Week 17 (2 november - 8 november)

2-11-2020

Maandag 2 november: geheel bewolkt, harde zuidwesten wind, 18 ⁰C. Ondanks de harde wind is er wel trek, de aantallen zijn alleen niet zo groot. Een vrouw Blauwe Kiekendief komt tegen 9 uur langs en met de Vinken komen ook wat Kepen mee. Verschillende keren zien we Goudplevieren. Vlak na 10 uur horen we een IJsgors, die wordt door steeds meer tellers op geluid herkend. De wind trekt nog verder aan en is zelfs zo hard dat er een telescoop omwaait. Geen schade gelukkig, maar er wordt om 12 uur gestopt na een uur met maar 11 vogels.
vandaag 22 soorten, 682 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

3-11-2020

Dinsdag 3 november: licht bewolkt, zuiden wind aantrekkend van kracht 2 naar 4, 12 ⁰C. Heel ander weer dan gisteren dus. Er vliegen ’s ochtends al heel wat Houtduiven en met de Vinken komen er ook heel wat Kepen mee. Ook mooi zijn de twee Kruisbekken. We zien ook een drietal late Kleine Mantelmeeuwen en in hetzelfde uur ook drie Appelvinken. Vandaag is er ook trek van diverse lijsters, ook weer eens Koperwieken. Om half 11 horen en zien we een IJsgors laag overkomen. De Klapekster is ook weer ter plaatse en even later zien we ook weer eens een Smelleken. De telpost is even niet bezet, maar ’s middags wordt er weer geteld en komen er 18 Goudplevieren, verdeeld over 4 groepen, over.
vandaag 36 soorten, 8330 exemplaren

Maan ©Martien van Dooren
Maan ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

4-11-2020

Woensdag 4 november: licht bewolkt, matige zuidwesten wind, 12 ⁰C. Ook deze ochtend worden er enkele honderden Houtduiven per uur geteld en zitten er Kepen tussen de Vinken. De ganzentrek is niet zo sterk vandaag, maar tegelijk met een aantal Nijlganzen komt er een Kraanvogel van achter de keet over ons heen. Die is mooi binnen, hopelijk volgen er nog meer. De richting was wel verrassend zo vanachter de keet. Ondertussen komen er elk uur wel wat reigers over, de meeste zijn Blauwe, maar er zitten ook Grote Zilverreigers tussen. Rond lunchtijd wordt er eindelijk weer eens een bel Buizerds gezien, 12 stuks. Er wordt ’s middags lang doorgeteld en op het eind laat de lokale Klapekster zich weer zien.
vandaag 30 soorten, 7276 exemplaren

Opkomende zon ©Martien van Dooren
Opkomende zon ©Martien van Dooren
Kraanvogel ©Martien van Dooren
Kraanvogel ©Martien van Dooren

5-11-2020

Donderdag 5 november: licht bewolkt, matige zuidwesten wind, 10 ⁰C. In de 10 mintuten voor 8 uur komen er veel Spreeuwen langs; 3400! en Daarna nog eens 1000. Even later komt er een Zilverplevier over, de tweede keer dit jaar (22 augustus zelfs 10). Niet veel later komt er een Goudplevier over en wat later nog een. De IJsgors zit nog steeds ter plaatse blijkt. Verder vliegt het goed vandaag, aardig wat ganzen en meeuwen en tegen 12 uur ook al enkele vlinders; Atalanta’s. Het uur erop wordt er een recordlate Citroenvlinder gezien en ook nog een Dagpauwoog en meer Atalanta’s. De vogels vliegen voor dit tijdstip ook nog goed. Aan het eind van de middag komt er ook nog een Gehakkelde Aurelia langs, ook recordlaat (maar niet de eerste novemberwaarneming, in 2014 één op 1 november).
vandaag 39 soorten, 11655 exemplaren

6-11-2020

Vrijdag 6 november: noordoosten wind, half bewolkt, 7 ⁰C. Ook deze ochtend brengt veel Spreeuwen, ruim 2000 in het eerste uur en daarna nog meer. Er komen Sijzen en Barmsijzen langs en de tweede trekkende Klapekster. Een Grote Gele Kwikstaart komt om half 10 overgevlogen. Tussen 10 en 11 uur zien we enkele grotere groepen Kramsvogels. Rond de middag komen er zelfs enkele Atalanta’s langs. Na een onderbreking is er ’s middags ook een tijdje geteld, met als bijzonderheid 12 Boomleeuweriken. Verder zijn er relatief veel Rietgorzen geteld vandaag. De IJsgors is nog ter plaatse.
vandaag 34 soorten, 6084 exemplaren

Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

7-11-2020

Zaterdag 7 november: nauwelijks wind uit oost, onbewolkt, 6 ⁰C. Als de post net weer bezet is komt er een Bruine Kiekendief vrouw in beeld. Ze blijkt ter plaatse te zijn. Dat is vrij laat voor een Bruine Kiekendief. De drie Grote Lijsters zijn wel op trek. Er vliegen aardig wat Houtduiven vandaag, er is trek van ganzen en een vrij grote groep Veldleeuweriken vertrek aan het eind van de telling. Voor de aantallen is het wel jammer dat er niet langer dan tot 10 uur is geteld.
vandaag 20 soorten, 6197 exemplaren

8-11-2020

Zondag 8 november: nauwelijks wind uit zuidoost tot zuid, wisselend bewolkt, 13 ⁰C. Goede trek van Houtduiven, Koperwieken en Vinken in het eerste uur vandaag. De trek van Houtduiven trekt zelfs nog flink aan, want het volgende uur zijn het er al 4000+ en het volgende uur 10.000+. Een groep van vier Knobbelzwanen komt over. Ook tussen 10 en 11 uur tellen we 10.000+ Houtduiven. En er komen weer eens roofvogels langs: een Smelleken, een Sperwer en een Bruine Kiekendief. Niet duidelijk is of dit dezelfde is die ook gisteren is gezien. Een keer zagen we nog later in het jaar een Bruine Kiekendief, op 9 november 2008. de Blauwe Kiekendief van een uur later in een volwassen man. De aantallen Houtduiven minderen tot 3700 en het uur erna tot onder de 1000. Een groep van 3 Goudplevieren wordt om half een gezien en om 2 uur komt er een grote groep langs: 23 Goudplevieren. Laat op de middag is er nog een grote groep Kieviten op trek; 130 vogels. Dit zal waarschijnlijk de beste dag voor de Houtduif van dit jaar zijn en er zijn er in totaal 30.516 geteld. Dat is de derde telling van de Houtduif in 21 jaar. Sinds zondag hangt er een nieuw bord op de keet.
vandaag 34 soorten, 34591 exemplaren

Nieuwe bord op de keet ©Arend Vermaat
Nieuwe bord op de keet ©Arend Vermaat

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Bruine Kiekendief  51. Velduil  76. Tjiftjaf  101. Waterpieper
 2. Grote Canadese Gans  27. Blauwe Kiekendief  52. Gierzwaluw  77. Spreeuw  102. Vink
 3. Brandgans  28. Grauwe Kiekendief  53. Draaihals  78. Beflijster  103. Keep
 4. Grauwe Gans  29. Rode Wouw  54. Kleine Bonte Specht  79. Merel  104. Appelvink
 5. Toendrarietgans  30. Buizerd  55. Grote Bonte Specht  80. Kramsvogel  105. Groenling
 6. Kolgans  31. Kraanvogel  56. Torenvalk  81. Koperwiek  106. Kneu
 7. Knobbelzwaan  32. Kievit  57. Roodpootvalk  82. Zanglijster  107. Barmsijs spec.
 8. Nijlgans  33. Goudplevier  58. Smelleken  83. Grote Lijster  108. Kruisbek
 9. Casarca  34. Zilverplevier  59. Boomvalk  84. Roodborst  109. Putter
 10. Slobeend  35. Morinelplevier  60. Slechtvalk  85. Zwarte Roodstaart  110. Europese Kanarie
 11. Krakeend  36. Regenwulp  61. Klapekster  86. Gekraagde Roodstaart  111. Sijs
 12. Smient  37. Wulp  62. Gaai  87. Paapje  112. IJsgors
 13. Wilde Eend  38. Watersnip  63. Ekster  88. Roodborsttapuit  113. Geelgors
 14. Pijlstaart  39. Witgat  64. Kauw  89. Tapuit  114. Ortolaan
 15. Wintertaling  40. Groenpootruiter  65. Roek  90. Huismus  115. Rietgors
 16. Zwarte Ooievaar  41. Kokmeeuw  66. Zwarte Kraai  91. Ringmus  
 17. Ooievaar  42. Stormmeeuw  67. Pimpelmees  92. Heggenmus  
 18. Blauwe Reiger  43. Grote Mantelmeeuw  68. Koolmees  93. Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Zilvermeeuw  69. Boomleeuwerik  94. Grote Gele Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Pontische Meeuw  70. Veldleeuwerik  95. Witte Kwikstaart  
 21. Aalscholver  46. Kleine Mantelmeeuw  71. Oeverzwaluw  96. Grote Pieper  
 22. Visarend  47. Holenduif  72. Boerenzwaluw  97. Duinpieper  
 23. Wespendief  48. Houtduif  73. Huiszwaluw  98. Graspieper  
 24. Slangenarend  49. Turkse Tortel  74. Staartmees  99. Boompieper  
 25. Sperwer  50. Koekoek  75. Fitis  100. Roodkeelpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10. Gehakkelde Aurelia
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-11-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776
 15. 05-11-2020 Toendrarietgans 363
 16. 08-10-2020 Toendrarietgans 445