Week 19 (16 november - 22 november)

16-11-2020

Maandag 16 november: half tot zwaar bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 11 ⁰C. De post is al vroeg bemand, maar op dat moment is het vrij rustig. Na achten vliegt er wat meer, een groep Kieviten en drie groepen Kneuen. Vervolgens vinden we het weer veel te rustig in de lucht. Een lokale Sperwer laat zich wel mooi zien in een struik langs het zandpad. Gelukkig komt er nog een Kruisbek over en het laatste uur laat weer eens zien dat geduld beloond wordt. Naast wat Toendrarietganzen en Goudplevieren komen de eerste Kleine Zwanen van dit jaar over. Het zijn er zeven en zo te zien zijn het allemaal volwassen exemplaren. Dat is wel jammer, maar dit is maar een klein groepje dus of de Kleine Zwanen een goed jaar qua voortplanting hebben gehad is niet te zeggen.
Vandaag 14 soorten, 213 exemplaren

Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Klapekster ©Alain Hofmans
Klapekster ©Alain Hofmans

17-11-2020

Dinsdag 17 november: geheel bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 12 ⁰C. Erg rustig wat trekvogels betreft en geen enkele bijzondere soort. De vrij harde wind zal daar wel een rol in spelen, maar het einde van het seizoen in natuurlijk ook dichtbij.
Vandaag 10 soorten, 155 exemplaren

18-11-2020

Woensdag 18 november: wisselend bewolkt, zuidwestelijke wind, 13 ⁰C. In het begin een beetje trek van Vinken en net na 9 uur zien we voor de tweede keer dit jaar Kleine Zwanen. Het zijn er drie, ook allemaal volwassen dieren. Verder komt er een grotere groep Kieviten over, als ook enkele groepen ganzen, Kol- en Toendrarietganzen. Nog noemenswaardig is de Geelgors die overkomt, dat zijn er toch maar weinig per jaar.
Vandaag 15 soorten, 177 exemplaren

Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Kleine Zwanen ©Martien van Dooren

19-11-2020

Donderdag 19 november: geheel bewolkt, vrij harde zuidwesten wind, 10 ⁰C. Na een half uurtje tellen komt er een grote groep Toendrarietganzen over, er worden er zo’n 700 geteld. Dat maakt deze dag al goed, het is vast een van de grootste groepen die we hier hebben gezien. Drie kwartier later is er een man Blauwe Kiekendief in beeld, Martien heeft ‘m mooi op de foto tijdens het jagen. Er komt ook een grote groep Kokmeeuwen langs, een soort die behoorlijk actief is de laatste tijd (maar die piek is normaal, zie 20 jaar trektellen Brobbelbies Noord). Het volgende uur is ook de moeite, voor de derde keer zien we een groep Kleine Zwanen, het zijn er weer zeven en misschien is het wel dezelfde groep als maandag. De vliegrichting is wel anders. Mooi ochtendje tellen!
Vandaag 13 soorten, 910 exemplaren

20-11-2020

Vrijdag 20 november: matige zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt, 6 ⁰C. Goede trek van Toendrarietganzen en van Houtduiven in de eerste anderhalf uur. Er is zelfs een groep van 150 Houtduiven bij. Ook komen er een paar groepen Spreeuwen over. Maar na 9 uur is het al weer een stuk rustiger. Opvallend is de groep van 33 Kneuen die wegtrekt. Ter plaatse zien we nog twee Roodborsttapuiten en zoals praktisch elke dag de Klapekster. In het laatste uur van vandaag horen en zien we nog een Goudplevier langskomen.
Vandaag 18 soorten, 831 exemplaren

Blauwe Kiekendief man ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief man ©Martien van Dooren
Kokmeeuwen ©Martien van Dooren
Kokmeeuwen ©Martien van Dooren

21-11-2020

Zaterdag 21 november: vrij harde, gure wind, zwaar bewolkt, 6 ⁰C. Er is niet lang geteld, want er vloog niet veel en het was niet echt aangenaam weer. Normaal vliegen er nog wel groepen ganzen over in de vroege ochtenduren maar die waren vandaag ook zeldzaam. En een van die groepen vloog ook nog de verkeerde kant op! In het eerste uur komt er een Watersnip en een Koolmees langs en wat gebruikelijk spul. Het tweede uur wordt er een groep Koperwieken gezien, dat gebeurt niet meer elke dag. Ook leuk zijn de Barmsijzen en de groep van 7 Goudplevieren. De Klapekster is ook ter plaatse weer aanwezig, dit keer opgemerkt omdat die auto aan het eind van het zandpad wat raar stilstaat. Maar dat was waarschijnlijk om een foto van de Klapekster te maken.
Vandaag 14 soorten, 105 exemplaren

22-11-2020

Zondag 22 november: er is vandaag niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Rotgans  26. Sperwer  51. Koekoek  76. Fitis  101. Roodkeelpieper
 2. Grote Canadese Gans  27. Bruine Kiekendief  52. Velduil  77. Tjiftjaf  102. Waterpieper
 3. Brandgans  28. Blauwe Kiekendief  53. Gierzwaluw  78. Spreeuw  103. Vink
 4. Grauwe Gans  29. Grauwe Kiekendief  54. Draaihals  79. Beflijster  104. Keep
 5. Toendrarietgans  30. Rode Wouw  55. Kleine Bonte Specht  80. Merel  105. Appelvink
 6. Kolgans  31. Buizerd  56. Grote Bonte Specht  81. Kramsvogel  106. Groenling
 7. Knobbelzwaan  32. Kraanvogel  57. Torenvalk  82. Koperwiek  107. Kneu
 8. Kleine Zwaan  33. Kievit  58. Roodpootvalk  83. Zanglijster  108. Barmsijs spec.
 9. Nijlgans  34. Goudplevier  59. Smelleken  84. Grote Lijster  109. Kruisbek
 10. Casarca  35. Zilverplevier  60. Boomvalk  85. Roodborst  110. Putter
 11. Slobeend  36. Morinelplevier  61. Slechtvalk  86. Zwarte Roodstaart  111. Europese Kanarie
 12. Krakeend  37. Regenwulp  62. Klapekster  87. Gekraagde Roodstaart  112. Sijs
 13. Smient  38. Wulp  63. Gaai  88. Paapje  113. IJsgors
 14. Wilde Eend  39. Watersnip  64. Ekster  89. Roodborsttapuit  114. Geelgors
 15. Pijlstaart  40. Witgat  65. Kauw  90. Tapuit  115. Ortolaan
 16. Wintertaling  41. Groenpootruiter  66. Roek  91. Huismus  116. Rietgors
 17. Zwarte Ooievaar  42. Kokmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Ringmus  
 18. Ooievaar  43. Stormmeeuw  68. Pimpelmees  93. Heggenmus  
 19. Blauwe Reiger  44. Grote Mantelmeeuw  69. Koolmees  94. Gele Kwikstaart  
 20. Purperreiger  45. Zilvermeeuw  70. Boomleeuwerik  95. Grote Gele Kwikstaart  
 21. Grote Zilverreiger  46. Pontische Meeuw  71. Veldleeuwerik  96. Witte Kwikstaart  
 22. Aalscholver  47. Kleine Mantelmeeuw  72. Oeverzwaluw  97. Grote Pieper  
 23. Visarend  48. Holenduif  73. Boerenzwaluw  98. Duinpieper  
 24. Wespendief  49. Houtduif  74. Huiszwaluw  99. Graspieper  
 25. Slangenarend  50. Turkse Tortel  75. Staartmees  100. Boompieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  6. Koninginnenpage  10. Gehakkelde Aurelia
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  11. Gamma-uil
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  11.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

 1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
 2. 22-08-2020 Zilverplevier 10
 3. 28-08-2020 Tapuit 26
 4. 28-08-2020 Grauwe Kiekendief 2 (evenaring)
 5. 30-08-2020 Slobeend 9 (evenaring)
 6. 31-08-2020 Ooievaar 763
 7. 14-09-2020 Atalanta 75
 8. 10-11-2020 Zwarte Kraai 65
 9. 13-10-2020 Kramsvogel 5.553
 10. 13-10-2020 Koperwiek 22.825
 11. 14-10-2020 Buizerd 1.273 (Nederlands Record)
 12. 14-10-2020 Toendrarietgans 357
 13. 15-10-2020 Kolgans 11.115
 14. 15-10-2020 Buizerd 1.776
 15. 05-11-2020 Toendrarietgans 363
 16. 08-10-2020 Toendrarietgans 445
 17. 19-10-2020 Toendrarietgans 700