Week 1 (15 juli - 17 juli)

15-07-2022

Licht tot zwaar bewolkt, weinig wind uit noordwest, maximaal 20 ⁰C. Het nieuwe seizoen is weer begonnen en de telpost is al om 7 uur bezet. De eerste trekvogel is een Gierzwaluw en dat is mooi, want daarvoor tellen we immers al in juli tegenwoordig. Het tweede uur komen er meerdere Gierzwaluwen over en tot bijna 11 uur is dat de enige soort, maar dan komen er 2 Oeverzwaluwen langs. Daarna komen er ook nog een Kokmeeuw, een Kleine Mantelmeeuw en een Gele Kwikstaart langs. Geen trekkers maar wel leuk zijn de Wespendieven, Slechtvalk, 7 Raven en een Koninginnenpage. Tussen 2 en 3 uur komen er veel Gierzwaluwen langs; 171! Een mooi begin zo.
Vandaag: 5 soorten, 292 exemplaren

Er wordt weer geteld ©Martien van Dooren
Er wordt weer geteld ©Martien van Dooren

16-07-2022

Half bewolkt, 20 ⁰C en een lekker briesje uit noord, kracht 3. De telpost is niet zo lang als gisteren bezet geweest. Wel is er een nieuwe laag houtsnippers opgehaald en over de telpost uitgespreid. Twee kuub nieuwe snippers gaat er voor zorgen dat we weer comfortabel kunnen tellen zonder dat we in de modder staan (moet het wel eerst gaan regen…). Vloog er nog wat? Ja enkele Gierzwaluwen.
Vandaag: 1 soort, 15 exemplaren

Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren
Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren
Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren
Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren
Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren
Nieuwe houtsnippers voor de telpost ©Martien van Dooren

17-07-2022

Licht tot onbewolkt, nauwelijks wind uit noord tot noordoost, 23 ⁰C. Vandaag is ook de simultaantelling van de Wespendieven op de Maashorst en vanaf de telpost tellen we mee. De leden van de vogelwerkgroep van Oss komen op de telpost staan, elders zijn er nog enkele telpunten. Helaas levert het geen enkele waarneming van een Wespendief op, wel zien we verschillende lokale Buizerds, die goed bekeken worden. Met de trillingen in de lucht valt dat soms niet mee. Zwaluwen en Gierzwaluwen genoeg in de lucht, maar echt trek zit er nauwelijks tussen. Er komen wel enkele Kokmeeuwen en een Oeverzwaluw over. Geregeld zien we Raven, maar nu zijn het er wel heel veel, er vliegen tegelijkertijd 11 stuks boven de Brobbelbies. Dat betekend dat er minstens 4 van elders zijn, want het lokale paar heeft dit jaar weer 5 jongen groot weten te brengen. De eerste Aalscholver van dit jaar wordt gezien en daarna zien we een lokale Ooievaar en een lokale Boomvalk.
Vandaag: 5 soorten, 52 exemplaren

Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver
 02. Kokmeeuw
 03. Kleine Mantelmeeuw
 04. Gierzwaluw
 05. Oeverzwaluw
 06. Gele Kwikstaart
 07.
 08.
 09.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week