Week 3 (27 juli - 2 augustus)

27-07-2020

Maandag 27 juli: geheel bewolkt, zuidenwind kracht 2 en 18 ⁰C. Er hangen heel wat Oeverzwaluwen rond de telpost, waarvan een deel niet wegtrekt, zo’n 50 vogels. Maar er zijn ook een paar groepjes die wel doorvliegen. Ook zien we redelijk wat Gierzwaluwen op doortrek. Rond half 11 zit er een Koekoek in de struikjes langs het zandpad, die even verderop nog even blijft zitten, maar toch doorgaat. Van Koekoeken zien we er gemiddeld een per jaar. Dat is dit jaar dus ook gelukt. Tegen half 12 begint het toch echt te regenen (dreigde al eerder) en wordt er gestopt.
Vandaag 5 soorten, 93 exemplaren

Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Witte Kwikstaart ©Martien van Dooren
Koekoek in de regen ©Martien van Dooren
Koekoek in de regen ©Martien van Dooren

28-07-2020

Dinsdag 28 juli: Meer dan half bewolkt, tot kracht 4 aantrekkende westenwind, 21 ⁰C. Er is ’s morgens tot 12 uur geteld en ’s middags van 2 tot 4 uur. Ook vanmorgen zijn er Oeverzwaluwen bij de telpost die niet op trek zijn, maar toch ook Oeverzwaluwen die wel doorvliegen. Pas na 11 uur worden er enkele Gierzwaluwen op trek gezien, verder komen er wat Kleine Mantelmeeuwen en Boerenzwaluwen over. Lokale vogels zijn wat interessanter, twee Wespendieven, vier Patrijzen en een Slechtvalk die bijna een van die Patrijzen slaat. De Patrijzen weten mooi net op tijd in de dekking te verdwijnen. De middagtelling levert veel meer Gierzwaluwen op, 145! Maar de twee Zwarte Ooievaars stelen echt de show en laten zich mooi door Isidro fotograferen.
Vandaag 6 soorten, 200 exemplaren

De Patrijs die wist te ontsnappen aan Slechtvalk, ©Martien van Dooren
De Patrijs die wist te ontsnappen aan Slechtvalk, ©Martien van Dooren

29-07-2020

Woensdag 29 juli: eerst licht, later zwaar bewolkt, lekker windje uit zuidwest, 20 ⁰C. Het vliegt vandaag echt beter, met bijvoorbeeld de eerste Boomleeuwerik van dit jaar op trek en later ook wat Boompiepers. Elk uur zien we meerdere Gierzwaluwen en er komen ook Oeverzwaluwen langs. Maar er is ook weer een groep Oeverzwaluwen die ter plaatse blijft. Vandaag ook enkele groepjes Huiszwaluwen op trek.
Vandaag 7 soorten, 251 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren

30-07-2020

Donderdag 30 juli: licht bewolkt, Briesje uit zuidoost, 23 ⁰C. Een vroege Stormmeeuw komt in het eerste uur langs (niet de vroegste ooit, dat was op 18 juli 2017). Later zien we ook wat Kokmeeuwen. En er vliegen Gierzwaluwen en andere zwaluwen, maar het zijn er weinig. Gelukkig wordt er ook nog een lokale Wespendief gezien.
Vandaag 6 soorten, 33 exemplaren

31-07-2020

Vrijdag 31 juli: Iets krachtiger wind uit de zuidoosthoek, licht bewolkt, 28 ⁰C. Een warme dag dus. Veel trek is er met deze temperaturen blijkbaar niet, als eerste van dit jaar wel een groepje Grauwe Ganzen en verder eigenlijk alleen Gierzwaluwen. Tot twee keer wordt er een lokale Wespendief gezien, één keer is te zien dat het een vrouwtje is.
Vandaag 4 soorten, 33 exemplaren

1-08-2020

Zaterdag 1 augustus: 23 ⁰C, westenwind kracht 2 en half bewolkt. De keet komt vandaag! Voordat de keet er is zien we een volwassen Kleine Mantelmeeuw en nog wat Gierzwaluwen. Na de aankomst zijn we vooral druk met het plaatsen van de keet en de boel in orde brengen. De kachel, die in de beginjaren nog wel eens is gebruikt om de keet te verwarmen maar die we al lang niet meer vertrouwen, wordt verwijderd. De planken worden onder de keet ingegraven om koude wind tegen te houden en het koffietafeltje wordt weer geplaatst, De windroos op dat tafeltje wordt met een telefoonapp goed gericht. Toch worden er nog enkele Gierzwaluwen opgemerkt. Het blijft bij slechts twee soorten vandaag, heel weinig…
Vandaag 2 soorten, 23 exemplaren

De keet is gezet door deze ploeg ©Martien van Dooren
De keet is gezet door deze ploeg ©Martien van Dooren

2-08-2020

Zondag 2 augustus: westenwind kracht 2, zwaar bewolkt, 22 ⁰C. Na anderhalf uur tellen zijn er nog maar 2 vogels gezien op trek en twee lokale Wespendieven. Vanmorgen wordt het telseizoen feestelijk geopend met vlaggen en een drankje. Ter gelegenheid daarvan komt de eerste Bruine Kiekendief van dit jaar langs, een volwassen vrouwtje. Er is meer trek, onder andere twee Zilvermeeuwen en ook vandaag zijn er weer veel Oeverzwaluwen ter plaatse. Rond half 12 komt de tweede Bruine Kiekendief langs, dit keer een juveniele vrouw. Aan ’t eind van de telling zien we twee wespendieven loeihoog die in zuidwestelijke richting afglijden, de eerste trekkende Wespendieven van dit jaar.
Vandaag 9 soorten, 20 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Feestelijke opening van seizoen 2020 ©Martien van Dooren
Feestelijke opening van seizoen 2020 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2020:

Statistieken
 1. Grauwe Gans
 2. Zwarte Ooievaar
 3. Aalscholver
 4. Sperwer
 5. Bruine Kiekendief
 6. Grauwe Kiekendief
 7. Goudplevier
 8. Kokmeeuw
 9. Stormmeeuw
 10. Zilvermeeuw
 11. Kleine Mantelmeeuw
 12. Holenduif
 13. Koekoek
 14. Gierzwaluw
 15. Koolmees
 16. Boomleeuwerik
 17. Oeverzwaluw
 18. Boerenzwaluw
 19. Huiszwaluw
 20. Fitis
 21. Gele Kwikstaart
 22. Witte Kwikstaart
 23. Boompieper
 24.
 25.

Vlinders
 1. Koninginnenpage
 2. Atalanta
 3. 
 4. 

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week