Week 5 (8 aug - 14 aug)

08-08-2022

Half bewolkt, matige noordoosten wind, 23 ⁰C. Het eerste Paapje van dit jaar wordt aan het eind van het eerste uur ontdekt. Vroeg maar niet de vroegste ooit, dat was op 1 augustus 2008. Later op de ochtend wordt er een jonge Grauwe Klauwier ontdekt. Mogelijk is het een lokaal geboren vogel, de soort doet het goed op de Maashorst, maar bij het nest dat het meest dichtbij de telpost ligt worden nog jongen gezien. Dus deze jonge vogel kan ook van elders komen. Terwijl er elk uur verschillende zwaluwen langskomen zien we ook 2 groepen Ooievaars (8 en 15 vogels). In de mais bij de telpost wordt een Bosrietzanger ontdekt, de 17e op deze telpost. Dat is de derde nieuwe soort voor dit jaar! Een derde groep Ooievaars (6 vogels) komt tegen het eind van de telling over.
Vandaag: 14 soorten, 144 exemplaren

Wulp ©Willie de Vries
Wulp ©Willie de Vries
Bosrietzanger ©Alain Hofmans
Bosrietzanger ©Alain Hofmans

09-08-2022

Onbewolkt, tot redelijk aantrekkende noordoosten wind, 23 ⁰C. Vandaag weer enkele leuke zangvogels, want er wordt weer een Bosrietzanger gezien en er komt een Zwarte- en even later een Gekraagde Roodstaart langs. Allebei zijn het juveniele vogels. De eerste Grote Zilverreiger komt over en we zien weer wat meer Gierzwaluwen. Tegen de middag komen er meer Boerenzwaluwen over, maar de lokale Boerenzwaluwen maken het niet makkelijk. Met de Boerenzwaluwen komen ook enkele Huiszwaluwen mee en één Oeverzwaluw.
Vandaag: 13 soorten, 184 exemplaren

Grauwe Klauwier ©Alain Hofmans
Grauwe Klauwier ©Alain Hofmans
Kleine Karekiet ©Alain Hofmans
Kleine Karekiet ©Alain Hofmans

10-08-2022

Licht bewolkt, matige noordoosten wind draaiend naar oost, 24 ⁰C. De Gierzwaluwen zijn weer dun gezaaid, er worden er maar 4 gezien vandaag. Boerenzwaluwen vliegen beter en we zien vandaag ook wat meer Huiszwaluwen, maar in totaal zijn dat er toch maar 12. De eerste Sperwer van dit jaar trekt over. Het is behoorlijk rustig in de lucht. Wel komt er nog een lokale Wespendief over, dit keer niet zo ver (zie foto) en een Boomvalk en een Huismus. De Huismus is gehoord en gezien en was echt een Huismus. ’s Avonds is er nog een uur geteld en werd er een Kleine Karekiet waargenomen. Gemiddeld zien we die één per jaar, maar de laatste was al weer drie jaar geleden.
Vandaag: 7 soorten, 191 exemplaren

Jonge Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Jonge Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Bosrietzanger ©Martien van Dooren
Bosrietzanger ©Martien van Dooren

11-08-2022

Heel licht bewolkt, matige oostelijke wind, 28 ⁰C. In het eerste uur komen er vrij veel Gierzwaluwen over, maar nadien niet meer. Na een goed uur tellen vliegt er een Bruine Kiekendief over, te ver voor details. Tussen 10 en 11 is het een mooi uur, de eerste Visarend komt over en de eerste Tjiftjaf kan worden genoteerd. Daarnaast worden er twee juveniele Grauwe Klauwieren gezien. Dat is een nieuw dagrecord, tot nu toe werd er nooit meer dan één op een dag gezien. Ook vandaag weer redelijk wat Huiszwaluwen en ook Boerenzwaluwen en rond half 12 wordt er een twee Bruine Kiekendief gezien.
Vandaag: 12 soorten, 206 exemplaren

Jonge Grauwe Klauwier ©Martien van Dooren
Jonge Grauwe Klauwier ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren
Huiszwaluw ©Martien van Dooren

12-08-2022

Onbewolkt, zwakke oostenwind, 27 ⁰C. De telpost is nog geen kwartier bezet als er al twee Goudplevieren en een Bruine Kiekendief overvliegen. Wat later wordt er een vogel gefotografeerd in de mais wat een Tuinfluiter blijkt te zijn. Dat is pas de 4e Tuinfluiter op deze telpost, de vroegste ooit (was 17 augustus in 2006) en sinds 2008 was deze soort niet meer gezien. Na 9 uur komt de trek van zwaluwen op gang met nog enkele Gierzwaluwen er tussen. De zwaluwen blijven met enkele tientallen per uur vliegen en verder komt er weinig over. Wel worden er nog enkele lokale Wespendieven en een tweetal lokale Boomvalken gezien.
Vandaag: 7 soorten, 195 exemplaren

Wespendief ©Marien van Dooren
Wespendief ©Marien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Alain Hofmans
Bruine Kiekendief ©Alain Hofmans

13-08-2022

Onbewolkt, weinig wind uit oost tot zuidoost, 31 ⁰C. Diverse trek vanmorgen, met verschillende soorten meeuwen en enkele Blauwe Reigers, Aalscholvers, Grote Canadese Ganzen (de eerste dit jaar) en uiteraard zwaluwen. Die vliegen zelfs in goede aantallen vandaag, met bijvoorbeeld drie keer ruim honderd Boerenzwaluwen in een uur. Ook Huiszwaluwen worden er enkele tientallen gezien en er zijn ook nog wat Gierzwaluwen op trek. Om half negen komt er vlakbij de telpost de eerste Duinpieper van dit jaar over, duidelijk roepend. Dat is vroeg, het record is maar drie dagen vroeger. Elders in het land worden ze ook al gemeld. De telpost is een korte periode onbemand geweest, maar ’s middags is er weer tot 5 uur geteld. Dat leverde meer zwaluwen op, waaronder een Oeverzwaluw.
Vandaag: 16 soorten, 624 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Boompieper ©Willie de Vries
Boompieper ©Willie de Vries
Tjiftjaf ©Alain Hofmans
Tjiftjaf ©Alain Hofmans

14-08-2022

Licht bewolkt, aantrekkende oost tot zuidoosten wind, 31 ⁰C. Een juveniele Zwarte Roodstaart zit op een hek bij de telpost en de eerste Nijlganzen van dit jaar komen over. Zo vroeg is de temperatuur nog aangenaam. De Wulp die gisteren lokaal werd aangetroffen is er nog steeds, blijkbaar is er wat te eten voor hem rond de telpost. Een eenzame Ooievaar komt rond kwart over 10 over, de laatste dagen zien we ze niet meer, maar zouden ze nu weer komen? Zwaluwen zijn er genoeg vandaag, maar er trekken er niet zo veel door. Rond de middag gaat dat wat beter, er vliegt dan ook een Atalanta langs. Tegen 3 uur komt er een Wespendief op trek langs, de eerste trekkende dit jaar!
Vandaag: 16 soorten, 244 exemplaren

Bruine Kiekendief juveniel ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief juveniel ©Martien van Dooren
Bewijsplaatje Tuinfluiter ©Martien van Dooren
Bewijsplaatje Tuinfluiter ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  26. Tapuit
 02. Kokmeeuw  27. Groenpootruiter
 03. Kleine Mantelmeeuw  28. Bruine Kiekendief
 04. Gierzwaluw  29. Wulp
 05. Oeverzwaluw  30. Grauwe Klauwier
 06. Gele Kwikstaart  31. Bosrietzanger
 07. Ooievaar  32. Paapje
 08. Blauwe Reiger  33. Grote Zilverreiger
 09. Witte Kwikstaart  34. Gekraagde Roodstaart
 10. Boompieper  35. Sperwer
 11. Rode Wouw  36. Kleine Karekiet
 12. Boerenzwaluw  37. Tjiftjaf
 13. Regenwulp  38. Visarend
 14. Holenduif  39. Tuinfluiter
 15. Valkparkiet  40. Grote Canadese Gans
 16. Zwarte Roodstaart  41. Duinpieper
 17. Huiszwaluw  42. Nijlgans
 18. Bergeend  43. Wespendief
 19. Witgat  44.
 20. Putter  45.
 21. Koolmees  46.
 22. Graspieper  47.
 23. Kievit  48.
 24. Goudplevier  49.
 25. Watersnip  50.

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.
 02. Citroenvlinder  06. Atalanta
 03. Dagpauwoog  07.
 04. Koninginnepage  08.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet

Nieuwe Dagrecords

  1. Bergeend 12, 25 juli 2022
  2. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022