Week 2 (8 aug - 14 aug)

08-08-2005

Maandag avond is geteld door Toy en Carel vd Sanden. Geen hoge aantallen maar wel een paar leuke momenten. Zo was langere tijd een kwartel te zien. Ook kwam er een jagende Bosuil over de telpost. Wederom 2 Zomertortels, ze doen het goed dit jaar. Later op de avond kwamen 2 Zwarte Ruiters laag overgevlogen, voor de telpost de tweede waarneming van de Zwarte Ruiter en tevens een nieuw dagrecord. Ook nog een Tapuit op de telpost.

Zonsopkomst
Zonsopkomst
William van de Velden en Leo Ballering
William van de Velden en Leo Ballering

09-08-2005

Dinsdag avond werden wederom weinig vogels geteld. Wel een paar leuke soorten werden waargenomen. Vandaag de eerste Paapjes, dit is erg vroeg. Ook een vroege Grote Gele Kwikstaart. De vogel viel in het maïs in om te overnachten..

10-08-2005

Woensdag ochtend is geteld door Leo Ballering. Een eerste Torenvalk werd geteld en de eerste Grote Lijster werd genoteerd. In totaal telde Leo 129 vogels Woensdag avond is ook geteld. Wederom weinig vogels. Wel een nieuwe soort voor de telpost. Na een telefoontje van Gerard van Aalst met de melding dat er een Zilverplevier onze richting uit kwam kregen wij de vogel ook te zien. Gerard had zelf nog een tweede Zilverplevier op deze avond. Verder nog een vrouwtje Bruine Kiekendief vroeg in de avond.

11-08-2005

Donderdag avond is er geteld, er was vrijwel geen trek.


12-08-2005

Vrijdag avond is geteld door Tini vd Elsen. Wederom weinig trek.

Koninginnenpage
Koninginnenpage
Koninginnenpage
Koninginnenpage
Wespendief
Wespendief

13-08-2005

Zaterdag ochtend werd een leuke ochtend. Het weer zat ook mee. Om 07.45 uur waren alle ogen gericht op 7 voorbijvliegende Grauwe Ganzen. Dankzij een oplettend oog van Ralph Smits werd een Grauwe Kiekendief nog net ontdekt. Het betrof hier een tweedejaars mannelijke vogel. Dit is de 2e Grauwe Kiekendief voor de telpost. Vandaag waren de steltjes weer present: 2 Groenpootruiters, 4 Watersnippen en de eerste Goudplevier. De Boompiepers kwamen in kleine groepjes over en er werd een nieuw dagrecord gevestigd met 40 exemplaren. De eerste Oeverzwaluwen werden geteld. Ook vandaag waren de Wespendieven de hele ochtend present en konden velen malen vlinderend gezien worden. John Hermans ontdekte vlak bij de telpost nog een Koninginnepage en heeft deze leuk op de foto gezet. Vandaag 330 vogels verdeeld over 19 soorten.


14-08-2005

Zondag ochtend en de weersvoorspellingen leken uit te komen. Laaghangende dreigende donkere wolken hingen boven de telpost bij aankomst. Dit scheen de Boerenzwaluwen niet te hinderen en in het eerste uur werden er 171 genoteerd. In totaal deze ochtend 250 Boerenzwaluwen. Ook een Oeverzwaluw en 11 Huiszwaluwen deze ochtend. 2 Heggenmussen kwamen aangevlogen en gingen in het maïs zitten, na een kwartiertje vlogen ze door. Dit zijn de eerste Heggenmussen van dit seizoen. Vandaag ook een Grote Mantelmeeuw, een niet alledaagse verschijning op de telpost. Vanuit het maïs werd ook nog een zingende Fitis Gehoord. Ondanks de slechte vooruitzichten bleef het toch droog.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer
 03. Buizerd  28. Spreeuw
 04. Watersnip  29. Nijlgans
 05. Wulp  30. Tapuit
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief
 07. Stormmeeuw  32. Zwarte Ruiter
 08. Kleine Mantelmeeuw  33. Grote Gele Kwikstaart
 09. Zilvermeeuw  34. Paapje
 10. Holenduif  35. Grote Lijster
 11. Turkse Tortel  36. Torenvalk
 12. Gierzwaluw  37. Zilverplevier
 13. Boerenzwaluw  38. Grauwe Kiekendief
 14. Graspieper  39. Oeverzwaluw
 15. Witte Kwikstaart  40. Goudplevier
 16. Groenling  41. Heggenmus
 17. Wilde Eend  42. Grote Mantelmeeuw
 18. Regenwulp  43. Fitis
 19. Groenpootruiter  44.
 20. Witgat  45.
 21. Gele Kwikstaart  46.
 22. Boompieper  47.
 23. Zomertortel  48.
 24. Grauwe Gans  49.
 25. Groenling  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Zilverplevier

Dagrecords

  1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
  2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
  3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen
  4. 08-08-2005 2 Zwarte Ruiter
  5. 10-08-2005 1 Zilverplevier
  6. 13-08-2005 40 Boompiepers