Eurobirdwatch 2005

Eurobirdwatch 2005

Afgelopen zaterdag 1 oktober zijn 20 leden van onze club al vroeg uit de veren gegaan om mee te doen aan de Eurobirdwatch 2005. Zij hebben dit samen met 100 andere vogelwerkgroepen uit het land gedaan. Deze teldag werd georganiseerd in het kader van de Internationale Euro Birdwatch van Birdlife International, waarbij ruim 30 Europese landen aan mee telden. Vogelwacht Uden e.o. telt al vele jaren de vogeltrek in de Maashorst. Dit wordt gedaan vanuit een vast lint door de Maashorst. Dit jaar is er vanuit 3 telposten geteld. Door middel van portofoons hebben de telposten communicatie met elkaar. De tel gegevens zijn doorgegeven aan Vogelbescherming Nederland die ze landelijk verzameld en vervolgens doorgegeven heeft aan de Birdlife-partner in Turkije. In Turkije worden de Europese gegevens samengevat tot een rapport. Vogelbescherming Nederland zal zo gauw mogelijk een overzicht van deze dag op haar website plaatsen (www.vogelbescherming.nl).

Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005

De weersvoorspelling die dag was al niet zo best, maar op hoop van zegen zijn we toch gestart. Al om 7:00 uur waren de 3 posten bemand met tellijsten, portofoons en natuurlijk allerlei versnaperingen. Al direct werden er de meest fantastische soorten doorgegeven, van rode wouw tot keizerarend. Vermoedelijk waren deze vogelaars niet nuchter met tellen begonnen. Gelukkig of misschien wel jammer werden we ontnuchterd door de regen. Diverse buien kwamen er over. Op de hoofdtelpost bij het vierlandenpunt hadden we al direct de tent opgezet, zodat we droog konden tellen. Ook onze winkel was tijdens het tellen present, diverse reclameblokken kwamen tussen het tellen door. Er werden vele zakken voer gekocht, maar of deze nu bedoeld waren voor deze teldag was met niet geheel duidelijk. Rond 10:00 uur zijn de telposten 2 en 3 (het Benkske) ermee gestopt, het regende teveel. Wij (echte diehards) zijn ondanks de regen toch doorgegaan met tellen, na 11:00 uur trok het gelukkig goed open en de overtrekkende vogels namen toe. Echte aantallen hebben we deze dag niet meer gehaald. Opvallend waren wel de vele zwaluwen die deze dag nog overtrokken, 86 boerenzwaluwen werden er geteld, met zelfs nog 2 Oeverzwaluwen ertussen. De krenten in de pap waren wel de kruisbekken die met een geluid als kippenkuikens overkwamen. Ook de catering was die dag weer als vanouds, broodje worst, erwtensoep en natuurlijk de vogelaarsbitter werden genuttigd. De tellers die gestopt waren rond 10:00 uur zullen wel spijt gehad hebben, maar gelukkig kan iedereen nog tot eind november lekker blijven tellen op onze telpost!!

Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005
Vogelteldag 2005

De top 3 van getelde vogels is;

  1. Graspieper 155 stuks
  2. Spreeuw 149 stuks
  3. Boerenzwaluw 86 stuks.

Hieronder het complete overzicht van de getelde vogels;


Vogelsoort 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 totaal
Aalscholver 1 4 11   12   22 50
Boerenzwaluw 11 10 12 1 8 43 1 86
Boomleeuwerik   1           1
Gaai       2       2
Geelgors   1           1
Graspieper   102 3 24 9 15 2 155
Groenling   1           1
Grote Lijster 3 11     2     16
Oeverzwaluw           1 2 3
Kramsvogel       2       2
Kruisbek       21 6     27
Merel   1           1
Gele Kwikstaart 2 5           7
Grote Gele Kwikstaart 1             1
Sijs   1           1
Sperwer       2   1   3
Spreeuw 11 8   95 15 5 15 149
Vink 1 2       1   4
Witte Kwikstaart 6 5       1   12
Zanglijster       13 1     14
Totaal 36 152 25 137 48 68 40 534