Week 1 (1 aug - 6 aug)

01-08-2006

Carel vd Sanden, Jan Verhoeven, Teun van Kessel, Thijs Fijen, William Dijsselbloem en Wim Gremmen hebben op dinsdag 1 augustus de spits afgebeten. Ondanks slecht weer waren zij al vroeg aanwezig om de eerste vogels te tellen. Dit jaar was de eer voor 10 Grauwe Ganzen (later bleken dit de Grauwe Ganzen te zijn die op de Hofmansplassen gebroed hebben en eerst in groepjes van 10 en 11 aan kwamen vliegen; tegen het eind van het telseizoen was de groep uitgegroeid tot ongeveer 30). De tweede Bosruiter ooit vloog over de telpost, een leuke waarneming! Verder werd er niet veel gezien en slecht weer betekende een snel einde van de ochtend telling. ‘s Avonds werd er weer geteld met ook nu een weer een goede opkomst: Annelies Timmerman, Jan Willem Hermans, John Hermans, Sandra vd Burgt, Theo Veldpaus en Toy Janssen. Ook nu was het weer niet veel soeps en af en toe moest er in de auto worden geschuild. Toch werden nog een paar leuke waarnemingen gedaan. Zo trok een eenzame Regenwulp over de telpost en een 2e kj mannetje Bruine Kiekendief.

02-08-2006

Op woensdag werd er zowel in de ochtend als avond geteld maar er was geen trek van betekenis.

De telpost op de openingsdag van 2006 ©Toy Janssen
De telpost op de openingsdag van 2006 ©Toy Janssen
Buizerd
Buizerd
Buizerd
Buizerd

03-08-2006

Ook op donderdag werd er in de ochtend en avond geteld maar wederom weinig vogels.

04-08-2006

Vrijdagavond is er geteld door Jan Willem en John Hermans en Teun van Kessel, die de eerste Zomertortels, vroege Oeverzwaluwen en Goudplevieren noteerden.

06-08-2006

De eerste zaterdag telling van het seizoen is er één die in de boeken mag. De dag begon met dreigende wolken maar later op de ochtend klaarde het op en in de middag was het uitermate goed weer met veel thermiek. De eerste Aalscholvers werden genoteerd en Boompiepers konden hoog boven de telpost worden gehoord. Leo ging om 9.00 uur en miste daardoor een trouwe verschijning op onze telpost. Om 10.52 uur kwam uit de verte een plevier aangevlogen en die besloot een aantal rondjes boven de telpost te vliegen. Hij kon nu goed worden bekeken: het bleek een Morinelplevier te zijn. Hij leek even te landen maar vloog toch in zuidwestelijke richting door. Later op de middag kwamen de roofvogels: een 1e kj Bruine Kiekendief (mannetje) werd gezien. Hierna volgden nog een volwassen vrouwtje en mannetje. Tussen 15:00 en 16:00 uur werden 3 Wespendieven gezien. Dit waren geen lokale vogels, zij vlogen allen strak richting zuid weg. De eerste Boomvalk vloog op zeer grote hoogte over de telpost en werd alleen gezien dankzij één van de Wespendieven. Vandaag ook 108 Gierzwaluwen, de op één na beste telling voor deze soort. En er werd nog een dagrecord gebroken: 3 Witgatjes vlogen hoog over.

07-08-2006

Zondag werd anders dan verwacht: weinig trek. Wel is er de hele dag activiteit van de Wespendieven geweest. Meerdere vogels (waarschijnlijk zes exemplaren) zijn regelmatig gezien. Eén van de vogels heeft zowat de hele ochtend en vroege middag hoog in de lucht geroepen, iets wat we nog niet eerder gezien hebben. Ook werden 2 Boomvalken regelmatig foeragerend gezien. Zij vingen enkele libellen die in de lucht werden geconsumeerd; een leuk schouwspel. Hoewel de trek zelf uitbleef werden er toch 47 Gierzwaluwen bijgeschreven. Een Wespendief vloog strak zuid om 11:55 uur over de telpost. Een eenzame Goudplevier, volledig in zomerkleed, vloog enkele malen luid roepend over de telpost.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2006:

Statistieken
 01. Grauwe Gans  26. Watersnip
 02. Wilde Eend  27. Witgat
 03. Blauwe Reiger  28. Boomvalk
 04. Bruine Kiekendief  29. Spreeuw
 05. Regenwulp  30. Ringmus
 06. Bosruiter  31. Vink
 07. Kleine Mantelmeeuw  32. Groenling
 08. Gierzwaluw  33. Kruisbek
 09. Boerenzwaluw  34. Stormmeeuw
 10. Gele Kwikstaart  35.
 11. Witte Kwikstaart  36.
 12. Boompieper  37.
 13. Geelgors  38.
 14. Kokmeeuw  39.
 15. Kievit  40.
 16. Oeverzwaluw  41.
 17. Huiszwaluw  42.
 18. Nijlgans  43.
 19. Goudplevier  44.
 20. Zomertortel  45.
 21. Aalscholver  46.
 22. Wespendief  47.
 23. Sperwer  48.
 24. Buizerd  49.
 25. Morinelplevier  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

Dagrecords

  1. 05-08-2006 3 Witgatjes