Week 18 (9 november - 15 november)

9-11-2020

Maandag 9 november: half bewolkt, weinig wind uit overwegend zuidelijke richting, 15⁰C. Gisteren was het de beste dag van het jaar voor de Houtduif, dus vandaag moeten ze ook nog goed vliegen leert de ervaring. En dat klopt, maar toch wel minder goed dan gisteren. We halen de 10.000 Houtduiven net niet. Verder vliegen de Spreeuwen en de Veldleeuweriken vrij goed. De IJsgors wordt om 10 uur weer gehoord en zit nog steeds ter plaatse. Er zit ook een vrouw Blauwe Kiekendief ter plaatse, die zien we even laten jagen. De trek van ganzen is vooral trek van Toendrarietganzen vandaag. Even na 11 uur zien we een vlinder langs vliegen, het is een Atalanta. Even later zien de een Klein Koolwitje en daarna twee Gamma-uiltjes (nachtvlinders). Dat is pas de tweede keer dat we die vaststellen bij de telpost. Dan komt er een uur met veel Kokmeeuwen op trek, 42 in een uur. Ook zien we nog meer vlinders, Dagpauwogen en een recordlate Citroenvlinder. De Houtduiven blijven nog steeds langskomen, wel in lagere aantallen. ’s Middags is er nog wat trek van Buizerds, met onder andere een bel van 10.
vandaag 32 soorten, 11.299 exemplaren

Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren

10-11-2020

Dinsdag 10 november: zwaar tot licht bewolkt, matige oosten wind, 12 ⁰C. ‘s Morgens komen er nog aardig wat groepen Houtduiven, maar dat is al snel over. We gaan over naar de novembertellingen, met lage aantallen, maar toch vaak de moeite. Zo zien we nog twee Roodborsttapuiten en een Heggenmus. We horen de IJsgors weer, die is nog steeds ter plaatse. Ook ter plaatse is de Klapekster, die zien we ongeveer dagelijks. Om half 12 zien we een vlinder langskomen (het is vrij warm en weinig wind, dus niet zo vreemd) en het is een Kleine Vos! Dat is pas de derde dit jaar en het is een late, de eerste keer dat we er één in november zien. De post is een uur onbezet en daarna wordt er weer geteld en komt er een man Blauwe Kiekendief langs en later nog een Goudplevier.
vandaag 23 soorten, 434 exemplaren

Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Mistige ochtend ©Martien van Dooren
Mistige ochtend ©Martien van Dooren

11-11-2020

Woensdag 11 november: geheel bewolkt en mistig, iets aantrekkende zuidelijke wind, 12 ⁰C. Er is weinig trek vandaag, maar het zicht is ook beperkt. Elk uur komt er een klein groepje Kolganzen, wat Vinken en enkele Graspiepers. Later op de dag zijn er geen Kolganzen meer, maar juist wel Toendrarietganzen en enkele Grauwe Ganzen. Ter plaatse wordt er weer een vrouw Blauwe Kiekendief gezien en een Roodborsttapuit.
vandaag 14 soorten, 211 exemplaren

12-11-2020

Donderdag 12 november: half bewolkt, vrij harde zuid tot zuidwesten wind, 12 ⁰C. Vroeg op de ochtend zijn er nog wel wat Houtduiven op trek, maar later nauwelijks. Opvallend is de trek van Kokmeeuwen, over de hele ochtend komen er groepen en enkelingen over en het eindtotaal is 36 wat toch niet echt veel is. De groep van 100 Toendrarietganzen is de grootste groep vogels vandaag en direct de meest getelde vogelsoort. We zien een Buizerd en een Slechtvalk op trek. Geen bijzondere soorten ter plaatse, maar de medewerker van de gemeente Landerd had wel de Klapekster gezien. Hij was op weg naar ons om te kijken wat voor nieuw bankje er in de plaats van het aloude telpostbankje komt. Die trouwens echt aan vervanging toe is.
vandaag 12 soorten, 321 exemplaren

Blauwe Kiekendief vrouw boven de keet ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw boven de keet ©Martien van Dooren
Kokmeeuw ©Martien van Dooren
Kokmeeuw ©Martien van Dooren

13-11-2020

Vrijdag 13 november: zuidelijke, matige wind, half bewolkt, 11 ⁰C. Er is goede trek vandaag, met Vinken, Kepen, Houtduiven en Veldleeuweriken en ook veel Spreeuwen. Die Spreeuwenaantallen komen vooral door twee groepen van 150 en 125 vogels. Om 9 uur komt er een Goudplevier over en tegen 12 uur de enige Buizerd van vandaag. Er is ook wel ganzentrek, maar dat zijn voornamelijk Toendrarietganzen. De Putter en de Roodborsttapuit zijn ook nog leuk om te noemen.
vandaag 18 soorten, 1504 exemplaren

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

14-11-2020

Zaterdag 14 november: er is vandaag niet geteld

15-11-2020

Zondag 15 november: matige zuiden wind, licht bewolkt, 12 ⁰C. Er is niet zo heel lang geteld vandaag, maar tussen 8 en 9 vloog het aardig. Er kwamen redelijk wat Houtduiven langs en twee mooie groepjes Kramsvogels. Ook konden er een Slechtvalk en een Sperwer genoteerd worden en een groep van 21 Kokmeeuwen. In het laatste uur kwamen er nog twee Kepen langs. De Klapekster was vandaag weer ter plaatse.
vandaag 18 soorten, 414 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Sperwer  51. Koekoek  76. Fitis  101. Roodkeelpieper
 2. Grote Canadese Gans  27. Bruine Kiekendief  52. Velduil  77. Tjiftjaf  102. Waterpieper
 3. Brandgans  28. Blauwe Kiekendief  53. Gierzwaluw  78. Spreeuw  103. Vink
 4. Grauwe Gans  29. Grauwe Kiekendief  54. Draaihals  79. Beflijster  104. Keep
 5. Toendrarietgans  30. Rode Wouw  55. Kleine Bonte Specht  80. Merel  105. Appelvink
 6. Kolgans  31. Buizerd  56. Grote Bonte Specht  81. Kramsvogel  106. Groenling
 7. Knobbelzwaan  32. Kraanvogel  57. Torenvalk  82. Koperwiek  107. Kneu
 8. Kleine Zwaan  33. Kievit  58. Roodpootvalk  83. Zanglijster  108. Barmsijs spec.
 9. Nijlgans  34. Goudplevier  59. Smelleken  84. Grote Lijster  109. Kruisbek
 10. Casarca  35. Zilverplevier  60. Boomvalk  85. Roodborst  110. Putter
 11. Slobeend  36. Morinelplevier  61. Slechtvalk  86. Zwarte Roodstaart  111. Europese Kanarie
 12. Krakeend  37. Regenwulp  62. Klapekster  87. Gekraagde Roodstaart  112. Sijs
 13. Smient  38. Wulp  63. Gaai  88. Paapje  113. IJsgors
 14. Wilde Eend  39. Watersnip  64. Ekster  89. Roodborsttapuit  114. Geelgors
 15. Pijlstaart  40. Witgat  65. Kauw  90. Tapuit  115. Ortolaan
 16. Wintertaling  41. Groenpootruiter  66. Roek  91. Huismus  116. Rietgors
 17. Zwarte Ooievaar  42. Kokmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Ringmus  
 18. Ooievaar  43. Stormmeeuw  68. Pimpelmees  93. Heggenmus  
 19. Blauwe Reiger  44. Grote Mantelmeeuw  69. Koolmees  94. Gele Kwikstaart  
 20. Purperreiger  45. Zilvermeeuw  70. Boomleeuwerik  95. Grote Gele Kwikstaart  
 21. Grote Zilverreiger  46. Pontische Meeuw  71. Veldleeuwerik  96. Witte Kwikstaart  
 22. Aalscholver  47. Kleine Mantelmeeuw  72. Oeverzwaluw  97. Grote Pieper  
 23. Visarend  48. Holenduif  73. Boerenzwaluw  98. Duinpieper  
 24. Wespendief  49. Houtduif  74. Huiszwaluw  99. Graspieper  
 25. Slangenarend  50. Turkse Tortel  75. Staartmees  100. Boompieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10. Gehakkelde Aurelia
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-11-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776
 15. 05-11-2020 Toendrarietgans 363
 16. 08-10-2020 Toendrarietgans 445