Week 13 (24 okt - 30 okt)

24-10-2005

Vanwege slecht weer is er vandaag niet geteld.

25-10-2005

Vanwege slecht weer is er vandaag niet geteld.

Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
Houtduif
Houtduif

26-10-2005

Leo Ballering heeft woensdag voor het werk nog 2091 vogels geteld maar zonder bijzondere soorten. Er zat dus wel heel veel trek in de lucht en indien er verder geteld was zouden de aantallen veel hoger uitgekomen zijn. Dit bleek een voorproefje op wat ons te wachten stond.

27-10-2005

Op donderdagochtend is Wim begonnen om 7.30 uur. Enorme aantallen vogels kwamen door (totaal 6149 ex). Wim kon dit alleen bijna niet bijhouden. Pas later in de middag kreeg hij versterking. Opvallend waren de vele Kramsvogels (233) Een vrouwtje Blauwe kiekendief werd vroeg in de ochtend waargenomen. In de middag was er nog wat roofvogeltrek. Een bel van veertien en een bel van vijf Buizerds werd gezien.

28-10-2005

Vrijdag werd met goed gemoed begonnen om 8.00 uur en al meteen vlogen er enorme aantallen vogels boven de telpost. Er kwam al snel versterking in de persoon van Carel vd Sanden. Zelfs met z'n tweeën was het bijna niet bij te houden. De lucht zat vol Koperwieken en Houtduiven. Jan van Bergen, die deze dag had uitgekozen om naar de Klapekster te komen kijken werd gebombardeerd tot notulist en heeft dit tot 16.00 uur volgehouden (Jan bedankt!). Er gingen vandaag vijf records aan diggelen: 1.741 Kieviten, 2.074 Veldleeuweriken, 730 Kramsvogels, 4.389 Koperwieken en 42 Kruisbekken (een groep van 41). Verder konden 3.260 Vinken en 3.437 Houtduiven worden genoteerd alsmede een groep van dertien en een groep van 5 Goudplevieren en een IJsgors. In totaal vandaag 18.368 vogels!!!! Een absoluut dagrecord voor de Brobbelbies (dat stond op 10.609 in 20okt02)!!

Houtduiven
Houtduiven
Klapekster
Klapekster
Sperwer
Sperwer

29-10-2005

Na zo’n dag denk je dat het niet beter kan, maar de volgende dag werd het tegendeel bewezen. Het werd de beste dag van het seizoen. In prachtig weer werden hoge aantallen geteld en werden bijzondere waarnemingen gedaan (weer drie nieuwe soorten en vijf nieuwe dagrecords). De eerste Kleine Zwanen van dit seizoen werden genoteerd en hoge aantallen voor onder andere: Kievit 1.012, Houtduif 5.455 (dagrecord), Veldleeuwerik 4.193 (dagrecord), Vink 5.206 (dagrecord), Spreeuw 4.834, Roek 124 (dagrecord) en Kneu 258 (nieuw dagrecord). Een Huismus en 2 Kleine Rietganzen (tweede en derde nieuwe soort) werden gezien en verder Rode Wouw, een Velduil (om 09.35 uur) en twee Smellekens waarvan er één een vogeltje ving en deze in de lucht compleet oppeuzelde. Dit gebeurde zowat boven de telpost. Een Sneeuwgors was kort ter plaatse. Om 12.15 uur melde Ralph een roofvogel met afhangende vleugels, die vlak daarna onder de bosrand verdween. Even later werd hij teruggezien. Door de afstand was nog niet duidelijk waar het om ging. Na een kleine minuut werd er ZEEAREND!!!! geschreeuwd. Meteen waren alle ogen gericht op de vogel. Langzaam verscheen de vogel boven de Drie Vennen. Hij werd lastig gevallen door een aantal Kraaien. Vastgesteld werd dat het om een juveniele vogel ging. De vogel zeilde langzaam in zuidelijke richting af. Gerard van Aalst werd gebeld. Hij moest de vogel nu ook kunnen zien vanaf de telpost Brobbelbies Zuid. In de verte konden wij Gerard van opwinding haast boven de bosrand uit zien springen. De vogel was ongeveer een half uur zichtbaar en heeft recht boven Gerard gevlogen alvorens hij verdween. De Zeearend is een nieuwe soort voor de telpost. Op het persbericht wat hierover geschreven werd kwam enorm veel respons: Toy had een live interview op Omroep Brabant en de hele dag belden nieuwsredacties van kranten en televisie om meer gegevens. Op deze manier konden we gelijk mooi de Vogelwacht onder de aandacht brengen! Een fantastische dag dus met ook nog eens 23.020 vogels!!!! Ook dit is wederom een record.

30-10-2005

Op zondag was het zeker niet minder. In de vroege ochtend werd een front Spreeuwen gezien waarvan aan beide kanten het eind niet in zicht was. Geschat aantal 3.500 vogels. Ralph zag op zijn fiets richting telpost het front Spreeuwen tot boven Zevenbergen, hiermee moet het front zeker 10 km breed zijn geweest. Verder ook grote aantallen van de Houtduif (3.845), Veldleeuwerik (2.446), Vink (2.802), Spreeuw (5.844) en een dagrecord voor de Roek (140). 12 Toendrarietganzen konden worden gedetermineerd door hun korte nek en opnieuw vlogen er Kleine Zwanen over. In totaal toch weer 16.445 vogels.

Zeearend
Zeearend
Zeearend
Zeearend
Zeearend
Zeearend

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees  101. Kolgans
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan  102. Velduil
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek  103. Knobbelzwaan
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik  104. Smient
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper  105. Klapekster
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever  106. Oeverpieper
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken  107. Huismus
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83. Zanglijster  108. Goudvink
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84. Roodpootvalk  109. Sneeuwgors
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85. Pijlstaart  110. Toendrarietgans
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86. Rietgans  111. Kleine Rietgans
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87. Kramsvogel  112.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88. Blauwe Kiekendief  113.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89. Roodkeelpieper  114.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90. Gaai  115.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91. Koolmees  116.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92. Draaihals  117.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93. Barmsijs  118.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.  119.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95. Kraai  120.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96. Goudhaan  121.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97. Keep  122.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98. IJsgors  123.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99. Rode Wouw  124.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100. Roek  125.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever
 11. Roodpootvalk
 12. Pijlstaart
 13. Draaihals
 14. IJsgors
 15. Zeearend
 16. Huismus
 17. Kleine Rietgans

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever
 26. 13-09-2005 1 Roodpootvalk
 27. 17-09-2005 1 Pijlstaart
 28. 24-09-2005 1 Draaihals
 29. 24-09-2005 5 Tjiftjaffen
 30. 02-10-2005 14 Merels
 31. 03-10-2005 12 Heggenmussen
 32. 04-10-2005 1 IJsgors
 33. 09-10-2005 2 Rode Wouwen
 34. 10-10-2005 17 Putters
 35. 15-10-2005 90 Smienten
 36. 15-10-2005 2 Slechtvalken
 37. 16-10-2005 2 Slechtvalken
 38. 17-10-2005 209 Buizerden
 39. 18-10-2005 5 Smellekens
 40. 28-10-2005 1741 Kieviten
 41. 28-10-2005 42 Kruisbekken
 42. 28-10-2005 20 Goudplevieren
 43. 28-10-2005 2074 Veldleeuweriken
 44. 28-10-2005 730 Kramsvogels
 45. 28-10-2005 4389 Koperwieken
 46. 29-10-2005 1 Zeearend
 47. 29-10-2005 124 Roeken
 48. 29-10-2005 2 Kleine Rietganzen
 49. 29-10-2005 5455 Houtduif
 50. 29-10-2005 4193 Veldleeuwerik
 51. 29-10-2005 5206 Vinken
 52. 29-10-2005 258 Kneuen
 53. 30-10-2005 140 Roeken