Week 13 (5 oktober - 11 oktober)

5-10-2020

Maandag 5 oktober: geheel bewolkt, straffe zuidelijk wind, 11 ⁰C, enige tijd regen. Al vroeg komt er een juveniele Bruine Kiekendief over. Een kwartier later wordt er in de verte een Blauwe Kiekendief gezien. De eerste grote groep van 45 Koperwieken vliegt over en een drietal Goudplevieren. De Vinkentrek begint op gang te komen met enkele honderden Vinken per uur. Verder is er nog goede trek van Witte Kwikstaarten, Rietgorzen, Kneuen, Graspiepers en Boerenzwaluwen. Even na 11 uur komt DTV, een lokaal Tv-station, langs voor een reportage. Dit naar aanleiding van de Eurobirdwatch van afgelopen zaterdag. De cameraman probeert ook vogels te filmen en heeft geluk dat er een grote groep Spreeuwen ter plaatse is. Uiteraard tellen we gewoon door tijdens de interviews van Martien en Toy en op dat moment komt er een Grote Pieper over. De reportage is ‘s avonds op de zender van DTV te zien en we zijn er tevreden over.
Vandaag 27 soorten, 2503 exemplaren

Spreeuwen verzamelen zich ©Martien van Dooren
Spreeuwen verzamelen zich ©Martien van Dooren
Formatie Kolganzen ©Martien van Dooren
Formatie Kolganzen ©Martien van Dooren

6-10-2020

Dinsdag 6 oktober: geheel bewolkt, straffe zuidwestenwind, 15 ⁰C en aan het begin van middag regen. We zien verschillende groepen Kolganzen op trek, voor het eerst eigenlijk dit jaar. Ook komt er een Grote Gele Kwikstaart over, terwijl de Witte Kwikstaarten goed vliegen. Andere soorten vliegen wat minder dan gisteren. Om 12 uur wordt er gestopt, maar drie kwartier later is de post weer bezet. In die tijd komen er aardig wat Kokmeeuwen over, een tweede Dagpauwoog en om kwart over twee komt er een Europese Kanarie overgevlogen, die een keer duidelijk roept. Een mooie soort die we lang niet elk jaar zien, het is pas de 10e.
Vandaag 29 soorten, 1271 exemplaren

7-10-2020

Woensdag 7 oktober: wisselend bewolkt, westzuidwesten wind kracht 3, 12 ⁰C. Vandaag weer goede aantallen op trek, met name Vinken en Witte Kwikstaarten. Van die laatste tellen we er 227, de derde telling ooit. Er komen ook verschillende soorten ganzen over, meestal Kolganzen. Om tien uur zien we vier Beflijsters, meteen een topdag voor deze soort, want het dagrecord staat op 5. Even later komen er twee Casarca’s over, dat is de achtste keer dat we die zien. Ze staan mooi op de foto. Later komt er een vrouwtje Smelleken over. Andere soorten die vandaag goed vlogen: Aalscholver, Kokmeeuw, Boomleeuwerik, Zanglijster, Graspieper en Kneu.
Vandaag 36 soorten, 6068 exemplaren

Kneu ©Martien van Dooren
Kneu ©Martien van Dooren
Casarca's ©Toy Janssen
Casarca's ©Toy Janssen

8-10-2020

Donderdag 8 oktober: geheel bewolkt en een tijd motregen, harde zuidzuidwesten wind, 14 ⁰C. Vandaag een tussendagje met veel minder trek, het eerste half uur zelfs maar een vogel. Maar later op de ochtend toch leuke waarnemingen, zoals een Appelvink op trek en een groep Grote Lijsters die langs de bosrand langs komt trekken, meestal zien we die in groepen overvliegen, waarbij ze vaak hun ratelroep laten horen. Ter plaatse zijn er nog veel Spreeuwen, die in een groep foerageren. Vandaag vlogen er twee Boerenzwaluwen bij. Het leek er op dat ze mee deden en zo profiteerden van wat er aan insecten opvloog voor de Spreeuwen uit.
Vandaag 14 soorten, 237 exemplaren

9-10-2020

Vrijdag 9 oktober: 15 ⁰C, zwakke zuidwesten wind, van zwaar naar half bewolkt. Weer prima trek vandaag en Martien weet het in zijn eentje de eerste anderhalf uur maar net te redden. Gelukkig kwamen die 700 Spreeuwen tegelijk langs. Ook vandaag weer trek van ganzen, vooral Grauwe en Kolgans. Na 10 uur beginnen de Vinken goed te vliegen, uurtotalen van 2300, 2900, 8800, 2300. Maar we tellen ook nog 100 Boerenzwaluwen in een uur! Zo nu en dan horen we ook een Keep. Opvallend is het aantal Zwarte Kraaien op trek; 39. Roofvogels laten het een beetje afweten, er worden 13 Sperwers en 11 Buizerds gezien.
Vandaag 28 soorten, 21053 exemplaren

10-10-2020

Zaterdag 10 oktober: vrij krachtige zuidwesten wind, van licht naar zwaar bewolkt, 12 ⁰C. Goede vinkentrek vandaag, van 8 tot 9 uur al meer dan 3000 en de twee uur daarna 11.500 (er was vergeten om 10 uur een afronding van dat uur te maken) en vervolgens 4000 en 1200, totaal vandaag meer dan 20.000 Vinken! En er was ook nog aandacht voor de andere vogels, zoals Zwarte Kraaien. die vlogen ook erg goed, zo goed dat er een heel oud dagrecord sneuvelde; 65 Zwarte Kraaien (was 54 van 19 augustus 2001, ons tweede seizoen). Kwart voor 12 werd er nog een late Huiszwaluw gezien, meevliegend met alle Boerenzwaluwen die vandaag ook goed vlogen (503). Het was ook maar goed dat die twee vogeltjes die op de draad landen even goed werden bekeken; twee Paapjes. Ook vandaag wordt er een Appelvink op trek gezien. Met al die Vinken komen ook Sperwers op trek mee, we tellen er 34, en we tellen 20 Buizerds en 2 Torenvalken, verder geen roofvogels.
Vandaag 42 soorten, 24158 exemplaren

Spreeuwenwolk als afweer tegen Havik ©Martien van Dooren
Spreeuwenwolk als afweer tegen Havik ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren

11-10-2020

Zondag 11 oktober: 13 ⁰C, matige zuidwest tot westen wind, half bewolkt. Vandaag vliegen er veel Spreeuwen, bijna 3000 tussen 8 en 9 uur en daarna wel veel minder, met enkele honderden per uur. Dan is het de beurt aan de Koperwieken die goed beginnen te trekken met enkele honderden per uur tot de middag. Vinkentrek piekt vandaag tussen 10 en 12 uur, maar het zijn er niet zoveel als gisteren. De eerste groepen Kramsvogels komen ook, met de grootste groep van 40 exemplaren. Tegen 11 uur zien we een Bruine Kiekendief, verder alleen Buizerds en Sperwers op trek. De aantallen ganzen waren vandaag relatief laag. Vandaag ook nog een Paapje op trek en een Grote Gele Kwikstaart.
Vandaag 35 soorten, 12806 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Smelleken  76. Roodborst  101. IJsgors
 2. Grauwe Gans  27. Kievit  52. Boomvalk  77. Zwarte Roodstaart  102. Geelgors
 3. Toendrarietgans  28. Goudplevier  53. Slechtvalk  78. Gekraagde Roodstaart  103. Ortolaan
 4. Kolgans  29. Zilverplevier  54. Gaai  79. Paapje  104. Rietgors
 5. Knobbelzwaan  30. Morinelplevier  55. Ekster  80. Roodborsttapuit  
 6. Nijlgans  31. Regenwulp  56. Kauw  81. Tapuit  
 7. Casarca  32. Wulp  57. Roek  82. Huismus  
 8. Slobeend  33. Watersnip  58. Zwarte Kraai  83. Ringmus  
 9. Krakeend  34. Witgat  59. Pimpelmees  84. Heggenmus  
 10. Wilde Eend  35. Groenpootruiter  60. Koolmees  85. Gele Kwikstaart  
 11. Pijlstaart  36. Kokmeeuw  61. Boomleeuwerik  86. Grote Gele Kwikstaart  
 12. Zwarte Ooievaar  37. Stormmeeuw  62. Veldleeuwerik  87. Witte Kwikstaart  
 13. Ooievaar  38. Zilvermeeuw  63. Oeverzwaluw  88. Grote Pieper  
 14. Blauwe Reiger  39. Pontische Meeuw  64. Boerenzwaluw  89. Duinpieper  
 15. Purperreiger  40. Kleine Mantelmeeuw  65. Huiszwaluw  90. Graspieper  
 16. Grote Zilverreiger  41. Holenduif  66. Staartmees  91. Boompieper  
 17. Aalscholver  42. Houtduif  67. Fitis  92. Roodkeelpieper  
 18. Visarend  43. Turkse Tortel  68. Tjiftjaf  93. Vink  
 19. Wespendief  44. Koekoek  69. Spreeuw  94. Keep  
 20. Slangenarend  45. Gierzwaluw  70. Beflijster  95. Appelvink  
 21. Sperwer  46. Draaihals  71. Merel  96. Groenling  
 22. Bruine Kiekendief  47. Kleine Bonte Specht  72. Kramsvogel  97. Kneu  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Grote Bonte Specht  73. Koperwiek  98. Putter  
 24. Grauwe Kiekendief  49. Torenvalk  74. Zanglijster  99. Europese Kanarie  
 25. Rode Wouw  50. Roodpootvalk  75. Grote Lijster  100. Sijs  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
  3. 28-08-2020 Tapuit 26
  4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
  5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
  6. 31-08-2020 Ooievaar 763
  7. 14-09-2020 Atalanta 75
  8. 10-10-2020 Zwarte Kraai 65