Week 12 (17 okt - 23 okt)

Vanaf 13 oktober trokken in Falsterbo grote groepen Buizerden over. 13 oktober 1785 vogels, 14 oktober 824 vogels, 15 oktober 7963 vogels en 16 oktober 1573 vogels. In totaal dus 12145 Buizerden. Mede dankzij de sterke oostenwind zijn deze vogels in grote getallen over zuidoost Brabant gevlogen. Hoogtepunt van de trek lag op maandag 17 oktober. Bij ons (Brobbelbies) kwamen de vogels met name tussen 13.00 en 15.00 uur over de telpost. De vogels moeten deze afstand tussen Falsterbo en ons land in 2 dagen afgelegd hebben. Hemelsbreed gemeten tussen Falsterbo en Eindhoven is ongeveer 1200 km. De vogels vliegen dus ongeveer 600 km per dag!!

Bruine Kiekendief ©John Hermans
Bruine Kiekendief ©John Hermans
Holenduif ©John Hermans
Holenduif ©John Hermans
Datum Loozerheide (Weert Strabrechtse Heide (Eindhoven) Lanschotse heide (Middelbeers) Brobbelbies (Uden) Totaal
16-10-2005 75 44 3 * 29 151
17-10-2005 412 359 395 209 1376
18-10-2005 137 95 61 128 421
Totaal 725 498 459 366 1948

* Na 12.00 uur is er niet meer geteld anders zouden de aantallen wel hoger zijn geweest.

17-10-2005

Vandaag spectaculaire Buizerdtrek. De eerste vogels kwamen al na 10.00 uur, trek was na 15.00 uur beduidend minder. 10.00-11.00 5 vogels, 11.00-12.00 20 vogels, 12.00-13.00 51 vogels (bel 12 en 24), 13.00-14.00 41 vogels (bel 26), 14.00-15.00 74 vogels (bel 19 en 34), 15.00-16.00 10 vogels en 16.00-17.00 8 vogels. Dit is natuurlijk een nieuw dagrecord voor de telpost. Ook veel Sperwers trokken over, in totaal zijn er 24 geteld. Een mannetje Blauwe Kiekendief was langere tijd aanwezig op de telpost. Een Smelleken was de laatste vogel die werd geteld vandaag. De Kauwen zijn ook aan het vertrekken, er werden 270 vogels geteld. De Roeken deden het met 26 vogels ook niet slecht.

Roek ©John Hermans
Roek ©John Hermans
Roek ©John Hermans
Roek ©John Hermans

18-10-2005

Een frisse maar onderhoudende dag. De Buizerdtrek lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. Vandaag kwamen 128 Buizerden over de telpost. De vogels leken moeite te hebben om thermiek te vinden. Vanaf 10.00 uur zeilden kleine groepjes en individuele vogels hoog in de lucht over de telpost. In tegenstelling tot gisteren vormden zij geen bellen. Hoogtepunt van de trek lag tussen 14.00 en 15.00 uur, er trokken in dit uur 69 vogels over de telpost. Vandaag ook veel Sperwers, in totaal werden 29 vogels geteld. Er bevinden zich ook veel Sperwers lokaal. Een nieuw dag record voor het Smelleken, er werden vandaag 5 vogels gezien. De meeste van deze vogels waren mannetjes. Een onvolwassen mannetje verbleef enige tijd op de telpost. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief trok laag over de post. Wederom een breed front Spreeuwen trok over de telpost. Ook nu was het eind van de stroom vogels niet te zien. Er werd geschat dat dit zo'n 3500 vogels geweest moeten zijn. Een Oeverpieper werd opgemerkt door Gerard van Aalst die korte tijd op de telpost aanwezig was. 2 Klapeksters werden gezien op de telpost. 1 van de vogels was enige tijd ter plaatste alvorens verder te vliegen. Opvallend veel Kolganzen vandaag. Vooral in de namiddag werden vele V-tjes gezien. In totaal 837 vogels. Dit is de twee na beste telling voor de Kolganzen op de telpost. In totaal vandaag 5680 vogels.

John Hermans
John Hermans
Telpost ©John Hermans
Telpost ©John Hermans

19-10-2005

Het goede weer is voorbij en de herfst lijkt zijn intrede te doen. Vandaag is gestopt met tellen om 10.00 uur vanwege regenval. Er was wat trek van Spreeuwen verder bleef het rustig op de telpost.

20-10-2005

Door slechte weersomstandigheden is er vandaag geteld tot 10.00 uur. Daarna hebben we Gerard van Aalst versterkt op zijn telpost. Hier bleven vooral de kleinere vogelsoorten toch door vliegen ondanks het weer. Vanaf deze telpost werd nog een Rode Wouw waargenomen.

21-10-2005

Vandaag weer slecht weer. Het tellen kon ondanks de regen toch doorgaan dankzij de luifel aan de camper van Mignon. Het waren vandaag vooral de Spreeuwen die doorkwamen, in totaal 1118 exemplaren.

Telpost ©John Hermans
Telpost ©John Hermans
Telpost ©John Hermans
Telpost ©John Hermans
Marc Poulussen
Marc Poulussen

22-10-2005

Door regenval is vandaag geteld tot 11.00 uur. Hoogtepunt was een Velduil. De vogel werd als eerste gezien door Carel vd Sanden. Verder weinig trek van betekenis.

23-10-2005

Er is vandaag geteld tot 12.00 uur. Het weer blijft tegenwerken. Ook vandaag is er gestopt door regenval. Het waren vandaag vooral de Vinken die in leuke groepen overtrokken. In totaal werden vandaag 977 Vinken geteld. Tussen de Houtduiven bevond zich een bijna wit exemplaar. Leuk waren 2 Klapeksters die tegenover de telpost zaten.

De telpost
De telpost
De telpost
De telpost
Teun van Kessel
Teun van Kessel

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees  101. Kolgans
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan  102. Velduil
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek  103. Knobbelzwaan
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik  104. Smient
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper  105. Klapekster
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever  106. Oeverpieper
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken  107.
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster  108.
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk  109.
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart  110.
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans  111.
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel  112.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief  113.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper  114.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai  115.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees  116.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals  117.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs  118.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.  119.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai  120.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan  121.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97. Keep  122.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98. IJsgors  123.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99. Rode Wouw  124.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100. Roek  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals
 14. IJsgors

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels
 31. 03-10-2005 12 Heggenmussen
 32. 04-10-2005 1 IJsgors
 33. 09-10-2005 2 Rode Wouwen
 34. 10-10-2005 17 Putters
 35. 15-10-2005 90 Smienten
 36. 15-10-2005 2 Slechtvalken
 37. 16-10-2005 2 Slechtvalken
 38. 17-10-2005 209 Buizerden
 39. 18-10-2005 5 Smellekens