Week 2 (7 aug - 13 aug)

07-08-2006

Maandagmiddag is geteld door Wim Gremmen en Carel vd Sanden. Een Wespendief trok over de telpost in westelijke richting. Een juveniele Slechtvalk vloog om 15:46 uur laag over de telpost en ook kon de eerste Tapuit van het seizoen worden genoteerd. Verder de eerste Boerenzwaluwtrek (49 vogels). In de avond is er ook geteld maar er was vrijwel geen trek.

De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen

08-08-2006

Dinsdag is er in de avond geteld door Carel vd Sanden en Gerard van Aalst. Het enige noemenswaardige was een Goudplevier.

09-08-2006

Woensdag is er niet geteld.

10-08-2006

Donderdag is er kort geteld door Wim Gremmen. Er was geen trek van betekenis.

11-08-2006

Zaterdagochtend begon met een dreigend bewolkte lucht met af en toe spatjes regen. Van vogeltrek was weinig te bekennen. Om 7:15 uur kwam een tractor aangereden met een mestkar. Deze reed richting telpost maar besloot plots om te keren. Via een andere ingang begon hij op de akker links voor ons te sproeien. En wij maar denken dat op de Brobbelbies aan grondverschraling wordt gedaan. Hier bleef het niet bij, na 1.5 uur en zeker een dozijn ladingen later werd ook bijna het bankje besproeid. Tijd om het voor gezien te houden (9:00 uur). In de middag kon Wim Gremmen nog wel de eerste Groenpootruiter tellen.

Mest op de telpost ©Toy Janssen
Mest op de telpost ©Toy Janssen
Paapje
Paapje
Resten van de eerste Tapuit van het seizoen ©Toy Janssen
Resten van de eerste Tapuit van het seizoen ©Toy Janssen

12-08-2006

Gelukkig was er op zondag niets meer te ruiken van de mestactie van de dag ervoor. De eerste Paapjes, minimaal vier, werden gezien op het aardappelveldje en voor de Gierzwaluwen werd het, met 134 vogels, de op één na de beste telling. Tevens de eerste Grote Gele Kwikstaart. De Tapuit die deze week werd waargenomen is waarschijnlijk door een roofvogel geslagen, getuige de plukplaats naast het bankje. 3 Wulpen vlogen over en ook verder nog een juveniele Bruine Kiekendief. Maar vooral de vlinders deden het goed: een Koninginnepage en vele tientallen Kleine Koolwitjes trokken langs!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip
 02. Wilde Eend  27. Witgat
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw
 05. Regenwulp  30. Ringmus
 06. Bosruiter  31. Vink
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw
 10. Gele Kwikstaart  35. Slechtvalk
 11. Witte Kwikstaart  36. Tapuit
 12. Boompieper  37. Holenduif
 13. Geelgors  38. Kneu
 14. Kokmeeuw  39. Groenpootruiter
 15. Kievit  40. Wulp
 16. Oeverzwaluw  41. Paapje
 17. Huiszwaluw  42. Grote Gele Kwikstaart
 18. Nijlgans  43.
 19. Goudplevier  44.
 20. Zomertortel  45.
 21. Aalscholver  46.
 22. Wespendief  47.
 23. Sperwer  48.
 24. Buizerd  49.
 25. Morinelplevier  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

Dagrecords

  1. 05-08-2006 3 Witgatjes