Week 12 (28 september - 4 oktober)

28-09-2020

Maandag 28 september: geheel bewolkt, matige zuidwesten wind, 12 ⁰C. Motregen en er vliegt erg weinig. Er is dus maar kort geteld. Een paar Boerenzwaluwen, nog een Boompieper en een Tapuit en ter plaatse twee Raven, meer is er eigenlijk niet gezien.
Vandaag 6 soorten, 17 exemplaren

29-09-2020

Dinsdag 29 september: geheel bewolkt, matige zuidwesten wind, 18 ⁰C. Tot 10 uur is het vrij rustig in de lucht, wel zien we een Goudplevier. Daarna vliegt het wat beter en komt de eerste IJsgors van dit jaar roepend voor de keet langs. Het geluid moeten we wel even naluisteren, want dat horen we te weinig. Maar dat laat geen twijfel over. Er komen nog wat Sijzen en een Putter over en nog een Boompieper, plus wat gebruikelijke soorten. Dan is de telpost een poosje onbemand, maar ’s middags wordt er weer geteld. Er komen meerdere Bruine Kiekendieven en Sperwers over en er worden nog enkele trekkende vlinders gezien. Het laatste uur is er nog aardige trek van Graspiepers.
Vandaag 19 soorten, 289 exemplaren

1ekj Havik ©Martien van Dooren
1ekj Havik ©Martien van Dooren
Graspieper en Tapuit ©Martien van Dooren
Graspieper en Tapuit ©Martien van Dooren

30-09-2020

Woensdag 30 september: van half naar bijna geheel bewolkt, zuidelijke matige wind, 19 ⁰C. We beginnen met mist, maar er vliegt aardig wat, bijvoorbeeld Zanglijsters. Ook de eerste Appelvink van dit jaar komt over en kunnen we nog een late Gele Kwikstaart noteren. Graspiepers en Vinken zorgen voor de aantallen, maar ook de Witte Kwikstaart vliegt goed. Drie grote Zilverreigers komen gezamenlijk overgevlogen, een statig gezicht. Ondertussen komen er verschillende groepen van enkel tientallen Kieviten over. De telpost is ook ’s middags bezet, op een Sperwer na levert dat geen roofvogels op, maar er is wel nog steeds trek van Graspiepers. Uiteindelijk flink wat vogels geteld vandaag en ook heel wat soorten.
Vandaag 39 soorten, 4737 exemplaren

Kokmeeuw ©Martien van Dooren
Kokmeeuw ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren

1-10-2020

Donderdag 1 oktober: geheel bewolkt, matige zuidoosten wind, 15 ⁰C. De voorspelling was slecht voor vandaag en er is ook genoeg regen gevallen. Maar het vloog goed en de telpost was eigenlijk onderbemand. Vinken vliegen vanmorgen prima en er komen ook heel wat Graspiepers over. Vlakbij de telpost wordt een Roodkeelpieper opgenomen, die recht over Alain heen vliegt. Dit is zo dichtbij dat we deze ook meetellen. Spreeuwen en Kieviten komen ook in goede aantallen langs. De Boerenzwaluwen laten wel een poosje op zich wachten, maar rond 11 uur komen ze toch door. Er komen ook meerdere Kepen langs en we zien een duo Grote Zilverreiger en ook vandaag weer enkele Sijzen. ’s Middags is er ook geteld, maar het regent de hele middag dus er werd niet heel veel gezien. Wel zat er de hele middag een Zwarte Roodstaart ter plaatse.
Vandaag 21 soorten, 2963 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

2-10-2020

Vrijdag 2 oktober: 16 ⁰C, redelijke wind uit oost tot oostzuidoost, toenemende bewolking van half naar bijna geheel bewolkt. De post is goed een half uur bezet als er een IJsgors roepend overkomt. De opnameapparatuur staan aan en daar moet ie duidelijk opstaan en dat blijkt ook zo te zijn. Een uur later komt er een Ortolaan roepend over. Die is misschien niet opgenomen, maar thuis blijkt dat ie er wel goed opstaat (linkjes staan op de telling op trektellen.nl). Dat is een vrij late Ortolaan! Zo laat hadden we er nog nooit een, het is de eerste oktoberwaarneming van ons. Ondertussen komt er ook een Smelleken langs en de rest vliegt ook goed, onder andere een groep van 450 Spreeuwen. Grote Zilverreigers vliegen vandaag ook goed, 10 stuks (alleen wou er een de verkeerde kant op). De eerste grotere groepen Houtduiven zien we vandaag. ’s Middags is er nog wat trek van roofvogels, eerst twee Bruine Kiekendieven en later enkele Buizerds en Sperwers.
Vandaag 36 soorten, 4374 exemplaren

3-10-2020

Zaterdag 3 oktober: wind, bewolkt, ⁰C. Vandaag is het Eurobirdwatch en wordt er overal in Europa trek geteld. Ook op onze telpost en ondanks het weer vliegt het goed. Het tweede teluur levert al een man Blauwe Kiekendief, een groep van 800 Spreeuwen en al heet wat Vinken en Graspiepers op. Dan wordt het wat rustiger met de trek (nog steeds goed, maar het regent) om later flink op te leven. Ruim 1600 Vinken in een uur hebben we dit jaar nog niet geteld, maar nu wel. Er komt ook nog een Zwarte Roodstaart langs. Er komt ook geregeld een Sperwer langs, maar met zoveel Vinken op trek waren er misschien wel meer te verwachten. Na twaalven komen er ineens veel Boerenzwaluwen langs, we tellen er bijna 250 in een uur. Als het na half drie weer gaat regenen stoppen we de telling. Geen bijzondere soorten vandaag, maar wat wel bijzonder is dat er 300 Graspiepers ter plaatse zijn. Dan kennen we wel van andere soorten (Veldleeuwerik, Spreeuw, Kneu), maar niet van Graspiepers. Wie weet blijven ze wel enkele dagen, als er genoeg te eten is.
Vandaag 41 soorten, 7165 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Tapuit ©Isidro Rendon
Tapuit ©Isidro Rendon

4-10-2020

Zondag 4 oktober: 15 ⁰C, straffe zuidenwind, zwaar bewolkt. Het eerste uur komt er een Groenpootruiter over. Dat is laat , maar we hebben er al eerder zulke late gehad. de piek ligt wel eind augustus. De aantallen zijn veel lager dan gisteren, dat zal met de sterkere wind te maken hebben, maar misschien ook wel het aantal tellers. Er is er vandaag maar een, die een vrouw Blauwe Kiekendief langs ziet komen en rond half een ook een Rode Wouw. Verder komen er elk uur een of enkele Buizerds en Sperwer over. Er zijn nog steeds veel Graspiepers ter plaatse ,maar wel minder. de schatting is nu 150.
Vandaag 16 soorten, 626 exemplaren

Roodborsttapuit ©Alain Hofmans
Roodborsttapuit ©Alain Hofmans
Graspieper ©Alain Hofmans
Graspieper ©Alain Hofmans

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kievit  51. Boomvalk  76. Roodborsttapuit
 2. Grauwe Gans  27. Goudplevier  52. Slechtvalk  77. Tapuit
 3. Toendrarietgans  28. Zilverplevier  53. Kauw  78. Huismus
 4. Kolgans  29. Morinelplevier  54. Roek  79. Ringmus
 5. Knobbelzwaan  30. Regenwulp  55. Zwarte Kraai  80. Heggenmus
 6. Nijlgans  31. Wulp  56. Pimpelmees  81. Gele Kwikstaart
 7. Slobeend  32. Watersnip  57. Koolmees  82. Grote Gele Kwikstaart
 8. Krakeend  33. Witgat  58. Boomleeuwerik  83. Witte Kwikstaart
 9. Wilde Eend  34. Groenpootruiter  59. Veldleeuwerik  84. Duinpieper
 10. Pijlstaart  35. Kokmeeuw  60. Oeverzwaluw  85. Graspieper
 11. Zwarte Ooievaar  36. Stormmeeuw  61. Boerenzwaluw  86. Boompieper
 12. Ooievaar  37. Zilvermeeuw  62. Huiszwaluw  87. Roodkeelpieper
 13. Blauwe Reiger  38. Pontische Meeuw  63. Staartmees  88. Vink
 14. Purperreiger  39. Kleine Mantelmeeuw  64. Fitis  89. Keep
 15. Grote Zilverreiger  40. Holenduif  65. Tjiftjaf  90. Appelvink
 16. Aalscholver  41. Houtduif  66. Spreeuw  91. Groenling
 17. Visarend  42. Turkse Tortel  67. Merel  92. Kneu
 18. Wespendief  43. Koekoek  68. Kramsvogel  93. Putter
 19. Slangenarend  44. Gierzwaluw  69. Koperwiek  94. Sijs
 20. Sperwer  45. Draaihals  70. Zanglijster  95. IJsgors
 21. Bruine Kiekendief  46. Kleine Bonte Specht  71. Grote Lijster  96. Geelgors
 22. Blauwe Kiekendief  47. Grote Bonte Specht  72. Roodborst  97. Ortolaan
 23. Grauwe Kiekendief  48. Torenvalk  73. Zwarte Roodstaart  98. Rietgors
 24. Rode Wouw  49. Roodpootvalk  74. Gekraagde Roodstaart  
 25. Buizerd  50. Smelleken  75. Paapje  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
  3. 28-08-2020 Tapuit 26
  4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
  5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
  6. 31-08-2020 Ooievaar 763
  7. 14-09-2020 Atalanta 75