Week 6 (15 aug - 21 aug)

15-08-2022

Half tot zwaar bewolkt, zwakke zuidwestenwind, 25 ⁰C. Er wordt vlakbij de telpost een Hop ontdekt en die vliegt even later ook over de telpost. Dat is de eerste Hop ooit op deze telpost tijden het trektellen en dus een nieuwe soort. De mooie foto’s laten een juveniele Hop zien en de vraag komt of die misschien in de buurt is uitgebroed. Er is dit voorjaar namelijk enkele weken een Hop aanwezig geweest op de Maashorst, maar op een gegeven moment werd het stil. Ook werd er nooit meer dan één Hop gezien. Een uur later komt er een Visarend over en er is goede trek van Boerenzwaluwen en daarmee vliegen ook enkele Gier-, Huis- en Oeverzwaluwen mee. Ook een bijzondere waarneming is die van twee Kwartels, het is pas de derde keer dat er trekkende Kwartels op de telpost worden gezien. En twee Kwartels is een dagrecord. Ook wordt er weer een Tuinfluiter gezien, de tweede dit jaar. Het blijft afwisselend vandaag, zonder grote aantallen maar wel divers. Zo worden er 4 Appelvinken boven de bosrand gezien, lokale vogels die mogelijk op zoek naar water zijn.
Vandaag: 16 soorten, 252 exemplaren

Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans
Hop ©Alain Hofmans

16-08-2022

Vooral licht bewolkt, briesje meest uit zuidwest, 26 ⁰C. Vanmorgen eerst een Vos vlakbij de telpost en daarna twee Paapjes en twee Duinpiepers op trek. Er komen mensen uit heel het land hierheen voor Duinpiepers en vandaag worden die niet teleurgesteld. Oeverzwaluwen komen er verschillende over vandaag, meestal een enkeling tegelijk, het zijn geen grote groepen. Even na 1 uur komt er een trekkende Boomvalk langs. In het laatste uur tellen blijken er ter plaatse 3 Paapjes te zitten. Van verschillende soorten komt de eerste trekker van dit jaar langs: Grauwe Gans, Boomvalk, Boomleeuwerik, Ringmus en Vink.
Vandaag: 20 soorten, 339 exemplaren

Vos ©Toy Janssen
Vos ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen

17-08-2022

Half bewolkt, zwakke noordwesten wind, 20 ⁰C. Tussen 10 en 11 uur regent het zelfs! Er zijn al een keer 11 lokale Raven tegelijk gezien, vanmorgen zijn het er 10. De eerste Kruisbek van dit jaar komt kwart over 7 over (als broedvogel was het dit jaar niet veel soeps op de Maashorst met Kruisbekken). Passend bij het weer komt er ook een Watersnip over. Niet veel later komen er twee Purperreigers over, geen algemene soort hier. En ze roepen zelfs, zie de opname. Er worden nog verschillende Duinpiepers ter plaatse ontdekt en de Hop blijkt nog in het gebied aanwezig! Een volwassen vrouw Wespendief komt tegen de middag over. Het volgende uur zien we een juveniele Koekoek voorbijtrekken.
Vandaag: 19 soorten, 79 exemplaren

Purperreiger ©Toy Janssen
Koekoek (juveniel) ©Toy Janssen
Koekoek (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren

18-08-2022

Half tot zwaar bewolkt, matige, gemiddeld noordwesten wind, 25 ⁰C. De ochtend begint met wat Gele Kwikstaarten en Boompiepers en een gemengde groep met Canadese- en Grauwe Ganzen. Niet veel later wordt er een Duinpieper ter plaatse gezien, qua trek is het rustig, kleine aantallen. Leuke waarnemingen zijn het Paapje, een Groenling, een Wespendief en een Gierzwaluw. Van die Wespendief is een geluidsopname, vrij uniek want we zien hier geregeld Wespendieven, maar horen ze niet vaak. Ook mooi waren de Gekraagde- en de Zwarte Roodstaart die tegelijk op de draad zaten, zodat ze goed te vergelijken waren. Aan het eind van de ochtend, als er ook een Koninginnenpage en wat Atalanta’s langstrekken, zien we ook twee groepen Ooievaars; een groep van 32 en een groep van 6. In dit zelfde uur is er ook wat trek van roofvogels, met onder andere een groep van 5 Wespendieven. ’s middags is er meer vlindertrek, Atalanta’s en Dagpauwogen. De Hop is nog steeds ter plaatse, rond twee uur wordt hij opgemerkt. Er is doorgeteld tot 5 uur.
Vandaag: 22 soorten, 345 exemplaren

Wespendief ©Alain Hofmans
Bezoekers voor Duinpiepers en Hop ©Martien van Dooren
Bezoekers voor Duinpiepers en Hop ©Martien van Dooren
Bezoekers voor Duinpiepers en Hop ©Martien van Dooren
Bezoekers voor Duinpiepers en Hop ©Martien van Dooren

19-08-2022

Meest zwaar bewolkt, eerst geen wind, later weinig wind uit zuidwest, 22 ⁰C. We beginnen met mist vanmorgen, dat is weer eens wat anders. Tegen 10 uur is de mist weg en zijn er alleen wat zangvogels langsgekomen, waaronder een Tjiftjaf. De eerste Gierzwaluwen worden wel al ontdekt voordat die mist weg is. Ter plaatse zit er nog een Duinpieper (zie geluidsopname). Qua trek blijft het rustig, maar vlak na 11 uur wordt er een groep Ooievaars ontdekt, behoorlijk ver. En vrijwel direct komt er een steltloper overgevlogen die alleen gehoord wordt. Na even nadenken valt het kwartje: Morinelplevier! Daarmee is het spektakel ook direct weer over, er komen nog enkele Oeverzwaluwen over maar meer eigenlijk niet.
Vandaag: 10 soorten, 114 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Gekraagde Roodstaart ©Martien van Dooren
Gekraagde Roodstaart ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren

20-08-2022

Wisselend bewolkt, tot matig aantrekkende westenwind, 22 ⁰C. De telpost is al vroeg bezet en dat levert een Regenwulp op. Daarna is het tot half 10 vrij rustig, maar dan komt er een Witgat over en twee Gekraagde Roodstaarten, een dagrecord! De groep Ooievaars is nogal klein; 2 vogels. Tussen 11 en 12 uur zien we twee groepjes Watersnip, 3 en 4 vogels. Rond het middaguur komt er weer zo’n kleine groep Ooievaars over, 3 exemplaren ditmaal. ’s Middags is er elk uur wel wat interessante roofvogeltrek; 1 Bruine Kiekendief, 2 Wespendief, 1 Boomvalk, 3 Wespendieven en nog een Bruine Kiekendief. In het laatste uur komt de grootste groep Ooievaars over, 9 zijn het er.
Vandaag: 22 soorten, 204 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

21-08-2022

Eerst onbewolkt, later half bewolkt, zeer zwakke tot matige zuidwesten wind, 26 ⁰C. Na zo’n twee uur tellen komt er een groep van 8 Oeverzwaluwen over. Er zit ter plaatse nog steeds een Grauwe Klauwier en er wordt ook een lokale juveniele Wespendief> gezien. Verder is er trek van Boompiepers, Gele Kwikstaarten, Boeren- en Huiszwaluwen en een enkele Sperwer. Na een pauze van drie uur is de telpost ’s middags weer bezet, maar er vliegt erg weinig.
Vandaag: 12 soorten, 193 exemplaren

Tellers ©Martien van Dooren
Tellers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  26. Tapuit  51. Purperreiger
 02. Kokmeeuw  27. Groenpootruiter  52. Koekoek
 03. Kleine Mantelmeeuw  28. Bruine Kiekendief  53. Kruisbek
 04. Gierzwaluw  29. Wulp  54. Buizerd
 05. Oeverzwaluw  30. Grauwe Klauwier  55. Torenvalk
 06. Gele Kwikstaart  31. Bosrietzanger  56. Groenling
 07. Ooievaar  32. Paapje  57. Morinelplevier
 08. Blauwe Reiger  33. Grote Zilverreiger  58.
 09. Witte Kwikstaart  34. Gekraagde Roodstaart  59.
 10. Boompieper  35. Sperwer  60.
 11. Rode Wouw  36. Kleine Karekiet  61.
 12. Boerenzwaluw  37. Tjiftjaf  62.
 13. Regenwulp  38. Visarend  63.
 14. Holenduif  39. Tuinfluiter  64.
 15. Valkparkiet  40. Grote Canadese Gans  65.
 16. Zwarte Roodstaart  41. Duinpieper  66.
 17. Huiszwaluw  42. Nijlgans  67.
 18. Bergeend  43. Wespendief  68.
 19. Witgat  44. Kwartel  69.
 20. Putter  45. Hop  70.
 21. Koolmees  46. Grauwe Gans  71.
 22. Graspieper  47. Boomvalk  72.
 23. Kievit  48. Boomleeuwerik  73.
 24. Goudplevier  49. Ringmus  74.
 25. Watersnip  50. Vink  75.

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.
 02. Citroenvlinder  06. Atalanta
 03. Dagpauwoog  07. Klein Koolwitje
 04. Koninginnepage  08.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet
  2. Hop

Nieuwe Dagrecords

  1. Bergeend 12, 25 juli 2022
  2. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022
  3. Kwartel 2, 15 augustus 2022
  4. Gekraagde Roodstaart 2, 20 augustus 2022