Week 5 (29 aug - 4 sep)

29-08-2005

Maandag ochtend is geteld door Ralph Smits. Met 2 Wespendieven lijkt het erop dat de meeste nu wel zijn doorgekomen. Vandaag de eerste 2 Vinken en de eerste 2 Pimpelmezen. Ook een nieuwe soort voor de telpost. Er werd een Bosrietzanger waargenomen die van struik tot struik voorbij trok (lees maïs). S'avonds is ook geteld. Weinig trek maar wel heeft de telling geleid voor een nieuw dagrecord voor de Wilde Eend, in totaal zijn er vandaag 17 geteld. Ook zijn de Nachtzwaluwen nog present, er zaten er nu 2 op de weg.

Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Levendbarende Hagedis ©Peter van de Braak
Levendbarende Hagedis ©Peter van de Braak

30-08-2005

Dinsdag avond is kort geteld. Hoogtepuntje was een Groenpootruiter. Ook weer de Nachtzwaluwen.

24-08-2005

Dinsdag avond en er was niet veel trek. Wel een paar Leuke soorten. Een Wespendief trok laag voorbij de telpost en werd later ook op de telpost Brobbelbies Zuid gezien. Een Duinpieper werd gehoord, de 2e van het jaar. De vogel is vermoedelijk ingevallen. Overal in Oost-Brabant worden nu veel Duinpiepers gemeld, op de Loozerheide hebben ze er al 21 geteld. Ook vlogen nog 2 Grote Gele Kwikstaarten over. Ik heb deze avond mijn eerste Das gezien. Het beest was op ongeveer 25 mt afstand te zien, hij stond midden op de weg. Een aankomende auto heeft hem doen besloten terug in het maïs te keren. Vanavond zaten er weer Nachtzwaluwen op de weg en heb ook ik eindelijk leuke foto's kunnen maken.

Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost

31-08-2004

Woensdag ochtend is geteld door Leo. Een 2e kalenderjaar Bruine Kiekendief trok over. De Gele Kwikstaarten beginnen nu echt door te komen, vanmorgen 42 exemplaren. En de eerste Geelgors is geteld. S'avonds is ook geteld. Haast geen trek. Wel een Levendbarende Hagedis die onder mijn stoel door kroop en zich liet vangen voor een foto. Ook nog een Wespendief. De Duinpiepers blijken nu echt los te zijn in Oost-Brabant. Vandaag op de telpost van Gerard 3 Duinpiepers Ter plekke. Enne, wederom vanavond Nachtzwaluwen op de weg. Ook liet een tijd lang een Vos zich horen. Een vreemd geluid als je dat nog nooit hebt gehoord.

01-09-2005

Donderdag avond werd een avond met weinig vogels. Gelukkig waren de Nachtzwaluwen weer present en hebben enkele leden weer leuke foto's kunnen maken. Hoogtepuntje waren 21 Kleine Mantelmeeuwen, op 1 na een dagrecord.

02-09-2005

Vrijdag avond heeft Henk vd Acker geteld. Er was geen trek van betekenis.

03-09-2005

Zaterdag, door dichte mist was er bijna geen trek. Hoogtepuntje 1 Goudplevier.

Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost
Brunch op de telpost

04-09-2005

Zondag werd een hele leuke dag met verscheidene dagrecords en 1 nieuwe soort. Om 08.43 werd een Morinelplevier gezien door Leo Ballering. Nieuwe soort voor vandaag 22 Zwarte Mezen, de vogels trokken hoog over in kleine groepjes. Nieuwe dagrecords: 7 Bruine Kiekendieven en 179 Kokmeeuwen. Om 12.05 een Ooievaar zeer hoog overtrekkend en om 12.09 een Zwarte Ooievaar (adult). Ook nog 3 Wespendieven. Gerard van Aalst had vandaag een Ortolaan even ter plekke op zijn telpost. Vandaag was ook weer de jaarlijkse brunch op de telpost. Ook de Sperwers trokken vandaag over, de vogels zaten erg hoog en moesten met de verrekijker gezien worden. Opvallend waren de Atalanta's, er werden vandaag 60 exemplaren gezien die over de telpost fladderden. Ook 2 Gehakkelde Aurelia's

Het was deze week de week van de Duinpiepers. In totaal zijn er 7 Duinpiepers gezien in de Maashorst. 2 op onze telpost en 3 bij Gerard.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65. Bosrietzanger
 16. Groenling  41. Heggenmus  66. Pimpelmees
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Vink
 18. Regenwulp  43. Fitis  68. Geelgors
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69. Sijs
 20. Witgat  45. Boomvalk  70. Veldleeuwerik
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71. Ooievaar
 22. Boompieper  47. Kneu  72. Zwarte Ooievaar
 23. Zomertortel  48. Casarca  73. Zwarte Mees
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74. Putter
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75. Roodborsttapuit

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet
 7. Bosrietzanger
 8. Zwarte Mees

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden
 18. 29-08-2005 17 Wilde Eenden
 19. 29-08-2005 1 Bosrietzanger
 20. 04-09-2005 179 Kokmeeuwen
 21. 04-09-2005 22 Zwarte Mezen
 22. 04-09-2005 7 Bruine Kiekendieven