Week 11 (21 september - 27 september)

21-09-2020

Maandag 21 september: onbewolkt, tot matig aantrekkende noordoosten wind, oplopende temperatuur van 11 tot 24 ⁰C. De Boompiepers zijn nog niet helemaal op, maar veel zijn het er niet meer. Vandaag zien we een Torenvalk vrij vroeg op de ochtend. Na 9 uur komt de zwaluwentrek op gang, vandaag zijn het alleen maar Boerenzwaluwen. Ook Gele Kwikstaarten komen nog maar mondjesmaat over. Om kwart over 10 zien we een Smelleken langs vliegen. We zijn blij dat Martien de juveniele meeuw op de foto heeft die rond de middag overkomt. Dan kan er met deskundigen en goede naslagwerken gecontroleerd worden welke soort het is, het blijkt om een Kleine Mantelmeeuw te gaan. Inmiddels is de temperatuur tot 24 ⁰C opgelopen, warm genoeg voor vlinders, maar die vliegen er maar weinig.
Vandaag 19 soorten, 277 exemplaren

22-09-2020

Dinsdag 22 september: bijna onbewolkt, matige westelijke wind, 23 ⁰C. Behoorlijk mistig vanmorgen, zicht 50 meter hebben we niet vaak. Maar na 9 uur is het een stuk beter en kunnen de vogels ook gezien worden in plaats van alleen maar gehoord. Prompt zijn er ook Boerenzwaluwen te zien en een uurtje later zien we zelfs verschillende Atalanta’s op trek. Het warmt ook snel op, de temperatuur stijgt van 10 naar 22 ⁰C. Maar wat de vogels betreft zien we alleen de normale soorten, waaronder weer een Sijs. Dat is ook ’s middags zo, met nog enkele Sijzen en een Sperwer op trek. Wel zitten er veel Roodborsttapuiten ter plaatse op het eind van de dag; dertien.
Vandaag 16 soorten, 202 exemplaren

Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

23-09-2020

Woensdag 23 september: half bewolkt, zuidwesten wind, 21 ⁰C. Vanmorgen vroeg komt de eerste Zanglijster van het jaar over. Ook andere soorten zijn op trek, we zien onder andere een Paapje, enkele Zwarte Kraaien, meerdere Sijzen en vrij veel Boerenzwaluwen en Graspiepers. Tegen 10 uur komt er een pieperachtige over waar we niet uitkomen. Gelukkig is er een geluidsopname van de roep en daaruit blijkt dat het een Roodkeelpieper is. Dat was wel een van de suggesties die direct werd gedaan. Het is een soort die we niet elk jaar treffen, maar dit is toch al de 50ste. Vooral in de eerste 10 jaar kwamen er regelmatig Roodkeelpiepers over. Met de Boerenzwaluwen, die vandaag redelijk goed vlogen, kwamen ook nog enkele Huiszwaluwen mee. Vandaag kwamen er ook voor het eerst verschillende Rietgorzen over.
Vandaag 26 soorten, 663 exemplaren

24-09-2020

Donderdag 24 september: licht bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 15 ⁰C. Vandaag meer Graspiepers dan Boerenzwaluwen, een teken dat de herfst begonnen is. Geen grote bijzonderheden vandaag, maar met de Boerenzwaluwen vlogen toch ook vandaag weer enkele Huiszwaluwen mee en de Boompiepers komen nog steeds over, maar veel zijn het er niet meer, vandaag maar twee.
Vandaag 9 soorten, 185 exemplaren

25-09-2020

Vrijdag 25 september: 10 ⁰C, zuidwesten wind, snel toenemende bewolking. Iets meer variatie in de vogelsoorten vandaag, we zien bijvoorbeeld wat Kneuen op trek en toch weer meerdere Boompiepers. Een juveniele Zwarte Roodstaart laat zich goed fotograferen en er vliegen twee Kleine Mantelmeeuwen over, een adulte en een juveniele. Op het eind van de telling komt er een grote groep Sijzen over: 22 vogels.
Vandaag 13 soorten, 243 exemplaren

Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

26-09-2020

Zaterdag 26 september: noordenwind kracht 3, wisselend bewolkt, 14 ⁰C. Twee telperiodes vandaag, met ‘s morgens een groepje Wilde Eenden, een Heggemus en volwassen vrouw Blauwe Kiekendief op trek en later nog een Bruine Kiekendief (een juveniel) en vier Goudplevieren die de verkeerde kant opvlogen. Wie weet komen ze nog een keer langs. De tweede telling begint om half 12 en er komen verschillende Buizerds en Sperwers over en vooral Graspiepers. Ter plaatse nemen de aantallen Veldleeuweriken en Kneuen flink toe.
Vandaag 14 soorten, 196 exemplaren

27-09-2020

Zondag 27 september: 15 ⁰C, redelijk wat wind uit oost, wisselend bewolkt. We beginnen met motregen, maar er komen nog aardig wat vogels langs, zoals zeven Tapuiten en een Goudplevier. Ook is er trek van Spreeuwen, komen er met de Boerenzwaluwen ook nog twee Huiszwaluwen mee en komt de eerste Keep van dit jaar langs (niet heel vroeg, de vroegste was op 2 september in 2009). Maar de tweede helft van de ochtend valt het stil, met alleen 6 Blauwe Reigers en wat Graspiepers in een uur tijd. Er wordt dus vroeg gestopt.
Vandaag 19 soorten, 187 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Toy Janssen
Zwarte Roodstaart ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Goudplevier  51. Kauw  76. Gele Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Zilverplevier  52. Roek  77. Grote Gele Kwikstaart
 3. Kolgans  28. Morinelplevier  53. Zwarte Kraai  78. Witte Kwikstaart
 4. Knobbelzwaan  29. Regenwulp  54. Pimpelmees  79. Duinpieper
 5. Nijlgans  30. Wulp  55. Koolmees  80. Graspieper
 6. Slobeend  31. Watersnip  56. Boomleeuwerik  81. Boompieper
 7. Krakeend  32. Witgat  57. Veldleeuwerik  82. Roodkeelpieper
 8. Wilde Eend  33. Groenpootruiter  58. Oeverzwaluw  83. Vink
 9. Pijlstaart  34. Kokmeeuw  59. Boerenzwaluw  84. Keep
 10. Zwarte Ooievaar  35. Stormmeeuw  60. Huiszwaluw  85. Groenling
 11. Ooievaar  36. Zilvermeeuw  61. Staartmees  86. Kneu
 12. Blauwe Reiger  37. Pontische Meeuw  62. Fitis  87. Putter
 13. Purperreiger  38. Kleine Mantelmeeuw  63. Tjiftjaf  88. Sijs
 14. Grote Zilverreiger  39. Holenduif  64. Spreeuw  89. Geelgors
 15. Aalscholver  40. Turkse Tortel  65. Merel  90. Ortolaan
 16. Visarend  41. Koekoek  66. Zanglijster  91. Rietgors
 17. Wespendief  42. Gierzwaluw  67. Roodborst  
 18. Slangenarend  43. Draaihals  68. Zwarte Roodstaart  
 19. Sperwer  44. Kleine Bonte Specht  69. Gekraagde Roodstaart  
 20. Bruine Kiekendief  45. Grote Bonte Specht  70. Paapje  
 21. Blauwe Kiekendief  46. Torenvalk  71. Roodborsttapuit  
 22. Grauwe Kiekendief  47. Roodpootvalk  72. Tapuit  
 23. Rode Wouw  48. Smelleken  73. Huismus  
 24. Buizerd  49. Boomvalk  74. Ringmus  
 25. Kievit  50. Slechtvalk  75. Heggenmus  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10.
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11.
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
  3. 28-08-2020 Tapuit 26
  4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
  5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
  6. 31-08-2020 Ooievaar 763
  7. 14-09-2020 Atalanta 75