Week 3 (14 aug - 20 aug)

14-08-2006

Maandagavond is er wel een poging ondernomen om te tellen maar de zware regenval met onweer maakte dit haast onmogelijk. Er is ongeveer twee uur geschuild in de bus van William Dijsselbloem en de tijd werd gedood met veel koffie en versnaperingen. Van vogels tellen is niet veel gekomen, de teller bleef steken op een Kokmeeuw en een Kleine mantelmeeuw.

Het benske ©Toy Janssen
Het benske ©Toy Janssen

15-08-2006

Dinsdag konden er weer eens Regenwulpen genoteerd worden en wederom een Tapuit. Hopelijk heeft deze het wel gered Een juveniele Wespendief werd op het aardappelveldje gezien.

16-08-2006

Woensdag werd het pas in de loop van de morgen leuk met 10 Wespendieven (om 11:10 uur een groep van zes, om 12:30 uur nog een groepje van drie en daarna nog een solitaire vogel). Tevens de eerste Graspiepers (vijf ex).

De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen

17-08-2006

Wim Gremmen telde op donderdag weer een Wespendief (10:30 uur) en 147 Boerenzwaluwen. Maar de klapper was een nieuwe telpostsoort: 2 Tuinfluiters werden waargenomen. De tweede Boomvalk maakte de ochtend compleet en 2 Regenwulpen de avond.

18-08-2006

Op vrijdag is er niet geteld.

De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
Sperwer
Sperwer
Eekhoorn
Eekhoorn

19-08-2006

Zaterdag werd een hele leuke dag. In de ochtend kwamen 69 Gele Kwikstaarten door en verbleven een Tapuit, een Paapje, vele Roodborsttapuiten en Grasmussen rond op de telpost. Mooi was de Duinpieper die om 11:08 uur voorbijvloog. De roofvogels maakten dankbaar gebruik van de thermiek. 6 Wespendieven (doorkomst tijden: 9:46 (1), 12:44 (2), 13:52 (1), 14:29 (1) en 15:10 (1)), een Sperwer en 6 Buizerden trokken over. In de middag net voor een stevige onweersbui kwam op grote hoogte een Ooievaar over. De Gierzwaluwen waren nog niet op (122 vogels). Er zijn dit jaar veel Gierzwaluwen geteld ten opzichte van de andere jaren; tot deze dag al 534 vogels. In 2005 waren het er 163, in 2004 260 en in 2003 159 vogels. Waarschijnlijk komt dit doordat er nu tot later in de middag doorgeteld wordt. Dit lijkt ook de oorzaak van de grotere aantallen Wespendieven te zijn.

20-08-2006

Op zondag was het weer omgeslagen en er stond een stevige wind. Dit had natuurlijk ook invloed op het trekgedrag van de vogels. Geen thermiek dus vandaag geen roofvogels. De Gele Kwikstaarten lieten zich er echter niet door weerhouden (73 ex) alsmede de Boerenzwaluw (180 vogels). Een bijzondere gast in het open landschap was een Eekhoorn die op de weg werd gezien. Een Sperwer probeerde nog een Gaai te pakken; wat een mooi schouwspel opleverde van zeker een kwartier. De hele gaaienfamilie hielp mee de Sperwer, met succes, te verjagen. In het aardappelveldje werd ook nog een Kwartel gehoord.

De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
Paapje
Paapje
Tapuit
Tapuit

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip
 02. Wilde Eend  27. Witgat
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw
 05. Regenwulp  30. Ringmus
 06. Bosruiter  31. Vink
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit
 12. Boompieper  37. Holenduif
 13. Geelgors  38. Kneu
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter
 15. Kievit  40. Wulp
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart
 18. Nijlgans  43. Houtduif
 19. Goudplevier  44. Zilvermeeuw
 20. Zomertortel  45. Graspieper
 21. Aalscholver  46. Tuinfluiter
 22. Wespendief  47. Ooievaar
 23. Sperwer  48. Grote Mantelmeeuw
 24. Buizerd  49. Turkse Tortel
 25. Morinelplevier  50. Duinpieper

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Tuinfluiter

Dagrecords

  1. 05-08-2006 3 Witgatjes
  2. 17-08-2006 2 Tuinfluiter