Week 4 (21 aug - 27 aug)

21-08-2006

Op maandag is er niet geteld.

22-08-2006

Op dinsdag werd dan toch eindelijk een Zwarte Ooievaar gezien, de eer viel te beurt aan Wim Gremmen. De vogel heeft wel kort ter plaatse gezeten maar te kort voor een foto. Verder goede Boerenzwaluwtrek met 376 vogels en één van de weinige Zomertortels van dit jaar trok over, waar zijn ze gebleven? Ook een flinke Huiszwaluwtrek; de op één na beste telling met 111 vogels. Een Slechtvalk werd waargenomen op de telpost. Naast een Wespendief, om 16:24 uur richting zuid verbleven er twee juveniele Wespendieven op de telpost, waarschijnlijk de vogels van het bekende nest. ’s Avonds weinig vogels maar wel weer een Nachtzwaluw op de telpost.

Wim Gremmen, William Dijsselbloem en Toy Janssen
Wim Gremmen, William Dijsselbloem en Toy Janssen

23-08-2006

Woensdag viel wat tegen met 2 Sperwers en 1 Wespendief (14:55 uur) terwijl andere telposten in Nederland wel redelijk wat Wespendieven hadden. Wel werden de eerste Putters gezien. ’s Avonds was het beter met opvallende Holenduiftrek: solitaire vogels vlogen vanuit noordelijke richting als een pijl richting zuid, naast een paar groepjes Gele Kwikken en een mooi V'tje Kleine Mantelmeeuwen. Maar het mooiste van de avond waren 2 Nachtzwaluwen die op de weg gingen zitten en 2 Dassen op diezelfde weg.

24-08-2006

Donderdag is er overdag geteld door Wim Gremmen. Er was vrijwel geen trek. In de avond was het druk met tellers op de telpost maar niet met de vogels; Toy Janssen, Carel vd Sanden, Ad v Wanroy, Tini vd Elzen, Thijs Fijen, John Hermans, Jan Willem Hermans, Mark Paulussen en Gerard van Aalst. Er werden maar 115 vogels geteld.


25-08-2006

Vrijdag is er niet geteld.

26-08-2006

Zaterdag is er de hele dag geteld. Het weer wilde niet echt meewerken en af en toe moest er worden geschuild voor een regenbui. 2 juveniele Bruine Kiekendieven werden gezien en 210 Boerenzwaluwen. Een late Kwartel werd gehoord vanuit het aardappelveldje.

Leo Ballering
Leo Ballering
Tapuit
Tapuit
Tapuit
Tapuit

27-08-2006

Zondag is er ook de hele dag geteld, met ook weer onstabiel weer en enkele forse onweersbuien met zware regenval. In tegenstelling tot gisteren vandaag wel roofvogeltrek. 7 Wespendieven werden geteld (doorkomst tijden: 10:42 (2), 10:54, 11:28, 12:51, 14:36 en 17:06 uur). Omstreeks 15:00 uur werd een roofvogel waargenomen die sterke kenmerken van een Slangenarend vertoonde. Flinke vogel (is gezien naast een Buizerd), lange staart met 3 duidelijk zichtbare banden, grote donkere kop, geblokte tekening op ondervleugel, duidelijke zichtbare vingers zwart. De vogel is ook biddend gezien maar verder met een zware vleugelslag. Enige reden van twijfel zijn de komma's die werden gezien op de ondervleugel (buizerdachtig) waardoor de vogel niet genoteerd is. Achteraf bleek dit een Wespendief te zijn geweest. Wel konden er twee nieuwe dagrecords worden geboekt, een lijntje van 11 Groenpootruiters en 5 Witgatjes werden gezien. Verder nog acht late Gierzwaluwen en een Slechtvalk en in de vroege ochtend een Vos.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Ooievaar
 02. Wilde Eend  27. Witgat  52. Putter
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk  53. Roodborsttapuit
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw  54.
 05. Regenwulp  30. Ringmus  55.
 06. Bosruiter  31. Vink  56.
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling  57.
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek  58.
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw  59.
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk  60.
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit  61.
 12. Boompieper  37. Holenduif  62.
 13. Geelgors  38. Kneu  63.
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter  64.
 15. Kievit  40. Wulp  65.
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje  66.
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart  67.
 18. Nijlgans  43. Houtduif  68.
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw  69.
 20. Zomertortel  45. Graspieper  70.
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter  71.
 22. Wespendief  47. Ooievaar  72.
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw  73.
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel  74.
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Tuinfluiter

Dagrecords

  1. 05-08-2006 3 Witgatjes
  2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter
  3. 26 augustus 2006 7 Roodborsttapuit
  4. 27-08-2006 5 Witgat
  5. 27-08-2006 11 Groenpootruiter