Week 6 (17 augustus - 23 augustus)

17-08-2020

Maandag 17 augustus: zwaar bewolkt, weinig wind draaiend van oost naar zuid, 25 ⁰C. We beginnen al goed vandaag met een Watersnip en een Bruine Kiekendief in het eerste uur. Het kleine grut vliegt wel weer in kleine aantallen. Een Rode Wouw laat zich tegen 8 uur zien en een half uurtje later komen er 3 Duinpiepers over. Het tweede Paapje van dit jaar wordt later op de ochtend gezien. Rond de middag komen er weer drie Duinpiepers over, waarmee we het dagrecord van 28 augustus 2013 evenaren. Er wordt vandaag ook ’s middags geteld, en dat levert nog twee mooie soorten op: een Groenpootruiter en een Oranje Luzernevlinder .
Vandaag 18 soorten, 132 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

18-08-2020

Dinsdag 18 augustus: licht tot half bewolkt, aantrekkende zuidwestelijke wind, 24 ⁰C. Vanmorgen naast de gebruikelijke Gele en Witte Kwikstaarten, Boompiepers en Zwaluwen ook wat meeuwentrek. Er komen Kok- en Kleine Mantelmeeuwen over. Ook komt er een Goudplevier langs. Er zitten op de vlakte voor de keet drie Duinpiepers. Even na half 11 komen er twee Morinelplevieren over, het zijn volwassen vogels. Ze staan goed op de foto. Het volgende uur zowaar wat roofvogeltrek, dat begint met een Kiekendief, een Blauwe en dankzij Telpost zuid weten we dat het een juveniele is. Ook een Sperwer en een Wespendief komen over. In het laatste uur zien we nog twee Gierzwaluwen.
Vandaag 17 soorten, 111 exemplaren

Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans
Morinelplevieren ©Toy Janssen
Morinelplevieren ©Toy Janssen

19-08-2020

Woensdag 19 augustus: licht tot half bewolkt, eerst windstil, later zuidoosten wind, 26 ⁰C. Rond half 8 worden er twee Duinpiepers ter plaatse gevonden. Een uurtje later komt er een Watersnip langs en gelukkig nog een Gierzwaluw. Daar zien we er vandaag nog enkele meer van. Een juveniele Zwarte Roodstaart zit even op de draad naast de keet. We zien ook weer eens 4 lokale Raven. Kort na elven komt er een juveniele Boomvalk in een van de dode bomen voor de telpost zitten. Even later vliegen er nog twee Boomvalken over. Voor vlinders is het inmiddels ook wat beter, onder andere 6 Atalanta’s in een uur.
Vandaag 16 soorten, 126 exemplaren

20-08-2020

Donderdag 20 augustus: zwaar bewolkt, zuidzuidwesten wind, 25 ⁰C. Het eerste half uur zien we goede aantallen Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten, maar daarna is het veel minder. Om half negen komt er een volwassen vrouw Bruine Kiekendief over. Er wordt gelukkig nog een Duinpieper ter plaatse ontdekt. Een groot groepje van 15 Gierzwaluwen is dit jaar vermeldenswaardig. De tweede Bruine Kiekendief van vandaag is een volwassen man. Een rustig dagje zo.
Vandaag 8 soorten, 118 exemplaren

21-08-2020

Vrijdag 21 augustus: 28 ⁰C, tot vrij krachtig aantrekkende zuidwesten wind, eerste zwaar, later licht bewolkt. De post is vrij laat bemand, er kwam ’s morgens een regenfront over dat richting Duitsland wegtrok. Al vroeg komt er een Bruine Kiekendief over. Er is eindelijk wat serieuze trek van zwaluwen en er zitten gelukkig ook nog Gierzwaluwen bij. Halverwege de ochtend komt er een Wespendief over en een van de nog ter plaatse aanwezige Duinpiepers (iemand had er 4 ter plaatse ’s morgens vroeg) komt roepend over en vertrekt. Een Koninginnepage komt langs gevlogen. We zien nog twee Bruine Kiekendieven en de juveniele is goed te zien en is leerzaam voor het herkennen van de verschillende kleden. We tellen verschillende grotere groepen Huiszwaluwen op trek en er komt nog een Boomvalk langs. Later op de dag komen er nog een Wespendief en een juveniele Bruine Kiekendief over.
Vandaag 15 soorten, 400 exemplaren

Koninginnepage ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

22-08-2020

Zaterdag 22 augustus: stevige zuidwesten wind, half bewolkt, 21 ⁰C. Mooie trek van Gele Kwikstaarten vanmorgen. Om half 8 komt de tweede Koekoek van dit jaar over, dit maal een juveniel (de adulten moeten ook al lang weg zijn) . Dan komt er een groep plevieren over: 10 Zilverplevieren! Een dik dagrecord (was 3 op 1 oktober 2010) en in 20 jaar hadden we er opgeteld 22, nu dus 10 erbij. Even later een juveniele Wespendief, die kort er opgevolgd wordt door nog twee juveniele Wespendieven. Diverse Tapuiten komen er vandaag langs. Er zijn ook meerdere soorten meeuwen overgekomen. Ook komt er een Duinpieper overgetrokken. Een volwassen vrouw Wespendief is de vierde van deze soort vandaag. In het laatste uur komen er flink wat Huiszwaluwen over, 169 en meer dan 200 Huiszwaluwen vandaag.
Vandaag 23 soorten, 467 exemplaren

Zilverplevieren ©Toy Janssen
Zilverplevieren ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen

23-08-2020

Zondag 23 augustus: sterke zuidwesten wind, kracht 5, licht tot zwaar bewolkt, 16 ⁰C. We beginnen met een grote groep Grauwe Ganzen; 25, later nog twee groepen. Om half 8 vliegen er 3 Duinpiepers roepend over. Er is ook mooie trek van Gele Kwikstaarten tot circa 9 uur. Twee lokale Wespendieven worden even voor 10 uur gezien en even na 10 uur weer. Rond 11 uur is er een valkje met een lokale Torenvalk aan het bakkeleien, het is vrij ver maar de vogel ziet er grijs uit: man Roodpootvalk! Helaas te ver voor een foto en zoeken levert helaas ook niets op. Daarna vliegt er nog erg weinig, maar wel nog een volwassen vrouw Wespendief.
Vandaag 16 soorten, 247 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Kleine Mantelmeeuw  51. Graspieper
 2. Nijlgans  27. Holenduif  52. Boompieper
 3. Zwarte Ooievaar  28. Koekoek  53. Vink
 4. Blauwe Reiger  29. Koekoek  54. Kneu
 5. Grote Zilverreiger  30. Gierzwaluw  55. Putter
 6. Aalscholver  31. Draaihals  56. Rietgors
 7. Visarend  32. Grote Bonte Specht  
 8. Wespendief  33. Torenvalk  
 9. Slangenarend  34. Roodpootvalk  
 10. Sperwer  35. Boomvalk  
 11. Bruine Kiekendief  36. Roek  
 12. Blauwe Kiekendief  37. Koolmees  
 13. Grauwe Kiekendief  38. Boomleeuwerik  
 14. Rode Wouw  39. Oeverzwaluw  
 15. Buizerd  40. Boerenzwaluw  
 16. Kievit  41. Huiszwaluw  
 17. Goudplevier  42. Fitis  
 18. Zilverplevier  43. Spreeuw  
 19. Morinelplevier  44. Zwarte Roodstaart  
 20. Watersnip  45. Paapje  
 21. Witgat  46. Tapuit  
 22. Groenpootruiter  47. Gele Kwikstaart  
 23. Kokmeeuw  48. Grote Gele Kwikstaart  
 24. Stormmeeuw  49. Witte Kwikstaart  
 25. Zilvermeeuw  50. Duinpieper  

Vlinders
 1. Oranje Luzernevlinder  5. Klein Koolwitje
 2. Dagpauwoog  6. Atalanta
 3. Koninginnenpage  7.
 4. Groot Koolwitje  8.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 13-08-2020 Slangenarend

Nieuwe dagrecords:

  1. 17-08-2020 Duinpieper 6 (evenaring)
  2. 22-08-2020 Zilverplevier 10