Week 4 (1 aug - 7 aug)

01-08-2022

Zwaar bewolkt, bijna geen wind uit westelijke hoek, 22 ⁰C. Een nieuwe maand en de eerste vogel deze maand op trek is een Kleine Mantelmeeuw, maar wat later komt er ook een Regenwulp over. Dan is er even wat minder aandacht voor de vogels, want de keet is gearriveerd en wordt op zijn plaats gezet. Dus er is weer een schuilplek en koffie en we kunnen weer snel kijken op de tabellen op de deur of er records verbeterd kunnen worden. De rest van de dag blijkt er maar weinig te vliegen, ook de Gierzwaluwen komen nog maar mondjesmaat door. De 4 lokale Wespendieven zijn natuurlijk wel mooi om te zien en de Vos die langs komt lopen (met een alarmerende Buizerd er boven) ook.
Vandaag: 4 soorten, 15 exemplaren

De keet wordt geplaatst met dank aan Hans voor het brengen ©Martien van Dooren
De keet wordt geplaatst met dank aan Hans voor het brengen ©Martien van Dooren
De keet wordt geplaatst met dank aan Hans voor het brengen ©Martien van Dooren
De keet wordt geplaatst met dank aan Hans voor het brengen ©Martien van Dooren

02-08-2022

Licht bewolkt, tot vrij stevig aantrekkende zuidwesten wind, 26 ⁰C. We tellen wat Gele Kwikstaarten, Boompiepers en Boerenzwaluwen en een vroege Koolmees op trek tijdens de eerste uren. Daarna komen er wel enkele Gierzwaluwen en een viertal Kokmeeuwen over en nog wat andere vogels, maar het valt wat tegen vandaag. Wel leuk was dat Wim Gremmen vandaag mee kwam tellen, nog steeds de teller met de meeste uren hier op de telpost, maar de jaren gaan voor hem meetellen, dus hij komt nu minder vaak.
Vandaag: 9 soorten, 45 exemplaren

Vos ©Martien van Dooren
Vos ©Martien van Dooren
Wim Gremmen ©Martien van Dooren
Wim Gremmen ©Martien van Dooren

03-08-2022

Licht bewolkt, weinig wind uit zuid, 25 ⁰C. Al vroeg komen er twee lokale Wespendieven over. Ook vandaag is er niet veel trek, maar we zien nog een Oeverzwaluwtje en de grootste groep vogels is een groep van 15 Aalscholvers, die helaas noordwaarts vliegen. De Aalscholver is dan ook de meest getelde soort vandaag. Een langs vliegende (lokale) Koninginnenpage is een mooie afsluiter van deze teldag.
Vandaag: 6 soorten, 33 exemplaren

Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren

04-08-2022

Wisselend zwaar tot half bewolkt, draaiende matige wind, 28 ⁰C. Bij aanvang is er een opvallende groep Kneuen ter plaatse, 25 stuks. Zo veel zien we die tegenwoordig niet meer. Na een uurtje tellen komt er een groter groepje Boerenzwaluwen overgevlogen en halverwege de ochtend worden er nog vier Gierzwaluwen gezien. In de loop van de telling komen er enkele Gele Kwikstaarten langs en op het eind zowaar al een Graspieper.
Vandaag: 5 soorten, 48 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Haas ©Martien van Dooren
Haas ©Martien van Dooren

05-08-2022

Zwaar tot half bewolkt, weinig wind die halverwege de ochtend draait van oostnoordoost naar westnoordwest, 22 ⁰C. Er lijken wat meer Boerenzwaluwen te trekken, maar de aantallen zijn nog klein. De eerste Tapuit van dit jaar wordt gezien, dat is vroeg maar het record staat op 1 augustus (2003). Het volgende uur komen er ook twee Watersnippen over en tegen twaalven een groep van 5 Goudplevieren. een kwartier later zien we een groep Ooievaars op trek, 26 vogels. Ze zijn er vroeg bij dit jaar, die Ooievaars.
Vandaag: 12 soorten, 121 exemplaren

De eerste Tapuit ©Martien van Dooren
De eerste Tapuit ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

06-08-2022

Eerst onbewolkt, daarna half bewolkt, matige noordelijke wind, 21 ⁰C. Het is rustig met trekvogels, maar er komen vandaag wel wat leuke soorten langs. De eerste Groenpootruiter van dit jaar laat zich horen en zien en later op de ochtend komt er nog een tweede Groenpootruiter langs. Al weer voor de derde keer dit jaar trekt er een Regenwulp over, deze gaat alleen wel noordwaarts. Tegen twaalven komt de eerste groep Ooievaars van vandaag in beeld, het zijn 31 vogels. Een uur later zien we nog een groep, 47 zijn het er dit keer. Allemaal Witte Ooievaars, waar blijven de Zwarte?
Vandaag: 11 soorten, 126 exemplaren

Opening telseizoen ©Martien van Dooren
Opening telseizoen ©Martien van Dooren
Opening telseizoen ©Martien van Dooren
Opening telseizoen ©Martien van Dooren

07-08-2022

Licht- tot onbewolkt, weinig wind uit noord, 24 ⁰C. Er is flink veel tijd geteld vandaag, zelfs ’s avonds. Het begon met wat Boerenzwaluwen en een Witgat en daarna wat Gierzwaluwen. Vanaf 10 uur werd het telseizoen officieel met een glaasje nepchampagne geopend en tegen 12 uur komt er een Koninginnenpage langs. Een half uur later zien we eindelijk de eerste Bruine Kiekendief van dit jaar, een volwassen vrouw. De aantallen blijven laag, maar een Goudplevier en een Distelvlinder zijn wel leuk. Op het laatst worden er toch nog Ooievaars gezien, 23 dit keer. De avondtelling levert geen enkele trekvogel op.
Vandaag: 12 soorten, 75 exemplaren

Hooibeestje ©Martien van Dooren
Hooibeestje ©Martien van Dooren
23 Ooievaars ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  26. Tapuit
 02. Kokmeeuw  27. Groenpootruiter
 03. Kleine Mantelmeeuw  28. Bruine Kiekendief
 04. Gierzwaluw  29.
 05. Oeverzwaluw  30.
 06. Gele Kwikstaart  31.
 07. Ooievaar  32.
 08. Blauwe Reiger  33.
 09. Witte Kwikstaart  34.
 10. Boompieper  35.
 11. Rode Wouw  36.
 12. Boerenzwaluw  37.
 13. Regenwulp  38.
 14. Holenduif  39.
 15. Valkparkiet  40.
 16. Zwarte Roodstaart  41.
 17. Huiszwaluw  42.
 18. Bergeend  43.
 19. Witgat  44.
 20. Putter  45.
 21. Koolmees  46.
 22. Graspieper  47.
 23. Kievit  48.
 24. Goudplevier  49.
 25. Watersnip  50.

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.
 02. Citroenvlinder  06.
 03. Dagpauwoog  07.
 04. Koninginnepage  08.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet

Nieuwe Dagrecords

  1. Bergeend 12, 25 juli 2022