Week 4 (22 aug - 28 aug)

22-08-2005

Maandag avond is wel geteld maar er was geen trek. Wel zaten de Nachtzwaluwen weer op de weg.

23-08-2005

Dinsdag avond is kort geteld. Hoogtepuntje was een Groenpootruiter. Ook weer de Nachtzwaluwen.

24-08-2005

Woensdag heeft Leo geteld. 521 vogels waarvan 462 Boerenzwaluwen.

Wespendief ©John Hermans
Wespendief ©John Hermans
Wespendief ©John Hermans
Wespendief ©John Hermans

Er is de rest van de week niet meer geteld vanwege drukke werkzaamheden en slecht weer.

27-08-2005

Zaterdag ochtend werd begonnen met tellen om 06.20 uur. Leo en Toy waren al vroeg aanwezig. In het begin van de ochtend was er niet veel te tellen. Wel een volwassen mannelijke Koekoek vloog over de telpost. Al om 8.45 kwam de eerste Wespendief van de dag over de telpost. We wisten toen natuurlijk nog niet dat dit de beste dag voor Wespendieven op de Brobbelbies zou worden. Daarna vanaf 10.00 uur 3 solitaire vogels (10.09, 10.38, 10.59) Van 11.00 tot 12.00 1 Wespendief, om 11.29, 3 vogels 11.39 en 4 vogels 11.53. Van 12.00 tot 13.00 9 vogels om 12.07 en 2 vogels om 12.46. Van 13.00 tot 14.00 3 vogels om 13.06 en 3 vogels om 13.30. De laatste Wespendief van de dag trok over de telpost om 14.20. In totaal vandaag 30 Wespendieven een absoluut dagrecord. Ook opvallend vandaag waren 2 Koekoeken ook dit is een nieuw dagrecord. Vandaag ook de eerste Tjiftjaf.

28-08-2005

Zondag en een dag met mooi weer. Vandaag bleek een voorspelling uit te komen. Na de 2 vorige jaren Morinelplevieren te hebben waargenomen op de telpost waren we benieuwd of het dit jaar weer zou gebeuren. Het werd stiekem wel verwacht. Deze ochtend om 09.05 uur werd in de verte het karakteristieke geluid van een Morinelplevier gehoord. Enkele tellen later konden we boven ons hoofd een adult exemplaar in zomerkleed zien. (zouden er nog meer komen???). Vandaag wederom Wespendieven. Ze zijn dus nog niet op. Eerste vogel werd gezien om 10.30 uur. 2e om 10.40, 4 vogels om 10.50, 1 om 10.55 en 2 om 11.00. Om 11.40 werd een groep van 6 waargenomen. 2 vogels om 12.20, 1 om 12.23, 1 om 12.25 en 2 om 12.30 uur. Ook werd tussen 8.00 en 9.00 uur een Duinpieper gehoord die over de telpost vloog. Vandaag 2 Visarenden eerste Visarend om 10.25 en de tweede om 13.35 uur. Dit is wederom een nieuw dagrecord. Niet alleen op de telpost waren leuke soorten te zien in de Maashorst. Peter vd Braak had bij de Grensweg een Draaihals, hij weet ook bijna zeker een Duinpieper te hebben gezien.

Het is deze week de week van de Wespendieven geweest op de Brobbelbies. Nooit eerder werden bij ons zoveel Wespendieven op trek gezien. Wat hier de reden van is weten we natuurlijk niet precies. Wat wel opvalt is dat er in Falsterbo Wespendieven in grote getallen zijn geteld in de 2 voorgaande weken. Tot nu toe kwamen 2677 Wespendieven over Falsterbo. Een aantal wat normaal niet gehaald wordt in deze tijd van het jaar. Op 16 augustus werden daar ruim 1600 Wespendieven geteld. Het lijkt waarschijnlijk dat wij deze vogels hier nu ook gezien hebben. Ondanks de westenwind hebben deze vogels toch over Oost-Brabant gevlogen. Alle andere telposten in Oost-Brabant hebben veel Wespendieven geteld de afgelopen week. Wij hebben nu 64 Wespendieven in dit telseizoen, een absoluut record ten opzichte van de voorgaande jaren.

Augustus is bijna voorbij en de balans kan worden opgemaakt. In totaal deze maand 3990 vogels. Nooit eerder werden op onze telpost meer vogels gezien in de maand augustus. Ook het aantal soorten is met 64 ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld. Nu al 6 nieuwe soorten en 17 nieuwe dagrecords. Het aantal teluren tot nu toe is 156.30, ook dit is erg hoog. Laten we hopen dat september net zo goed zal worden.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61. Tjiftjaf
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62. Ringmus
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63. Morinelplevier
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64. Duinpieper
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71.
 22. Boompieper  47. Kneu  72.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat
 15. 27-08-2005 30 Wespendieven
 16. 27-08-2005 2 Koekoeken
 17. 28-08-2005 2 Visarenden