Week 2 (18 juli - 24 juli)

18-07-2022

Licht bewolkt, weinig wind uit zuidoost, 30 ⁰C. Een warme dag, maar er is toch aardig wat tijd geteld. Heel veel vloog er niet, enkele Gierzwaluwen per uur, wat Oeverzwaluwen en Kleine Mantelmeeuwen. De eerste Distelvlinder van dit jaar komt in de tweede helft van de ochtend langs. Zou het weer zo’n distelvlindertopjaar worden? Een man en vrouw Wespendief worden rond de middag gezien, dit zijn wel lokale vogels. Hopelijk broeden ze ergens in de buurt, dan zien we ze vast vaker.
Vandaag: 7 soorten, 49 exemplaren

Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Wespendief (man) ©Toy Janssen
Wespendief (man) ©Toy Janssen

19-07-2022

Onbewolkt, zuidoosten wind kracht 2, 27 ⁰C. Meestal stoppen we vanwege de regen, maar vandaag was het de hitte. Die 27 ⁰C was bij het begin van het laatste uur dat er werd geteld, op vliegbasis Volkel is het deze dag 37,8 ⁰C geworden. Gelukkig vlogen er wel vogels op trek. De eerste Blauwe Reigers, allemaal juvenielen, komen over. De gierzwaluwentrek is weer mager, maar er hangen wel ongeveer 400 Gierzwaluwen boven de bosrand. Die foerageren daar, maar blijven langdurig op ongeveer dezelfde plek. Verder vandaag wat meeuwentrek en enkele Boompiepers. Lokale vogels zijn er ook, er worden weer twee Wespendieven gezien en in totaal vier Torenvalken. Ook wordt er een lokale Koninginnepage gezien.
Vandaag: 7 soorten, 49 exemplaren

Veldleeuwerik ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen
Witte Kwikstaart ©Toy Janssen
Witte Kwikstaart ©Toy Janssen

20-07-2022

Half bewolkt, matige westenwind, 26 ⁰C. De schatting van foeragerende Gierzwaluwen komt veel lager uit vanmorgen, ongeveer 50. Wel zijn er veel Gierzwaluwen op trek, 68 het eerste uur, bijna 200 het uur erna, vervolgens 300+, 400+ en 200+. In totaal meer dan 1200 Gierzwaluwen. De wind zit dan ook vandaag in een andere hoek en er is meer bewolking. Er komen ook enkele Oeverzwaluwen langs. Tegen 10 uur hangt er een Rode Wouw voor ons en even later voegt een tweede Rode Wouw zich er bij. Als trekvlinders kunnen we vandaag Dagpauwoog en Citroenvlinder noteren. Lokale vogels zijn er ook gezien; Raven, een Boomvalk, een Havik, een Kievit (is het niet te droog voor Kieviten hier?) en we zien een Kleine Bonte Specht de vlakte oversteken. Niet de eerste keer dat we die zien, maar wel een zeldzaamheid.
Vandaag: 11 soorten, 1288 exemplaren

Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen

21-07-2022

Geheel bewolkt, matige zuidwestenwind, 18 ⁰C. Een weersomslag en vanwege zware regen is er al om half 11 gestopt. Maar daarvoor vlogen er nog mooie aantallen Gierzwaluwen, minder dan gisteren maar de grote aantallen kwamen toen wat later op de dag. Heel toepasselijk komt er een groep van 7 Regenwulpen een kwartier voordat er dus gestopt wordt. Bijna elk jaar zien we wel Regenwulpen, maar het zijn er de laatste 10 jaar wel minder dan daarvoor. Het is wel de vroegste waarneming ooit van de Regenwulp.
Vandaag: 4 soorten, 91 exemplaren

Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Regenwulpen ©Toy Janssen
Regenwulpen ©Toy Janssen

22-07-2022

Zwaar tot half bewolkt, weinig wind die draait, 22 ⁰C. Er is lang geteld vandaag, bijna 8 uur. Elk uur kwamen er wel Gierzwaluwen over, maar niet heel veel. Vooral tussen 9 en 11 uur komen er ook andere vogels langs; Kokmeeuwen, een Aalscholver, Holenduiven, Boerenzwaluwen, een Gele Kwikstaart en een Valkparkiet. Dit is een nieuwe soort exoot die bij het lijstje met Halsbandparkiet, Grote Alexanderparkiet en Grote Geelkuifkakatoe mag.
Vandaag: 8 soorten, 211 exemplaren

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren

23-07-2022

Licht bewolkt, 19 ⁰C en een noordoosten briesje. Het eerste half uur komt er geen een trekvogel langs, wel wordt er een Kwartel waargenomen. Maar dat is een lokale broedvogel. Na achten vliegen er wel wat Gier- en Oeverzwaluwen en twee Aalscholvers en later ook een Koninginnepage. De eerste Zwarte Roodstaart van dit jaar wordt aan het eind van de telling gezien. Van de lokale vogels worden er weer 3 Wespendieven gezien en een Slechtvalk.
Vandaag: 7 soorten, 153 exemplaren

Blauwvleugelsprinkhaan ©Toy Janssen
Blauwvleugelsprinkhaan ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen

24-07-2022

Onbewolkt maar later wat wolken, zuidwestenwind die met kracht 3 verfrissend is, 22 ⁰C. Er hangen nu 5 Torenvalken tegelijk in een hoek van de bosrand, allen lokaal. Met de Gierzwaluwen komen vandaag ook enkele Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen mee. In korte tijd komen er twee groepen meeuwen over, maar daarna worden die niet meer gezien. Ook vandaag komt er weer een Koninginnepage langsgetrokken. Een van de lokale Buizerds wordt Blondie genoemd, omdat het een heel licht beest is. Vandaag kwam Blondie met een jong overgevlogen die er net zo uitziet. Er wordt op tijd gestopt, later wordt het weer erg warm.
Vandaag: 10 soorten, 139 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Grasmus met besje ©Martien van Dooren
Grasmus met besje ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver
 02. Kokmeeuw
 03. Kleine Mantelmeeuw
 04. Gierzwaluw
 05. Oeverzwaluw
 06. Gele Kwikstaart
 07. Ooievaar
 08. Blauwe Reiger
 09. Witte Kwikstaart
 10. Boompieper
 11. Rode Wouw
 12. Boerenzwaluw
 13. Regenwulp
 14. Holenduif
 15. Valkparkiet
 16. Zwarte Roodstaart
 17. Huiszwaluw
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.

Vlinders
 01. Distelvlinder
 02. Citroenvlinder
 03. Dagpauwoog
 04. Koninginnepage

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet