Week 6 (5 sep - 11 sep)

05-09-2005

Maandag ochtend is geteld door Henk vd Acker. Hoogtepunt was een Boomvalk. Maandag avond is er geteld. Weinig trek wel een nieuw dagrecord Kleine Mantelmeeuwen, in totaal trokken er 61 exemplaren over de telpost. De Nachtzwaluwen zijn vrijdag voor het laatst gezien. Het lijkt erop dat ze zijn vertrokken.

06-09-2005

Dinsdag ochtend door dichte mist 1 Watersnip geteld door Henk vd Acker.

07-09-2005

Woensdag ochtend is er geteld door Leo Ballering en Henk vd Acker. Het werd een leuke ochtend. 5 Goudplevieren, 12 Staartmezen en 3 Oeverzwaluwen als leuke soorten. Hoogtepunt was een Ortolaan die luid roepend over de telpost vloog. S'middags is geteld door Carel die later gezelschap kreeg van Toy. Heel weinig trek. Wel werd nog een Regenwulp gehoord. Deze vogel werd niet ontdekt het kunnen er dus meer geweest zijn. Carel heeft vandaag de Levendbarende Hagedis nog gezien.

08-09-2005

Donderdag ochtend is geteld door Henk vd Acker. Er was geen trek van betekenis.

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

09-09-2005

Vrijdagochtend heb ik alleen geteld. Een ochtend met niet veel vogels maar wel hele leuke soorten. In het maïs zat een Bosrietzanger, ik heb de vogel op soort kunnen brengen dankzij zijn roepje. Dit is de 2e Bosrietzanger voor de telpost. Een Ortolaan vloog om 08.27 uur over de telpost richting zuid. De vogel riep luid. De eerste 4 Koperwieken van het seizoen werden gezien. Dit zijn de vroegste ooit voor de telpost. De eerste Boomleeuweriken werden geteld en nog een Groenpootruiter die erg hoog zat en daarom alleen werd gehoord.

10-09-2005

Zaterdag werd een dag van tegenstellingen. Het was erg mistig er werd dus niet veel verwacht. Om 08.30 uur ontdekte Ralph een vogel achter ons in het maïs. Het was in ieder geval een Pieper zo werd vastgesteld. De grote van de vogel en de zwarte tekeningen deden al snel denken aan een Grote Pieper, toen de vogel opvloog werd elke twijfel weggenomen en wisten we zeker dat het hier om een Grote Pieper ging. Dit is de eerste voor de telpost. Er werden ook nog 2 Bruine Kiekendieven waargenomen. Ook de eerste Smelleken van het seizoen werd waargnomen en een Boomvalk trok over. Later op de ochtend werd een geluid gehoord wat in de eerste instantie niet werd herkend. Er werd een vogel waargenomen met het silhouet van een spechtachtige. Eindelijk viel het kwartje en werd duidelijk dat het hier om een Boomklever ging. De vogel vloog hoog over de telpost en hiermee hebben we weer een nieuwe soort voor de telpost dit jaar.

11-09-2005

Zondag en wederom een mistige dag. Er werden veel Boerenzwaluwen gehoord maar door de mist konden deze niet worden geteld. Ook vandaag weer 5 Bruine Kiekendieven, het aantal staat dit jaar nu op 23 en dit is het hoogste aantal ooit. Ook 2 Boomvalken trokken over de telpost. Leuke zwaluwen trek met 360 Boerenzwaluwen en 29 Huiszwaluwen.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit  76. Staartmees
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling  77. Ortolaan
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht  78. Koperwiek
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht  79. Boomleeuwerik
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik  80. Grote Pieper
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel  81. Boomklever
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek  82. Smelleken
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan  83.
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet  84.
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk  85.
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf  86.
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus  87.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier  88.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper  89.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger  90.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees  91.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink  92.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors  93.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs  94.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik  95.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar  96.
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar  97.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees  98.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter  99.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees
 9. Grote Pieper
 10. Boomklever

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven
 23. 05-09-2005 65 Kleine Mantelmeeuw
 24. 10-09-2005 1 Grote Pieper
 25. 11-09-2005 1 Boomklever