Week 1 (1 aug - 7 aug)

01-08-2005

Deze week is begonnen met tellen op maandag 1 augustus. Jan Verhoeven had hiervoor speciaal vrij genomen. Samen met Wim Gremmen heeft hij de spits afgebeten. Meteen al die ochtend sneuvelde een dagrecord, 4 Turkse Tortelduiven. Ook de eerste 5 Watersnippen vlogen over en een erg vroege Graspieper. Normaal wordt deze soort pas in september voor het eerst waargenomen. Diezelfde avond is er opnieuw geteld. Ook nu moest er een dagrecord aan geloven. 32 Regenwulpen vlogen in een groep op afstand van de telpost. Een Groenpootruiter en een Witgatje waren ook van de partij, soorten die vorig jaar niet werden gezien. Een leuk begin van het telseizoen.

De telpost
De telpost
De telpost
De telpost

02-08-2005

Dinsdag, de tweede avondtelling. Weinig vogels, wel wederom 4 Watersnippen. De eerste Zomertortel werd geteld en de eerste Grauwe Ganzen. Toch is er weer een nieuw dagrecord bestaande uit 63 Kokmeeuwen.

03-08-2005

Woensdag, tijdens een rit van het werk naar huis leek het onmogelijk om nog te gaan tellen vanwege het slechte weer. Echter een half uur na een zware regenbui toch maar even naar de telpost. Vandaag weinig vogels, nog wel een Witgatje. Ook een zeer vroege Rietgors trok over. De lokale Wespendieven en een Boomvalk maakten de avond de moeite waard.

De telpost
De telpost
Zonsopkomst
Zonsopkomst

04-08-2005

Donderdag, magere telling met maar 41 Eerste. Op het Hemelrijk was wel een leuke waarneming gedaan door Sandra, hier zat een Steltkluut!

06-08-2005

Zaterdag, de eerste weekend telling. Het weer werkte mee tot ongeveer 12.00 uur. Daarna begon het te regenen. Vandaag weinig vogels. Hoogtepunt 6 Zomertortels, verder waren de Wespendieven weer present. Zij lieten zich regelmatig zien. Vandaag ook 37 Huiszwaluwen, 31 Boerenzwaluwen en 21 Gierzwaluwen. Zaterdagavond is ook geteld totdat een regenbui de telling beƫindigde. Leuk waren 5 Regenwulpen.

Zonsopkomst
Zonsopkomst
Buizerd
Buizerd
Tapuit
Tapuit

07-08-2005

Zondag, met onstabiel weer werd het toch nog een leuke tel ochtend. De steltjes deden het leuk met 2 Groenpootruiters, 1 Witgat en 5 Watersnippen. De Zomertortels waren vertegenwoordigt met 6 exemplaren. Vandaag ook weer veel activiteiten van de Wespendieven. Ook de eerste 2 Tapuiten werden op de telpost gezien. Zondag avond is nog geteld door Jan Verhoeven, weinig vogels wel een eerste Bruine Kiekendief.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2005:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Rietgors
 02. Blauwe Reiger  27. Sperwer
 03. Buizerd  28. Spreeuw
 04. Watersnip  29. Nijlgans
 05. Wulp  30. Tapuit
 06. Kokmeeuw  31. Bruine Kiekendief
 07. Stormmeeuw  32.
 08. Kleine Mantelmeeuw  33.
 09. Zilvermeeuw  34.
 10. Holenduif  35.
 11. Turkse Tortel  36.
 12. Gierzwaluw  37.
 13. Boerenzwaluw  38.
 14. Graspieper  39.
 15. Witte Kwikstaart  40.
 16. Groenling  41.
 17. Wilde Eend  42.
 18. Regenwulp  43.
 19. Groenpootruiter  44.
 20. Witgat  45.
 21. Gele Kwikstaart  46.
 22. Boompieper  47.
 23. Zomertortel  48.
 24. Grauwe Gans  49.
 25. Groenling  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

Dagrecords

  1. 01-08-2005 4 Turkse Tortelduiven
  2. 01-08-2005 32 Regenwulpen
  3. 02-08-2005 63 Kokmeeuwen