Week 15 (19 oktober - 25 oktober)

19-10-2020

Maandag 19 oktober: zwaar bewolkt, weinig wind uit zuid, 10 ⁰C. In het begin is het zicht wat beperkt, maar mist kun je het niet noemen. Om half negen wordt de Blauwe Kiekendief gezien die al een paar dagen in de buurt zit. Na 9 uur begint het redelijk te vliegen met bijvoorbeeld 2 Watersnippen en 3 Blauwe Reigers. Er komen geregeld groepen Kramsvogels over, zelfs een groep van 130. Het is de talrijkste vogel vandaag. In totaal zien we vandaag ook 3 Zilvermeeuwen op trek.
Vandaag 28 soorten, 1878 exemplaren

Kramsvogels ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren

20-10-2020

Dinsdag 20 oktober: zwaar bewolkt, zuidoosten wind draaiend naar zuid, 12 ⁰C. Goede trek vandaag en vooral van Veldleeuweriken en Kramsvogels, maar er kwamen ook heel wat Vinken over. Met de Vinken mee tellen we ook genoeg Kepen. Rond lunchtijd worden we op een Rode Wouw getrakteerd. Uiteindelijk worden er 2700+ Veldleeuweriken geteld, de beste dag voor deze soort dit jaar. Maar er vlogen meer Vinken; 3800+ en er vlogen ook veel Spreeuwen en ook aardig wat Houtduiven, Kauwen en Kneuen. Achteraf waarschijnlijk de beste teldag deze week.
Vandaag 26 soorten, 10498 exemplaren

21-10-2020

Woensdag 21 oktober: geheel tot zwaar bewolkt, harde wind draaiend van zuidoost naar zuidwest, 15 ⁰C. Het was zo regenachtig dat er pas om half 12 is begonnen met tellen. Talrijkste soort was vandaag de Veldleeuwerik, met bijna 100 exemplaren. Ter plaatse zitten er wel 125 Kneuen. Leuke soorten die langskwamen: Keep, Sperwer, enkele Kramsvogels.
Vandaag 13 soorten, 242 exemplaren

Kolgans ©Martien van Dooren
Kolgans ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren

22-10-2020

Donderdag 22 oktober: half tot zwaar bewolkt met regen in de middag, redelijke wind uit zuidwest, 17 ⁰C. Een soortenrijke dag vandaag met diverse hoogtepunten. Het vliegt sowieso best goed met aardig wat Kauwen. Boomleeuweriken, Veldleeuweriken, Koperwieken, Vinken, Kepen en Rietgorzen. Terwijl Toy koffie aan het zetten is komt er een apart roepende vogel langs. Hij is snel de keet uit en de opname bevestigd dat het een Europese Kanarie is. De tweede al dit jaar en nu dus ook opgenomen. Op de telling van vandaag staat een linkje naar die opname. Een half uurtje later horen we waarschijnlijk een IJsgors, maar of die goed op de opname staat? Thuis blijkt dat het inderdaad een IJsgors is. Ook hiervan staat er een link bij de telling van vandaag. Ondertussen zien we een Rode Wouw in de verte boven telpost Zuid en later een Blauwe Kiekendief. Rond de middag is het warm genoeg voor enkele vlinders om langs te trekken. ’s Middags komen er twee Rode Wouwen gezamenlijk over de telpost heen en Isidro weet ze te fotograferen. Later komen er ook nog een Grote Gele Kwikstaart en een Waterpieper over. Dit was in elk geval de meest soortenrijke dag deze week.
Vandaag 43 soorten, 8680 exemplaren

Europese Kanarie ©Toy Janssen
IJsgors ©Toy Janssen

23-10-2020

Vrijdag 23 oktober: tot 12 uur mist, draaiende wind maar weinig, vrijwel geheel bewolkt, 14 ⁰C. Het zicht is door de mist echt beperkt, weinig meer dan 100 meter. Genoeg om een groep van 750 Spreeuwen langs te zien komen. Er zit ook een Roodborst bij de telpost, een trekker. Na 11 uur is het zicht eindelijk zo dat we de bosrand kunnen zien en we zien dan ook veel meer vogels. De eerste Barmsijs van dit jaar komt recht over de keet. Elders zijn er al wel eerder Barmsijzen gezien, maar hier tot nu dus nog niet. Er komen diverse groepjes Kokmeeuwen over en geregeld zien we ook Kepen op trek. ’s Middags is er wat trek van Buizerds.
Vandaag 29 soorten, 1866 exemplaren

Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren

24-10-2020

Zaterdag 24 oktober: zuidwesten wind, geheel bewolkt, laatste uur motregen, 12 ⁰C. Verschillende groepen Kolganzen vanmorgen en ook enkele Grauwe Ganzen, mooie Spreeuwentrek en ook goede Vinkentrek was er deze ochtend. Ook Veldleeuweriken en Kepen komen geregeld over en we zien weer eens wat Appelvinken, een groep van 4. Verder niet zo veel bijzonders vandaag, maar wel goede aantallen.
Vandaag 29 soorten, 3986 exemplaren

25-10-2020

Zondag 25 oktober: er is niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Bruine Kiekendief  51. Gierzwaluw  76. Spreeuw  101. Vink
 2. Grote Canadese Gans  27. Blauwe Kiekendief  52. Draaihals  77. Beflijster  102. Keep
 3. Brandgans  28. Grauwe Kiekendief  53. Kleine Bonte Specht  78. Merel  103. Appelvink
 4. Grauwe Gans  29. Rode Wouw  54. Grote Bonte Specht  79. Kramsvogel  104. Groenling
 5. Toendrarietgans  30. Buizerd  55. Torenvalk  80. Koperwiek  105. Kneu
 6. Kolgans  31. Kievit  56. Roodpootvalk  81. Zanglijster  106. Barmsijs spec.
 7. Knobbelzwaan  32. Goudplevier  57. Smelleken  82. Grote Lijster  107. Putter
 8. Nijlgans  33. Zilverplevier  58. Boomvalk  83. Roodborst  108. Europese Kanarie
 9. Casarca  34. Morinelplevier  59. Slechtvalk  84. Zwarte Roodstaart  109. Sijs
 10. Slobeend  35. Regenwulp  60. Klapekster  85. Gekraagde Roodstaart  110. IJsgors
 11. Krakeend  36. Wulp  61. Gaai  86. Paapje  111. Geelgors
 12. Smient  37. Watersnip  62. Ekster  87. Roodborsttapuit  112. Ortolaan
 13. Wilde Eend  38. Witgat  63. Kauw  88. Tapuit  113. Rietgors
 14. Pijlstaart  39. Groenpootruiter  64. Roek  89. Huismus  
 15. Wintertaling  40. Kokmeeuw  65. Zwarte Kraai  90. Ringmus  
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Pimpelmees  91. Heggenmus  
 17. Ooievaar  42. Grote Mantelmeeuw  67. Koolmees  92. Gele Kwikstaart  
 18. Blauwe Reiger  43. Zilvermeeuw  68. Boomleeuwerik  93. Grote Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Pontische Meeuw  69. Veldleeuwerik  94. Witte Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Oeverzwaluw  95. Grote Pieper  
 21. Aalscholver  46. Holenduif  71. Boerenzwaluw  96. Duinpieper  
 22. Visarend  47. Houtduif  72. Huiszwaluw  97. Graspieper  
 23. Wespendief  48. Turkse Tortel  73. Staartmees  98. Boompieper  
 24. Slangenarend  49. Koekoek  74. Fitis  99. Roodkeelpieper  
 25. Sperwer  50. Velduil  75. Tjiftjaf  100. Waterpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-10-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776