Week 10 (3 okt - 9 okt)

03-10-2005

Jan Verhoeven heeft vakantie en heeft zijn plaats ingenomen op de telpost. Vandaag heeft hij samen geteld met Wim Gremmen en anderen. Goede weersomstandigheden voor trek. Maar door weinig wind zaten de vogels erg hoog. Hierdoor zijn waarschijnlijk de Vinken zwaar onder geteld. Een 10e Smelleken trok over, dit is een evenaring van het jaar record. De Graspiepers waren weer in de meerderheid, vandaag 448 exemplaren. De Vinken deden het naar omstandigheden niet slecht, er vlogen 255 vogels over de telpost. De eerste Kepen werden geteld. Zwarte Mezen worden op andere telposten massaal geteld, bij ons gaat het wat bescheidener. Vandaag 1 exemplaar. 12 Heggenmussen zijn geteld, dit is goed voor een dagrecord. Toch nog in totaal 1484 vogels vandaag. Oktober is nog maar 3 dagen jong en nu al zijn we over het aantal vogels heen wat in de hele maand augustus geteld is.

04-10-2005

Dinsdag ochtend is geteld door Jan Verhoeven, Wim Gremmen, Henk vd Acker, Henk Pennings en Toy. Vandaag niet de dag die werd verwacht. De vogels zaten erg hoog. Er stond een onaangename koude noord oosten wind. Er werden Vinken gehoord maar konden niet worden gezien. Het aantal zichtbare Vinken was 33. Evenals gisteren ook vandaag een Keep. De Heggenmussen trokken over met 8 exemplaren. Al vroeg in de ochtend trokken 3 Sperwers door, 1 van deze vogels zat enorm hoog. Een eenzame Goudplevier meldde zich vanaf grote afstand en kon enige tijd later boven de telpost gezien worden. Hoogtepunt vandaag was een IJsgors die in zuidelijke richting overvloog en inviel op het achterliggende bietenveldje. De vogel kon helaas niet worden terug gevonden. De IJsgors is een nieuwe soort voor de telpost. In totaal vandaag 380 vogels.

Zonsopkomst ©Carel vd Sanden
Zonsopkomst ©Carel vd Sanden
Kokmeeuw ©Carel vd Sanden
Kokmeeuw ©Carel vd Sanden
Torenvalk ©Carel vd Sanden
Torenvalk ©Carel vd Sanden

05-10-2005

Vandaag is in de ochtend begonnen met tellen om 07,18 uur. Leo Ballering en Henk vd Acker waren beide aanwezig. De vogeltrek zat erg hoog waardoor geen hoge aantallen geteld werden. Een mannetje Blauwe Kiekendief vloog om 08.05 richting zuid. 49 minuten later werd nog een mannetje Blauwe Kiekendief waargenomen welke richting noord vloog. Het kan hier om dezelfde vogel gaan. Om 10.58 uur vloog een Morinelplevier in NW richting over de telpost. De vogel was van veraf al te horen en werd mooi gezien. In de middag is geteld door Carel en Wim Gremmen. Hoogtepunt was een Zilverplevier, dit is de 2e waarneming voor de telpost van een Zilverplevier. Verder geen trek van betekenis

06-10-2005

Er is vandaag alleen in de middag geteld. Er was geen trek waar te nemen.

07-10-2005

Vandaag is geteld door Carel. Geen bijzondere trek, een belletje Buizerden van 10 trok over de telpost. Nog 4 Boerenzwaluwen. Verder geen trek van betekenis.

08-10-2005

Door dichte mist is deze dag verloren gegaan. Er is 3 uur geteld. Het mocht maar leiden tot 31 vogels.

09-10-2005

Vandaag is ieder geval een heldere dag om te tellen. Eerste vogel die werd geteld was een vrouwtje Blauwe Kiekendief. Nog een late Boerenzwaluw die overtrok. Eindelijk dan toch de Rode Wouw. En vandaag zelfs 2!! De eerste vogel werd gezien om 08.38 uur, direct daarna werd de 2e vogel waargenomen. Dit is een nieuw dagrecord voor de telpost. De Graspiepers waren vandaag in de meerderheid. Gevolgd door de Vinken met 389 vogels. Vandaag in totaal 1250 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97. Keep
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98. IJsgors
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99. Rode Wouw
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals
 14. IJsgors

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels
 31. 03-10-2005 12 Heggenmussen
 32. 04-10-2005 1 IJsgors