Week 5 (28 aug - 3 sep)

28-08-2006

Op maandag is er niet geteld.

29-08-2006

Op dinsdag is Wim Gremmen om 10.30 uur begonnen met tellen en tussen 12:00 en 13:00 zag hij 7 Kemphanen (de tweede maal dat deze soort op de telpost is waargenomen en tevens een nieuw dagrecord). Tussen de buien door was er goede Boerenzwaluwtrek. Tussen 13:00 en 14:00 uur werden zelfs 440 Boertjes gezien. Een Wespendief trok om 17:25 uur over de telpost. Bovendien werden twee soorten wulpen gezien: 3 Regenwulpen en 1 gewone Wulp. Rondom de telpost werden 9 Paapjes en waargenomen, later nog 2 Nachtzwaluwen op de weg die zich mooi lieten fotograferen.

Nachtzwaluw
Nachtzwaluw
Nachtzwaluw
Nachtzwaluw
Nachtzwaluw
Nachtzwaluw

30-08-2006

Ondanks het slechte weer werden er op woensdag toch nog 208 Boerenzwaluwen gezien.

31-08-2006

Op de ochtend van de laatste teldag van augustus werden door Wim Gremmen nog 3 Sperwers, 57 Boerenzwaluwen en de eerste overtrekkende Geelgors van het seizoen genoteerd. ‘s Avonds werd begonnen met rooien van het aardappelveldje achter de telpost.

Aalscholvers
Aalscholvers
Buizerd
Buizerd
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai

01-09-2006

Vrijdagochtend is geteld door Ralph Smits, maar met 55 vogels verdeeld over zes soorten was het niet veel soeps. John Hermans wist dit in de avond te verbeteren met nul vogels!

02-09-2006

Zaterdag was veel beter met een leuke zwaluwtrek. In de ochtend werd een grote groep Zwaluwen ontdekt die uit drie verschillende soorten bestond, de voorbode van een trek die de hele dag doorzette. ’s Avonds waren 66 Oeverzwaluwen, 580 Huiszwaluwen en 782 Boerenzwaluwen (voor de Oever- en Huiszwaluw een nieuw dagrecord) genoteerd. De meeste telposten in Nederland hadden deze dag grote aantallen zwaluwen geteld. Er werden nog 4 Gierzwaluwen gezien en, toen na 14:00 uur het zonnetje doorkwam, nog 6 Buizerds en 4 Boomvalken. Dit was de eerste dag met een aantal vogels boven de 1000 (totaal 1588 vogels).

Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen

03-09-2006

Helaas was het weer op zondag slecht waardoor de jaarlijkse brunch letterlijk in het water viel. Om ongeveer 9:30 uur kwamen de deelnemers van de najaarswandeling compleet verregend op de telpost afgestrompeld. Ze hoopten daar een schuilplek te vinden maar deze was reeds door de aanwezige tellers ingenomen. Gelukkig klaarde het een beetje op en tijdens de brunch was het droog. Van vogeltrek was vandaag niet veel te bespeuren.

Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen
Brunch op de telpost in de regen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54. Kemphaan
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55. Tjiftjaf
 06. Bosruiter  31. Vink  56.
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57.
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58.
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62.
 13. Geelgors  38. Kneu  63.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64.
 15. Kievit  40. Wulp  65.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Tuinfluiter

Dagrecords

  1. 05-08-2006 3 Witgatjes
  2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
  3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
  4. 27-08-2006 5 Witgat
  5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter
  6. 29-08-2006 7 Kemphaan
  7. 02-09-2006 66 Oeverzwaluw
  8. 02-09-2006 580 Huiszwaluw