Week 16 (26 oktober - 1 november)

26-10-2020

Maandag 26 oktober: zwaar bewolkt, aantrekkende zuidwesten wind, 13 ⁰C. We mogen weer vroeg beginnen want het is wintertijd. In het begin is er aardige ganzentrek van diverse soorten; Grauwe, Kol- en Rietgans. In het tweede uur komen er veel Spreeuwengroepen en enkele grote groepen Kneuen langs, 150 exemplaren is de grootste Kneuengroep. Een vrij late Zwarte Roodstaart komt langs gehipt, hij zit op en naast de draad van de afrastering en is even later uit beeld. Om half 10 zien we vijf Casarca’s overvliegen, ze laten zich mooi fotograferen. Meestal zien we ze alleen, maar nu komt er een tweetal Slechtvalken langsgetrokken. Verder trekken de hele ochtend de Vinken best goed, met zo’n 2 á 300 per uur. Ook na de middag vliegt het best aardig, er wordt tot 3 uur doorgeteld.
Vandaag 27 soorten, 3478 exemplaren

Ringmus ©Alain Hofmans
Ringmus ©Alain Hofmans
Lokale Buizerd
Lokale Buizerd "Blondie" ©Martien van Dooren

27-10-2020

Dinsdag 27 oktober: zwaar bewolkt, krachtige zuidwesten wind, 12 ⁰C. Ook vanmorgen is er weer ganzentrek, de Toendrarietgans is de talrijkste soort. Houtduiven komen ook met veel groepjes langs, de aantallen zijn nog niet heel groot, maar wie weet komt dat nog. Ook zien we zo nu en dan groepen Kramsvogels en ook nog een groep Koperwieken, maar die lijken wel grotendeels op te zijn. Opvallend zijn de Roeken die we deze ochtend een aantal keer zien. Na een uurtje onderbreking is de telpost ‘s middags weer bezet en komt er naast wat gebruikelijke vogels een Waterpieper over.
Vandaag 29 soorten, 3516 exemplaren

28-10-2020

Woensdag 28 oktober: zwaar tot geheel bewolkt, tot hard aantrekkende zuidwesten wind, 12 ⁰C. De ganzentrek deze ochtend bestaat grotendeels uit Kolganzen en er vliegen ook Kolganzen naar het noorden. Verder komen er een paar leuke soortjes langs, zoals een Stormmeeuw, twee Watersnippen en een Ringmus. De Vinkentrek is vandaag niet zo sterk, maar na 10 uur gaat dat wat beter. Rond half 11 zien we twee grotere groepen Kepen langskomen en tegen 12 uur hangt er een flinke groep Kauwen net boven de bosrand, zo’n 115 vogels. Even later komt er een interessant roepje over, een Kruisbek!
Vandaag 30 soorten, 1527 exemplaren

Houtduiven ©Martien van Dooren
Houtduiven ©Martien van Dooren
Pontische Meeuw ©Toy Janssen
Pontische Meeuw ©Toy Janssen

29-10-2020

Donderdag 29 oktober: half tot zwaar bewolkt, krachtige zuidwesten wind, 11 ⁰C. Goede trek vandaag met veel Houtduiven tot na 10 uur. De grote meeuw die overkomt laat zich goed fotograferen en het is duidelijk een Pontische Meeuw, een adulte vogel. Ganzen doen het ook vandaag weer goed en het is weer vooral Kolgans wat er vliegt. Om 12 uur zien we een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief, terwijl we net de boel afsluiten. Vandaag meer dan 1000 Kolganzen, Houtduiven en Vinken, maar de andere soorten vlogen ook lekker.
Vandaag 24 soorten, 4240 exemplaren

30-10-2020

Vrijdag 30 oktober: krachtige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 15 ⁰C. De motregen zorgt er voor dat er het eerste uur erg weinig wordt gezien. Wel zijn de plaatselijke Raven aanwezig. de rest van de ochtend blijft het rustig, maar we zien wel een groep van 7 Goudplevieren overvliegen. Ook komt er een groep van 6 Sijzen recht over de keet. Een uur later zien we nog een groep Goudplevieren, dit keer 6. Elders schijnen er meer Goudplevieren te vliegen, het was ook wel weer voor Goudplevieren. Na de middag komt er zelfs nog een Atalanta langs en het volgende uur nog 8 Barmsijzen. Spec want in de vlucht is het te moeilijk om het verschil tussen Grote en Kleine Barmsijzen te zien.
Vandaag 22 soorten, 404 exemplaren

31-10-2020

Zaterdag 31 oktober: zuiden wind kracht 2 á 3, geheel tot zwaar bewolkt, 16 ⁰C. Goede trek vandaag met vooral een aantal flinke groepen Spreeuwen. Ook Kolganzen, Houtduiven en Vinken doen het prima en de aantallen zijn wat lager maar er komen ook aardig wat Witte Kwikstaarten nog langs. Hoogtepunt van de dag een de Boerenzwaluw die om 10 voor 11 langskomt. Een late, de laatste ooit? Nee er is er hier ooit één op 15 november 2008 gezien en één op 1 november 2017. De Kolganzen blijven vrij lang doorvliegen, tot 12 uur ongeveer. Later komen er nog Barmsijzen langs en ook nog een vlinder: een Dagpauwoog. In totaal komen we vandaag weer boven de 10.000 vogels uit, onder andere 1000+ Houtduif, 3000+ Spreeuwen en 4000+ Vinken.
Vandaag 32 soorten, 10219 exemplaren

Goudplevieren ©Martien van Dooren
Goudplevieren ©Martien van Dooren

1-11-2020

Zondag 1 november: er is niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Bruine Kiekendief  51. Gierzwaluw  76. Spreeuw  101. Vink
 2. Grote Canadese Gans  27. Blauwe Kiekendief  52. Draaihals  77. Beflijster  102. Keep
 3. Brandgans  28. Grauwe Kiekendief  53. Kleine Bonte Specht  78. Merel  103. Appelvink
 4. Grauwe Gans  29. Rode Wouw  54. Grote Bonte Specht  79. Kramsvogel  104. Groenling
 5. Toendrarietgans  30. Buizerd  55. Torenvalk  80. Koperwiek  105. Kneu
 6. Kolgans  31. Kievit  56. Roodpootvalk  81. Zanglijster  106. Barmsijs spec.
 7. Knobbelzwaan  32. Goudplevier  57. Smelleken  82. Grote Lijster  107. Kruisbek
 8. Nijlgans  33. Zilverplevier  58. Boomvalk  83. Roodborst  108. Putter
 9. Casarca  34. Morinelplevier  59. Slechtvalk  84. Zwarte Roodstaart  109. Europese Kanarie
 10. Slobeend  35. Regenwulp  60. Klapekster  85. Gekraagde Roodstaart  110. Sijs
 11. Krakeend  36. Wulp  61. Gaai  86. Paapje  111. IJsgors
 12. Smient  37. Watersnip  62. Ekster  87. Roodborsttapuit  112. Geelgors
 13. Wilde Eend  38. Witgat  63. Kauw  88. Tapuit  113. Ortolaan
 14. Pijlstaart  39. Groenpootruiter  64. Roek  89. Huismus  114. Rietgors
 15. Wintertaling  40. Kokmeeuw  65. Zwarte Kraai  90. Ringmus  
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Pimpelmees  91. Heggenmus  
 17. Ooievaar  42. Grote Mantelmeeuw  67. Koolmees  92. Gele Kwikstaart  
 18. Blauwe Reiger  43. Zilvermeeuw  68. Boomleeuwerik  93. Grote Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Pontische Meeuw  69. Veldleeuwerik  94. Witte Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Oeverzwaluw  95. Grote Pieper  
 21. Aalscholver  46. Holenduif  71. Boerenzwaluw  96. Duinpieper  
 22. Visarend  47. Houtduif  72. Huiszwaluw  97. Graspieper  
 23. Wespendief  48. Turkse Tortel  73. Staartmees  98. Boompieper  
 24. Slangenarend  49. Koekoek  74. Fitis  99. Roodkeelpieper  
 25. Sperwer  50. Velduil  75. Tjiftjaf  100. Waterpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-10-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776