Week 3 (15 aug - 21 aug)

15-08-2005

Maandag avond is geteld door Toy Janssen. Geen trek van betekenis. Vanavond wel waarschijnlijk de laatste waarneming van de lokale Wespendieven. De vogel die een staart- en vleugelpen mist is waargenomen.


16-08-2005

Dinsdag is geteld door Ralph Smits, hier volgt zijn verhaal: Vanmorgen een telling gedaan en niet voor niks. De aantallen waren waardeloos maar de kwaliteit goed. Een Bruine Kiekendief was zo te zien een juveniel of misschien een vrouwtje, ook kwam er een Wespendief over de telpost dit leek me een vrouwtje. Deze kwam van noord en verdween in ZW richting. Zeg maar links van de post. De Bruine Kiekendief vloog via de oostkant van de post en bleef nog even boven de maïsakker donderjagen om vervolgens in westelijke richting te verdwijnen. De akkerrand was goed voor minimaal 5 Bosrietzangers en diverse kbv'tjes (kleine bruine vogeltjes telpostpraat). Daarnaast minimaal 2 Snorren. Verder een stuk 8 Roodborsttapuiten en veel Gele Kwikken en Geelgorzen tp. Ook de eerst bescheiden aantallen Veldleeuweriken aanwezig. 3 Kneuters waren echte trekkers die van noord kwamen en door naar zuid gingen, onafgebroken. Ik heb ze gevolgd tot ze te verdwenen in het beeld. De Kuifeenden kwamen via de oostkant, heel lang kunnen volgen en goed kunnen bekijken. Gingen knoerthard door recht naar zuid. De Kuifeend is overigens een nieuwe soort voor de telpost. Dinsdag avond werd een leuke avond. 2 Wespendieven kwamen hoog over de telpost, deze vogels waren duidelijk op trek. Meerdere telposten in Nederland hadden vandaag Wespendieven op trek. Ook vanavond een nieuwe soort voor de telpost, 2 Casarca's trokken over. Boven de Muntse Hei waren 6 jagende Boomvalken te zien. Er bevonden zich juveniele vogels in de groep. Ook een Kuifeend trok over de telpost, vanmorgen was dit nog een nieuwe soort. De eerste Kauwen kwamen ook hoog over de telpost gevlogen. Afsluiter van de avond was een Nachtzwaluw die midden op de weg besloot te gaan zitten om daar insecten te vangen. Een verschijnsel wat we 2 jaar geleden ook hebben gezien op de telpost..

Boomvalk
Boomvalk
Timmerman Jan vd Tillaart aan het werk
Timmerman Jan vd Tillaart aan het werk
Timmerman Jan vd Tillaart aan het werk
Timmerman Jan vd Tillaart aan het werk

17-08-2005

Woensdag en wederom een leuke dag voor de telpost. Vanmorgen is geteld door Leo en Carel. Alweer een nieuwe soort op de post, 4 Grote Canadese Ganzen trokken over. Ook weer nieuwe jaarsoorten: 3 Wintertalingen, Havik, 11 Kieviten, Zwarte Specht en een Grote Bonte Specht. In de avond is ook geteld. Haast geen trek. Wel weer Nachtzwaluwen, er zaten nu 4 vogels op de weg om insecten te vangen. Soms zaten de vogels op 30 meter afstand. Vandaag zijn de Wespendieven niet meer gezien, het lijkt erop dat ze zijn vertrokken.

18-08-2005

Donderdag is geteld door Jan Willem, 1 Watersnip en 38 Boerenzwaluwen in totaal. Wel leuk waren 7 Kwartels die de weg overstaken. Ook vanavond waren de Nachtzwaluwen weer actief. 2 exemplaren zaten na zonsondergang op de weg.

19-08-2005

Vrijdag ochtend is geteld door Jan Verhoeven, Henk vd Acker en Toy. Weinig vogels maar wel leuke soorten: Groenpootruiter, Regenwulp, Grote Gele Kwikstaart en een Bruine Kiekendief. Ook vandaag een nieuw dagrecord, 25 Watersnippen vlogen verdeeld in groepjes over de telpost. De Regenwulp werd gehoord, hij kon niet ver weg vliegen maar werd desondanks niet gevonden. Het kunnen er dus meer geweest zijn. De Bruine Kiekendief was een vrouwtje. De 2 Grote Gele Kwikstaarten vlogen in gezelschap van 2 Boompiepers over de post. Vrijdag avond is ook geteld. Weinig vogels, wel nog een Grote Canadese Gans en een eerste Koekoek. Vanavond ook weer Nachtzwaluwen op de telpost.

20-08-2005

Zaterdag ochtend is geteld door John Hermans, Leo Ballering en Toy Janssen. Er was niet veel trek. De Gele Kwikstaarten beginnen nu wel door te komen, vandaag 16 exemplaren. Wel een nieuw dagrecord vandaag, in totaal trokken er 93 Kokmeeuwen over de post. 1 groep bestond uit 79 vogels. Zaterdag avond is geteld door Peter vd Braak. Een grote groep bestaande uit 250 Boerenzwaluwen trok laat over de post. Ook de eerste Merel werd genoteerd. Ook nu Nachtzwaluwen.

21-08-2005

Zondag en opnieuw nieuwe soorten voor de telpost. In de vroege ochtend werd een geluid gehoord wat ik niet thuis kon brengen. Even later vloog er een Halsbandparkiet over naar noordelijke richting, weliswaar een exoot maar toch een nieuwe. Tussen 8 en 9 uur vloog een Kemphaan over de telpost, ook dit is een nieuwe soort. Zondag middag is er opnieuw geteld tot het einde van de dag. Vandaag spectaculaire roofvogeltrek voor de Brobbelbies. Nieuw dagrecord 9 Wespendieven. En een 2e Grauwe kiek (3e voor de telpost) Hier volgen de details: Wespendief 1e op 14.04 richting Oost, groep van 6 op 15.15 richting zuid, 15.30 1 Wespendief richting oost, 16.36 Wespendief richting zuid. Grauwe Kiek vrouwtje richting zuid 18.40, Juv Slechtvalk 16.30 Noord. Juv Bruine Kiek 18.05 en een vrouwtje 18.49 beide zuid. Boomvalk op hoogte strak zuid 19.47. Tevens nieuw dagrecord voor het Witgatje, 3 vogels.

Nachtzwaluw ©John Hermans
Nachtzwaluw ©John Hermans
Nachtzwaluw ©Peter van de Braak
Nachtzwaluw ©Peter van de Braak
Maan ©Toy Janssen
Maan ©Toy Janssen

Augustus gaat tot nu toe heel goed. We zitten nu na de derde week op 2887 vogels in 121.30 teluren. Ook het aantal soorten is met 58 goed te noemen. En nu al 6 nieuwe soorten. Zijn dit de voortekenen van nog meer?? Ook aan de telpost zelf wordt hard gewerkt. Alles wordt in het werk gesteld om het de aanwezigen zo makkelijk mogelijk te maken. Voor onze huistimmerman (Jan vd Tillaart) is niets teveel. En er kan meteen getest worden!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors  51. Kievit
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer  52. Wintertaling
 03. Buizerd  28. Spreeuw  53. Zwarte Specht
 04. Watersnip  29. Nijlgans  54. Grote Bonte Specht
 05. Wulp  30. Tapuit  55. Havik
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief  56. Merel
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter  57. Koekoek
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart  58. Kemphaan
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje  59. Halsbandparkiet
 10. Holenduif  35. Grote Lijster  60. Slechtvalk
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk  61.
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier  62.
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief  63.
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw  64.
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier  65.
 16. Groenling  41. Heggenmus  66.
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw  67.
 18. Regenwulp  43. Fitis  68.
 19. Groenpootruiter  44. Kuifeend  69.
 20. Witgat  45. Boomvalk  70.
 21. Gele Kwikstaart  46. Wespendief  71.
 22. Boompieper  47. Kneu  72.
 23. Zomertortel  48. Casarca  73.
 24. Grauwe Gans  49. Kauw  74.
 25. Groenling  50. Grote Canadese Gans  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Zilverplevier
 2. Kuifeend
 3. Casarca
 4. Grote Canadese Gans
 5. Kemphaan
 6. Halsbandparkiet

Dagrecords

 1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
 2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
 3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
 4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
 5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
 6. 13-08-2005 40 Boompiepers
 7. 16-08-2005 4 Kuifeenden
 8. 16-08-2005 2 Casarca's
 9. 17-08-2005 4 Grote Canadese Ganzen
 10. 20-08-2005 93 Kokmeeuwen
 11. 21-08-2005 1 Halsbandparkiet
 12. 21-08-2005 1 Kemphaan
 13. 21-08-2005 9 Wespendieven
 14. 21-08-2005 3 Witgat