Week 4 (3 augustus - 9 augustus)

3-08-2020

Maandag 3 augustus: half tot zwaar bewolkt, draaiende matige wind, meest zuidoost en 20 ⁰C. Een groep van 7 Kleine Mantelmeeuwen wordt in de loop van de ochtend gezien, allemaal juveniel. Even later komt het eerste Witgatje van dit jaar over. Heel vaak hebben we de eerste op 1 augustus, maar ook al twee keer in juli. Ook vandaag weinig trek, ook weinig zwaluwen in de lucht. Geen trek maar wel leuk om te zien waren de Gevlekte Mierenleeuw en de Blauwvleugelsprinkhaan die bij de telpost aanwezig waren.
Vandaag 10 soorten, 33 exemplaren

4-08-2020

Dinsdag 4 augustus: licht bewolkt, matige noordwesten wind, 22 ⁰C. Er is in twee periodes geteld, ’s morgens tot 13.00 uur en ’s middags nog een kleine drie uur. Wat meer zwaluwen weer op trek en er komt een groep Grauwe Ganzen rond half elf over. Het zijn er 18 en dat is al een mooi groot groepje. Een uurtje later kunnen we een trekkende Buizerd noteren. Ook twee vlinders op trek vandaag; een Groot Koolwitje en een Atalanta. ’s Middags worden er enkele Gierzwaluwen op trek gezien en tegen het eind van de telling komt er een Visarend (vrouw, volwassen) met een vis in de poten over. De vogel verdwijnt ergens tegenover de telpost in het bos. In 2018 zagen we de eerste Visarend ook al op 4 augustus, een evenaring van het vroegterecord.
Vandaag 12 soorten, 60 exemplaren

Juveniele Veldleeuwerik ©Isidro Rendon
Juveniele Veldleeuwerik ©Isidro Rendon

5-08-2020

Woensdag 5 augustus: licht bewolkt, tot kracht 3 aantrekkende zuidwestelijke wind, 25 ⁰C. Het is augustus, dus je kunt geen grote aantallen verwachten en ook vandaag moeten we het met weinig vogels doen. Er vliegen wel weer zwaluwen langs; Gier-, Boeren- en Oeverzwaluwen. De eerste Watersnippen van dit jaar komen met 3 tegelijk over. De Visarend van gistermiddag wordt in de loop van de ochtend teruggevonden en er is toevallig een fotograferend lid in de buurt van die plek. Hij wordt vanaf de telpost naar de juiste plek gedirigeerd en kan mooie foto’s maken. Ook vandaag wordt er weer een lokale Wespendief gezien.
Vandaag 7 soorten, 51 exemplaren

Adulte Visarend vrouw ©Alain Hofmans
Adulte Visarend vrouw ©Alain Hofmans

6-08-2020

Donderdag 6 augustus: licht bewolkt, zuidoostelijk briesje, 23 ⁰C. Het eerste uur komen er diverse soorten over, onder andere enkele Boompiepers. De aantallen blijven laag, maar we zien wel elk uur diverse soorten zwaluwen. Om half 10 zien we de eerste Zwarte Roodstaart van dit jaar en even later de eerste Rietgors. Een uur later komt er een Bruine Kiekendief over, het is een juveniel. Vandaag zijn er ook mensen van het Brabants Dagblad langs geweest voor een leuk artikel dat op vrijdag 7 augustus in de krant staat.
Vandaag 13 soorten, 43 exemplaren

7-08-2020

Vrijdag 7 augustus: weinig wind uit het oosten, onbewolkt, 31 ⁰C. Het begin van een hittegolf. Weinig trek wederom, maar we zien een enkele Blauwe Reiger en later op de ochtend een groep van 3 Blauwe Reigers overkomen. Tussen 10 en 11 is het al behoorlijk warm en komt er alleen maar een groep van 5 Aalscholvers en een lokale Wespendief over. In het laatste uur zien we de eerste Tapuit van dit jaar, mogelijk hetzelfde exemplaar dat die ochtend bij het Palmven is gefotografeerd door Gijs.
Vandaag 7 soorten, 22 exemplaren

Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

8-08-2020

Zaterdag 8 augustus: 26 ⁰C, zuidoosten wind kracht 1, onbewolkt. De telpost is al vroeg bezet, 6 uur! Het warme weer vraagt daar ook wel om, want de temperatuur is na de telperiode nog verder opgelopen tot zo’n 35 ⁰C. Om half 8 wordt er een groep van 15 Kokmeeuwen gezien. Er is wel aardige vlindertrek, diverse Kleine Koolwitjes, een Dagpauwoog, een Atalanta en een Koninginnenpage. Om 11 uur wordt het al te warm.
Vandaag 9 soorten, 40 exemplaren

9-08-2020

Zondag 9 augustus: noord tot noordoosten wind, eerst zwaar, later licht bewolkt, 26 ⁰C, in het laatste uur tellen, later heter. De aantallen lijken vandaag wat hoger en er zijn meerdere groepjes Boompieper. Een lokale Raaf met kleurring kan worden afgelezen; oranje F60. De Tapuit van gisteren is er ook nog. Tussen 9 en 11 is de post onbezet, maar daarna is er weer bijna twee uur geteld met de eerste Rode Wouw van dit jaar en ook wat andere trek.
Vandaag 8 soorten, 83 exemplaren

Tapuit vrouw ©Martien van Dooren
Tapuit vrouw ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Boerenzwaluw
 2. Nijlgans  27. Huiszwaluw
 3. Zwarte Ooievaar  28. Fitis
 4. Blauwe Reiger  29. Zwarte Roodstaart
 5. Aalscholver  30. Tapuit
 6. Visarend  31. gele Kwikstaart
 7. Wespendief  32. Witte Kwikstaart
 8. Sperwer  33. Boompieper
 9. Bruine Kiekendief  34. Kneu
 10. Grauwe Kiekendief  35. Rietgors
 11. Rode Wouw  
 12. Buizerd  
 13. Goudplevier  
 14. Watersnip  
 15. Witgat  
 16. Kokmeeuw  
 17. Stormmeeuw  
 18. Zilvermeeuw  
 19. Kleine Mantelmeeuw  
 20. Holenduif  
 21. Koekoek  
 22. Gierzwaluw  
 23. Koolmees  
 24. Boomleeuwerik  
 25. Oeverzwaluw  

Vlinders
 1. Dagpauwoog  4. Klein Koolwitje
 2. Koninginnenpage  
 3. Groot Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week