Week 6 (4 sep - 10 sep)

04-09-2006

Maandag had Wim Gremmen een goede dag op de telpost. Rond 10.45 uur zag hij een Dwergarend. Dit is het commentaar van Wim zelf; De Dwergarend kwam van de richting Muntsehei, en omdat er al 2 Bruine Kieken door waren van dezelfde richting was ik er op gespitst. Ik zag direct dat ik met een Arend te doen had door de lange vleugels. De vogel werd steeds lastig gevallen door Torenvalken , Zwaluwen en Sperwers. Rond 10.45 zag ik hem voor het eerst en om 10.55 viel hij bij de Drie Vennen in de bomen. De lichtbruine banen op de bovenvleugels met de witte plekken op de kop vleugels en schouders heb ik het beste kunnen zien. Ook duidelijk waren de witte voorvleugels en de buik. Om 11.10 kwam hij weer naar boven en is tot 11 .20 u in beeld geweest. In deze 10 minuten heb ik de staart boven en onder goed kunnen bekijken. Van koplampen heb ik niets gezien. Voor mij was het duidelijk een Dwergarend lichte fase. Wim kon ook nog 2 overvliegende Ortolanen noteren. In de avond is er ook nog geteld maar er was vrijwel geen trek.

05-09-2006

Dinsdag kon de eerste Heggenmus van het seizoen worden bijgeschreven, bovendien vloog er een lijntje van 10 Regenwulpen recht over de telpost en werd een eenzame Goudplevier gezien. ’s Avonds werd er een nieuw dagrecord geboekt voor de Wilde Eend (29 vogels). De Nachtzwaluwen lijken er vandoor te zijn.

06-09-2006

Woensdag bleef het rustig op de telpost. Een Boomvalk en een Koninginnepage daar bleef het bij.

07-09-2006

Donderdag kon een adult mannetje Grauwe kiekendief worden bijgeschreven. De vogel kwam uit de richting van de Drie Vennen. Hij werd flink lastig gevallen door de Boerenzwaluwen en vloog erg laag. De vogel is ongeveer twee minuten in zicht geweest om daarna richting zuid te verdwijnen.

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Henk van de Acker en in het midden Teun van Kessel
Henk van de Acker en in het midden Teun van Kessel

08-09-2006

Vrijdag 8 september werd een leuke zwaluwdag voor Wim Gremmen: 1001 Boerenzwaluwen en 50 Huiszwaluwen. ’s Avonds zaten bij aankomst van Teun van Kessel en John Hermans 3 Goudplevieren op de akker voor de telpost. Deze werden later verjaagd door een Torenvalk.

09-09-2006

Hoewel er op zaterdag goede weersomstandigheden waren, viel de vogeltrek tegen. Naast 62 Gele Kwikstaarten en een Duinpieper ter plaatse werd wel de derde Koninginnepage van dit seizoen bijgeschreven en negen Atalanta's. Toch was er een lichtpuntje in de vorm van een nieuwe telpostsoort: een Blauwborst werd gezien in de maïs. Deze vogel was waarschijnlijk in de nacht ingevallen.

Boomleeuwerik
Boomleeuwerik
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier
Goudplevier

10-09-2006

Zondag was een aangename dag op de telpost. Met de strak blauwe lucht waren de vogels echter niet makkelijk te zien en daarom zullen er best een aantal gemist zijn (vooral Sperwers..). Toch werd er nog wel een late Koekoek gezien en het eerste Smelleken dat laag voorbij kwam en even amok maakte met een Torenvalk. Twee juveniele Bruine Kiekendieven werden gezien om 15:05 en 15:22 uur en toch nog 47 Gele Kwikstaarten. De vlinders deden het ook goed met 6 Atalanta's, 1 Dagpauwoog en 1 Gehakkelde Aurelia.

Blauwe Reigers
Blauwe Reigers
Tapuit
Tapuit
Zwaluwen
Zwaluwen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf
 06. Bosruiter  31. Vink  56. Dwergarend
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57. Boomleeuwerik
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58. Ortolaan
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59. Grauwe Kiekendief
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60. Torenvalk
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61. Blauwborst
 12. Boompieper  37. Holenduif  62. Koekoek
 13. Geelgors  38. Kneu  63. Smelleken
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64.
 15. Kievit  40. Wulp  65.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Tuinfluiter
 2. Blauwborst

Dagrecords

 1. 05-08-2006 3 Witgatjes
 2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
 3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
 4. 27-08-2006 5 Witgat
 5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
 6. 29-08-2006 7 Kemphaan
 7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
 8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw
 9. 05-09-2006 29 Wilde Eend
 10. 09-09-2006 1 Blauwborst