de dag van de Duinpiepers. Al vroeg in de ochtend, om 8:37 uur, werd de eerste Duinpieper gehoord. Even later werd hij gezien toen hij de telpost passeerde. Om 9:36 uur werden 2 Duinpiepers gehoord die achter de telpost invielen. Deze, met de verrekijker, volgend werd er later nog een derde Duinpieper bij gevonden. De drie vogels hebben zowat de hele dag rond de telpost gezeten. Tevens werd een lijntje van negen Ganzen gezien. Het ging hier om Kolganzen en wel de vroegste ooit van de telpost. Later werden er nog drie gezien en konden de eerste groepjes Spreeuwen worden geteld. En om een goede dag echt compleet te maken kwam om 17:00 uur nog een Visarend over de telpost gevlogen. Wat een dag!!!! Dat het nog niet over was heeft Henk vd Acker in de avond ondervonden, Om 18:30 uur werd nog een Morinelplevier waargenomen die eerst probeerde te landen maar de vogel besloot toch door te vliegen in westelijke richting.

Zeearend
Zeearend
Zonsondergang
Zonsondergang
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief

17-09-2006

Zondag begon met mist. Om 7:40 uur werd de eerste Roodkeelpieper van het seizoen gehoord maar ondanks speurwerk kon deze niet gevonden worden. Om 8:30 uur werd opnieuw het karakteristieke geluid van een Roodkeelpieper gehoord. Deze vogel werd wel gezien. Op nog geen 30 meter van de telpost vloog de vogel over de weg. Teun van Kessel, die de eerste vogel had gemist (toch vroeger opstaan Teun), kon dit zeer waarderen. Ralph Smits kwam nog later en had hierdoor beide vogels gemist. Geen nood, hij mocht om 10:15 uur zelf de derde Roodkeelpieper van de dag op zijn naam zetten. Hij pikte de vogel al op toen nog niemand hem gehoord had. Deze vogel kwam uit het maïs en vloog in dezelfde baan langs de telpost als de tweede vogel. Ook werd er nog een Duinpieper gezien en gehoord. De Graspiepers beginnen te komen (20 ex.) net als de Grote gele kwikstaart, de tweede van het seizoen.

Een juveniele Bruine Kiekendief werd om 9:11 uur gezien en om 10:30 uur een roofvogel met een zender!!. Duidelijk was de antenne bij de kop te zien. De vogel had verder de volgende opvallende kenmerken: een zeer donkere vogel met opvallende lichte dekveren. Aanvankelijk werd aan een Buizerd gedacht maar uiteindelijk, via het Internet, bleek het een Bruine Kiekendief vrouwtje te zijn. Ralph merkte op dat de vogel een soort van antenne net achter de kop had. Anderen richten nu ook de telescoop op de vogel. En inderdaad de vogel was gezenderd! We wisten van projecten waar Grauwe Kiekendieven gezenderd waren, dit was echter zeker geen Grauwe Kiekendief. Er werd scherper naar de kenmerken van de vogel gekeken maar we konden er niks anders van maken. Afgesproken werd om een bericht op internet te plaatsen met de vraag of er gezenderde Buizerds rondvlogen. Op zondagavond werd een vraag geplaatst op diverse mailgroepen op het internet. Er kwamen al snel reacties terug. In één van deze reactie kwam de suggestie om een bericht te plaatsen op de mailgroep Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maandagochtend kwam een bericht binnen van de universiteit uit Lund te Zweden, in de persoon van Roine Strandberg, met de opmerking dat een door hun gezenderde Bruine Kiekendief ten zuidwesten van Arnhem op zondagochtend 17 september een signaal had doorgegeven. Deze vogel zat een dag later in noordwest België. Na enkele berichten uitwisseling kwam vast te staan dat wij deze vogel bij ons op de telpost gezien hebben. Achteraf gezien kloppen de kenmerken die we gezien hebben ook met een Bruine Kiekendief. De universiteit van Lund heeft dit jaar 7 Bruine Kiekendieven gezenderd om onderzoek te doen. De zenders die geplaatst zijn staan 10 uur aan om vervolgens 24 uur geen signalen meer af te geven. De Bruine Kiekendieven die in Zweden broeden trekken allemaal in de winter naar het zuiden. Middels dit onderzoek willen ze vaststellen waar deze vogels overwinteren. “Onze” Bruine Kiekendief heeft dit jaar 4 jongen grootgebracht in het Araslövssjön meer vlakbij Kristianstad, Zuid- Zweden. Op 13 september werd vastgesteld dat zij nog in het broedgebied aanwezig was. Op 14 september gaf de zender een signaal af ter hoogte van Kopenhagen. Er wordt gedacht dat deze vogel de straat tussen Zweden en Denemarken langs de nieuwe brug heeft genomen. Eerder werd gedacht dat zij over Falsterbo had gevlogen. Op 14 september vloog zij verder in Denemarken via Lolland en Langeland. Op 15 september om 21.48 uur werd een signaal afgegeven uit noord Duitsland (ter hoogte van Groningen). Op 17 september werden 2 signalen afgegeven en wel op 03:13 en 06:27, dit was ten zuidwesten van Arnhem. Ongeveer 4 uur later werd de vogel bij ons op de telpost gezien. Op 18 september zijn weer 2 signalen afgegeven op 07:39 en 12:27 beide signalen kwamen uit België en hieruit is op te maken dat de vogel hard richting het zuiden vloog. Als men de punten van de signalen van Arnhem en België verbind op de kaart dan kun je zien dat onze telpost recht op de trekroute van de vogel ligt.

De gezenderde Bruine Kiekendief met Roine Strandberg
De gezenderde Bruine Kiekendief met Roine Strandberg
De route vanaf Zweden
De route vanaf Zweden
Zendergegevens in Nederland
Zendergegevens in Nederland

Eind oktober kwam uit Zweden nieuws over de bij ons waargenomen gezenderde Bruine Kiekendief. Helaas was het geen goed nieuws. De vogel is na het passeren van Parijs niet meer waargenomen. Ook zijn nog 2 andere gezenderde Bruine Kiekendieven in Frankrijk verdwenen. Hoewel het wel heel toevallig zou zijn dat er boven Frankrijk drie zenders mee ophouden kunnen we alleen gissen naar wat er gebeurd is, maar het lijkt er op dat “onze” Kiek slachtoffer van jagers is geworden. Beter nieuws is dat de andere 4 gezenderde vogels zich nu in Afrika bevinden. Zij zijn via Spanje (niet Gibraltar maar meer oostelijker) Afrika binnengevlogen. 3 vogels verblijven nu in Senegal en 1 vogel bevindt zich vlakbij de Niger Delta in Mali.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64. Havik
 15. Kievit  40. Wulp  65. Zwarte Kraai
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66. Blauwe Kiekendief
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67. Kolgans
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68. Visarend
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69. Zeearend
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70. Pimpelmees
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71. Rietgors
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72. Roodkeelpieper
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst
 11. 16-09-2006 4 Duinpieper