Week 5 (10 augustus - 16 augustus)

10-08-2020

Maandag 10 augustus: licht bewolkt, oostelijke aantrekkende wind, 30 ⁰C. De vroege ochtend levert al een mooi groepje Grauwe Ganzen op en ook een groep Kieviten. Een Fitis laat zich horen. Maar na anderhalf uur, het is nog maar 8 uur, wordt het al snel minder. Rond half 11 komen er een paar groepjes Gierzwaluwen over. Een grote groep Huiszwaluwen komt om half 12 langs. Om 12 uur wordt er gestopt, het is al 30 graden!
Vandaag 14 soorten, 120 exemplaren

Wespendief (man adult) ©Toy Janssen
Wespendief (man adult) ©Toy Janssen

11-08-2020

Dinsdag 11 augustus: heel licht bewolkt, zuidoosten wind, 31 ⁰C. Ook vandaag hebben de vogels er niet zo’n zin in, niet vreemd met die hitte. Na de telling loopt de temperatuur namelijk nog verder op richting 35 graden. ‘s Morgens zijn er wel nog verschillende Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen gezien en gelukkig nog een paar Gierzwaluwen. Een mooie waarneming is de Stormmeeuw, die zien we meestal later in het seizoen. Zo nu en dan komt er ook een Boompieper over en enkele vlinders, maar die zou je met dit soort weer meer verwachten. In het laatste uur komen er ook nog enkele Oever- en Huiszwaluwen langs.
Vandaag 9 soorten, 62 exemplaren

Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Sperwer vrouw ©Martien van Dooren
Sperwer vrouw ©Martien van Dooren

12-08-2020

Woensdag 12 augustus: licht bewolkt, oostelijke wind, 29 ⁰C. Om 9 uur ’s ochtends is het al 25 ⁰C en het is wel wat heiig. Er vliegt vandaag erg weinig, wat Boompiepers, Gele Kwikstaart en Boerenzwaluwen. Tegen 10 uur wordt er nog een Gierzwaluw gezien.
Vandaag 5 soorten, 38 exemplaren

13-08-2020

Donderdag 13 augustus: half tot zwaar bewolkt, briesje uit zuidoost tot zuid, 32 ⁰C. Er zijn twee telperiodes, ’s morgens van kwart voor 8 tot 12 en ’s middags van 4 tot half 6. Na anderhalf uur is er al bijna meer geteld dan gisteren. Om kwart voor 10 wordt het tellen beloond met een overvliegende Morinelplevier, die roepend overkomt. even later zien we ook een Visarend. Later op de ochtend nog meer leuks; een Sperwer op trek en een Bruine Kiekendief en 4 Tapuiten. Om 12 uur wordt het te warm, maar ’s middags wordt er weer geteld. Bij een lokale Wespendief vliegt een interessante vogel, maar de luchttrillingen maken het niet makkelijk. Gelukkig komt de vogel dichterbij en er gaat een appje naar de afwezige tellers: “Ik denk dat ik een Slangenarend heb”. Dat blijkt te kloppen en de vogel komt goed in beeld en land tegenover de telpost. Dit is de eerste Slangenarend van onze telpost en hij stond al lang op ons verlanglijstje. Andere Brabantse telposten hadden al Slangenarenden gezien, daar waren we wel een beetje jaloers op. Er komt onweer aan en de verwachting is dat de Slangenarend hier gaat overnachten.
Vandaag 17 soorten, 104 exemplaren

Slangenarend ©Alain Hofmans
Slangenarend ©Alain Hofmans
Draaihals ©Alain Hofmans
Draaihals ©Alain Hofmans

14-08-2020

Vrijdag 14 augustus: zuidwesten wind, aantrekkend tot kracht 3, half bewolkt, 25 ⁰C. De Slangenarend heeft inderdaad op de Maashorst overnacht en wordt om 7 uur ontdekt bovenin een dode spar. Om 10 uur vliegt de vogel op om even later in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Waarschijnlijk is deze vogel later op de Strabrechtse Heide opgedoken. Ondertussen wordt er een Draaihals in de buurt van de telpost gevonden. Deze vogel is verder op de dag nog een aantal keren gezien. Er wordt weer eens een Bruine Kiekendief gezien en het eerste Paapje van dit jaar komt langs. Andere vogels trekken ook, maar nog steeds in lage aantallen. Leuke waarnemingen zijn de Wespendief (volwassen man), Torenvalk, Koninginnenpage en later nog een Torenvalk.
Vandaag 14 soorten, 75 exemplaren

Slangenarend ©Alain Hofmans
Slangenarend ©Alain Hofmans
Slangenarend trekt bezoekers ©Martien van Dooren
Slangenarend trekt bezoekers ©Martien van Dooren

15-08-2020

Zaterdag 15 augustus: 22 ⁰C, westenwind maar heel weinig, geheel bewolkt. Al vroeg komt er een interessante leeuwerik over die verderop op een akker land, misschien is het wel een Kortteenleeuwerik. Helaas wordt de vogel niet teruggevonden. De deurtabel op de keet wordt door een actuele vervangen (nou ja, nog geen Slangenarend er op hoor). Daar staan alle soorten op die we afgelopen 20 jaar gezien hebben, per soort de vroegste, de laatste en de dag met de meeste. Even na 8 uur komt er een Duinpieper overgevlogen, de eerste van dit jaar. De rest van de dag komen er wat Boompiepers, Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen over, in bescheiden aantallen. Er is ook bescheiden trek van vlinders.
Vandaag 11 soorten, 69 exemplaren

16-08-2020

Zondag 16 augustus: weinig wind uit oost, wisselend bewolkt, 23 ⁰C. In de vroege ochtend is er aardige trek van Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten. Om kwart voor 8 komt er een Grote Zilverreiger over, de eerste van dit jaar. De vogel vliegt wel de verkeerde kant op, noordwaarts. Leuke waarnemingen zijn de Turkse Tortel, Grote Gele Kwikstaart en een jonge Roek, de vroegste Roek ooit (was 30 augustus 2007). Een verre Visarend wordt ontdekt (zo ver dat heel wat tellers ‘m niet zien), die ergens bij de Hofmans plassen tussen de bomen verdwijnt. Een uurtje later is de vogel weer even in beeld om weer tussen de bomen te verdwijnen. Ondertussen komt er recht over de telpost een Duinpieper gevlogen, luid roepend. Uiteindelijk worden er 5 Duinpiepers ter plaatse ontdekt op de plek waar deze heen vloog. Aan het eind van de telling wordt er nog een juveniele Bruine Kiekendief gezien.
Vandaag 23 soorten, 285 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Turkse Tortel
 2. Kolgans  27. Koekoek
 3. Nijlgans  28. Gierzwaluw
 4. Zwarte Ooievaar  29. Draaihals
 5. Blauwe Reiger  30. Torenvalk
 6. Grote Zilverreiger  31. Roek
 7. Aalscholver  32. Koolmees
 8. Visarend  33. Boomleeuwerik
 9. Wespendief  34. Oeverzwaluw
 10. Slangenarend  35. Boerenzwaluw
 11. Sperwer  36. Huiszwaluw
 12. Bruine Kiekendief  37. Fitis
 13. Grauwe Kiekendief  38. Spreeuw
 14. Rode Wouw  39. Zwarte Roodstaart
 15. Buizerd  40. Paapje
 16. Kievit  41. Tapuit
 17. Goudplevier  42. Gele Kwikstaart
 18. Morinelplevier  43. Grote Gele Kwikstaart
 19. Watersnip  44. Witte Kwikstaart
 20. Witgat  45. Duinpieper
 21. Kokmeeuw  46. Boompieper
 22. Stormmeeuw  47. Kneu
 23. Zilvermeeuw  48. Rietgors
 24. Kleine Mantelmeeuw  
 25. Holenduif  

Vlinders
 1. Dagpauwoog  5. Klein Koolwitje
 2. Koninginnenpage  6. Atalanta
 3. Groot Koolwitje  7.
 4.   8.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week