Week 14 (12 oktober - 18 oktober)

12-10-2020

Maandag 12 oktober: half tot zwaar bewolkt, matige westenwind, 13 ⁰C. Vinken en Graspiepers zorgen voor goede aantallen trekvogels en ook Kolganzen vliegen aardig goed. Maar het zijn vooral Koperwieken die goed vliegen, met meer dan 1000 vogels per uur. Het schijnt dat er heel veel uit Scandinavië zijn vertrokken. We zien achter de keet langs twee Smienten langs vliegen, dat is pas de elfde keer. In dit uur komt er ook nog een Bruine Kiekendief, een Smelleken en een Paapje langs, en natuurlijk veel andere soorten. Opvallend zijn de Boerenzwaluwen, die nog met enkele tientallen per uur langskomen. Daar zit ook nog een Huiszwaluw tussen. En tussen de Kolganzen zien we ook een Brandgans meevliegen. Vroeg, maar niet de vroegste ooit (11 oktober 2006). Ondertussen zien we ook aardig wat Kramsvogels langkomen en we zien een Beflijster. Na enen worden de aantallen wel lager, maar nog steeds vliegen er honderden vogels langs. In het laatste uur komt er nog een Dagpauwoog langs.
Vandaag 49 soorten, 19025 exemplaren

Kramsvogel ©Alain Hofmans
Kramsvogel ©Alain Hofmans
Koperwiek ©Alain Hofmans
Koperwiek ©Alain Hofmans

13-10-2020

Dinsdag 13 oktober: half tot zwaar bewolkt, matige zuidoosten wind, 12 ⁰C. Wat een aantallen vandaag! Meer dan 80duizend vogels, de derde telling ooit en dat zonder grote aantallen Houtduiven, want 8.000 Houtduiven is niet heel veel. Die zijn wel vroeg, want eind oktober, begin november piekt normaal de Houtduiventrek. We beginnen het eerste half uur al met Kramsvogels, Koperwieken en Vinken. Tussen 8 en 9 tellen we al 4500+ Koperwieken en 1500+ Spreeuwen en het uur er na 5800+ Koperwieken. Het dagrecord Koperwiek sneuvelt niet veel later (was 12019 van 25 oktober 2006) en uiteindelijk komt het op 22.825, bijna het dubbele! Ook het dagrecord van de Kramsvogel wordt fors verbeterd, van 3263 (17 oktober 2008) naar 5553. Ganzen, Aalscholvers, Kieviten en Kauwen vliegen ook goed en de Vinken gaan ondertussen steeds beter vliegen, ze worden per 500 doorgegeven (met een tikkertje is het ook niet meer te doen) en we tellen er 9000+ in een uur. Met de Vinken komen er ook aardig wat Kepen langs, in een uur 160, het volgende uur 200+). Met de stroom komen ook 2 Beflijsters mee. We zien een Smelleken en een Blauwe Kiekendief in de verte, Vanaf 2 uur komen de Buizerds op gang, 37 in dat uur, vervolgens 29, 5 en 13. Ook komt er een tweede Blauwe Kiekendief en een tweede Smelleken, een Bruine Kiekendief en nog een Visarend (laat) over, terwijl ondertussen de zangvogels wel minder vliegen, maar ze komen nog steeds door. Uiteindelijk 102 Buizerd, 1153 Kievit, 8352 Houtduif, 1475 Veldleeuwerik, 5415 Spreeuw, 5553 Kramsvogel, 22.825 Koperwiek, 33.881 Vink en nog veel andere vogels. Dit is de tweede telling ooit voor de Vink.
Vandaag 48 soorten, 82401 exemplaren

Zwarte Specht ©Martien van Dooren
Zwarte Specht ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

14-10-2020

Woensdag 14 oktober: half tot zwaar bewolkt, tot kracht 3 aantrekkende noordnoordoosten wind, 12 ⁰C. ’s Morgens goede ganzentrek van Grauwe, Kol- en Toendrarietganzen, waarbij een deel ook noordwaarts overkomt. De zangvogels vliegen in mindere mate, maar nog steeds best goed. Om half 11 zien we een Visarend, nog een late (laatste ooit was 29 oktober 2018) en we zien geregeld een Buizerd op trek. Het volgende uur zijn het al 81 Buizerds en vervolgens 122. Ter plaatse wordt de Klapekster ontdekt, die is weer terug (als dit de overwinterende vogel al is). Ook mooi zijn de 4 Wintertalingen, die zien we niet elk jaar. Van 1 tot 3 uur zijn we zo druk met tellen (en Martien ziet eindelijk zijn eerste Rode Wouw van dit jaar) dat we de tijd vergeten. Het dagrecord Buizerds van 15 oktober 2011 (703) wordt in deze twee uur al overtroffen; 875 Buizerds. De grootste bel was 220! Ondertussen komt er nog een late Gele Kwikstaart en een Dagpauwoog langs. Het uur erna ook nog een Boompieper, ook een late. En de Buizerds blijven komen, de telpost blijft dan ook tot het donker bezet en uiteindelijk zien we 1273 Buizerds. Dit is een nieuw Nederlands Record En de rest vloog dus ook aardig, want de drie Blauwe en de twee Bruine Kiekendieven zijn nog niet genoemd en 2500 Kolganzen, 2500 Spreeuwen, 2500 Koperwieken en alle andere soorten
Vandaag 44 soorten, 13827 exemplaren

Stemming bij NL dagrecord Buizerd ©Martien van Dooren
Stemming bij NL dagrecord Buizerd ©Martien van Dooren
Deel van de overtrekkende Buizerds ©Martien van Dooren
Deel van de overtrekkende Buizerds ©Martien van Dooren

15-10-2020

Donderdag 15 oktober: geheel bewolkt, windkracht 3 uit noordoost/noordnoordoost, 12 ⁰C. Het kan altijd meer… De ganzen vliegen al vroeg goed vandaag, van 8 tot 9 tellen we al 750+ Kolganzen. Er komt een late Kleine Mantelmeeuw over. We zien regelmatig Buizerds uit het bos omhoogkomen, die zullen hier hebben geslapen. Met die aantallen van gisteren kunnen dat er aardig wat zijn en dat blijkt ook het geval. De Kolganzen blijven doorvliegen, een deel vliegt wel noordwaarts. Ook andere vogelsoorten vliegen goed, leuke soorten zijn bijvoorbeeld Ringmus en Roek en er zijn nog steeds Boerenzwaluwen op trek. Tussen 10 en 11 tellen we al weer 115 Buizerds en er komen 2 Rode Wouwen over. Het is inmiddels middag en Teun pikt een heel hoge Velduil op en er komt een Grote Mantelmeeuw over (tweede kalenderjaar), ondertussen blijven de Buizerds vliegen en de Kolganzen ook. Er komen berichten binnen over enorme aantallen Buizerds die onze kant op komen dus we blijven tellen. Tussen 2 en 3 bijvoorbeeld tellen we 134 Buizerds. Bij de vele Kolganzen (1000+ per uur) wordt een Rotgans ontdekt, een zeldzaamheid hier in Oost Brabant. Dan gaat het echt los met de Buizerds en er worden in 1 uur 1042 Buizerds geteld (dat is ruim meer dan het dagrecord voor dit seizoen). En in dit uur ook nog 3 Rode Wouwen! De Kolgans verbeterd zijn dagrecord naar 11.115 (was 7174 van 1 oktober 2015) en de Buizerd komt nu op 1776. Ruim 500 meer dan gisteren en dus ook ruim boven dat Nederlands record, maar ’s avonds blijkt dat telpost de Oerlemars er deze dag 17 meer heeft geteld…
Vandaag 38 soorten, 15554 exemplaren

Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Visarend ©Alain Hofmans
Visarend ©Alain Hofmans

16-10-2020

Vrijdag 16 oktober: 9 ⁰C, matige noordoosten wind, geheel bewolkt. Ook vandaag weer ganzen in de lucht en ze vliegen weer allerlei kanten op. De andere vogels vliegen weer wat minder dan gisteren, maar er komt nog van alles langs, bijvoorbeeld de Rietgorzen die geregeld overkomen, maar altijd in kleine aantallen en vaak alleen. We hebben ook enkel Geelgorzen op trek langs zien komen. Na 9 uur komen er weer Buizerds uit de bossen omhoog, in dat uur 17, maar het volgende uur al weer 68. En ook de Kolganzen blijven goed vliegen, met zo’n 500 vogels per uur. Daartussen zit er weer een klein gansje, ook vandaag een Rotgans die meevliegt. Tussen 11 en 2 uur zien we respectievelijk 67, 85 en 62 Buizerds en er komt een Rode Wouw en een Smelleken langs. Vanwege Corona staan er enkele tellers wat verderop, maar die tellen dezelfde hoeveelheden Buizerds. Wel zien zij nog een Boompieper en de eerste Waterpieper van dit jaar. Er volgen nog een paar Buizerds, een Blauwe Kiekendief en een Rode Wouw en in totaal zien we 311 Buizerds en bijna 4500 Kolganzen.
Vandaag 37 soorten, 6851 exemplaren

Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

17-10-2020

Zaterdag 17 oktober: matige westenwind, vrijwel geheel bewolkt, 12 ⁰C. De wind is gedraaid en er vliegen echt veel minder vogels. Er is ’s morgens en ’s middags een korte periode geteld. ’s Morgens wordt er een Blauwe Kiekendief gezien en vier Goudplevieren. Er kwam nog een late Boerenzwaluw langs en 3 Staartmezen, een soort die we niet zo heel veel zien. Er is wel wat trek van Houtduiven vanmorgen. ’s Middags is er nog een Boerenzwaluw, enkele groepen Kramsvogels en nog steeds wat Kolganzen op trek. Ook wordt een vrouw Blauwe Kiekendief ter plaatse gezien, we zien haar een paar keer jagen.
Vandaag 26 soorten, 990 exemplaren

18-10-2020

Zondag 18 oktober: 8 ⁰C, matige zuidwestenwind, geheel bewolkt. Er is maar een uurtje geteld vandaag. Iedereen is een beetje moe van het geweld van afgelopen week of op vakantie. Toch was het de moeite, met een Rode Wouw op trek en een Grote Zilverreiger en toch nog 100+ Vinken.
Vandaag 9 soorten, 180 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Bruine Kiekendief  51. Gierzwaluw  76. Spreeuw  101. Vink
 2. Grote Canadese Gans  27. Blauwe Kiekendief  52. Draaihals  77. Beflijster  102. Keep
 3. Brandgans  28. Grauwe Kiekendief  53. Kleine Bonte Specht  78. Merel  103. Appelvink
 4. Grauwe Gans  29. Rode Wouw  54. Grote Bonte Specht  79. Kramsvogel  104. Groenling
 5. Toendrarietgans  30. Buizerd  55. Torenvalk  80. Koperwiek  105. Kneu
 6. Kolgans  31. Kievit  56. Roodpootvalk  81. Zanglijster  106. Putter
 7. Knobbelzwaan  32. Goudplevier  57. Smelleken  82. Grote Lijster  107. Europese Kanarie
 8. Nijlgans  33. Zilverplevier  58. Boomvalk  83. Roodborst  108. Sijs
 9. Casarca  34. Morinelplevier  59. Slechtvalk  84. Zwarte Roodstaart  109. IJsgors
 10. Slobeend  35. Regenwulp  60. Klapekster  85. Gekraagde Roodstaart  110. Geelgors
 11. Krakeend  36. Wulp  61. Gaai  86. Paapje  111. Ortolaan
 12. Smient  37. Watersnip  62. Ekster  87. Roodborsttapuit  112. Rietgors
 13. Wilde Eend  38. Witgat  63. Kauw  88. Tapuit  
 14. Pijlstaart  39. Groenpootruiter  64. Roek  89. Huismus  
 15. Wintertaling  40. Kokmeeuw  65. Zwarte Kraai  90. Ringmus  
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Pimpelmees  91. Heggenmus  
 17. Ooievaar  42. Grote Mantelmeeuw  67. Koolmees  92. Gele Kwikstaart  
 18. Blauwe Reiger  43. Zilvermeeuw  68. Boomleeuwerik  93. Grote Gele Kwikstaart  
 19. Purperreiger  44. Pontische Meeuw  69. Veldleeuwerik  94. Witte Kwikstaart  
 20. Grote Zilverreiger  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Oeverzwaluw  95. Grote Pieper  
 21. Aalscholver  46. Holenduif  71. Boerenzwaluw  96. Duinpieper  
 22. Visarend  47. Houtduif  72. Huiszwaluw  97. Graspieper  
 23. Wespendief  48. Turkse Tortel  73. Staartmees  98. Boompieper  
 24. Slangenarend  49. Koekoek  74. Fitis  99. Roodkeelpieper  
 25. Sperwer  50. Velduil  75. Tjiftjaf  100. Waterpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-10-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776