Week 6 (19 augustus - 25 augustus)

19-08-2019

Maandag 19 augustus: tot half toenemende bewolking, zuidwestelijke wind, redelijk krachtig, 18 °C. De Gele Kwikstaarten komen inmiddels in grotere aantallen langs. De eerste Boompiepers trekken ook, maar het zijn er nog maar enkele. Tegen 11 uur zien we wat trek van Wespendieven, 3 stuks in korte tijd. Een groepje eenden moet even goed bekeken worden, het zijn uiteindelijk toch gewoon Wilde Eenden, blijkt uit de foto’s. Ze zijn ergens tussen de mais richting het Loo geland. Even later komen er 2 Zwarte Ooievaars over die vreemd genoeg noordwaarts gaan. Inmiddels komen er weer groepjes Gierzwaluwen langs, maar lang niet zoveel als in juli. Vlinders vliegen ook lekker vandaag, met als sluitstuk een Oranje Luzernevlinder forma helice. Dat is een bleke variant van deze vlindersoort. Helaas geen gelukte foto’s.
Vandaag 18 soorten, 371 exemplaren

Visarend ©Isidro Rendon
Visarend ©Isidro Rendon
Adulte vrouw Grauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Adulte vrouw Grauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

20-08-2019

Dinsdag 20 augustus: eerst licht bewolkt, na 12 uur zwaar, weinig wind uit zuidwest, 21 °C. Rustig in de lucht, maar wel weer enkele Oeverzwaluwen en een Grasmus. Tegen 10 uur komt er een Duinpieper over, de eerste van dit jaar. Wat later zien we nog enkele Gierzwaluwen en komen de Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen in niet al te grote aantallen over. Er is ook vlindertrek, maar dat zijn alleen maar Atalanta’s, Dagpauwogen en Distelvlinders. Dan is de post een half uurtje onbezet maar vervolgens komt er wel een Visarend over. Ook komt er een Kleine Vos langsgetrokken, ze blijven zeldzaam.
Vandaag 20 soorten, 428 exemplaren

21-08-2019

Woensdag 21 augustus: zuidwesten wind kracht 2, licht tot half bewolkt, 21 °C. Rond half 9, als de telpost al een uur bezet is, komt er een Ortolaan vlak over, goed te zien maar te snel voor de fotograaf. Later zien we een Witgatje overvliegen. Aan het eind van de ochtend komt er nog een Wespendief over getrokken. De post is even onbezet, maar ’s middags wordt er weer geteld. Dat levert geen bijzondere waarnemingen op, maar wel de nodige Boerenzwaluwen, Gele Kwikstaarten en Atalanta’s.
Vandaag 16 soorten, 285 exemplaren

22-08-2019

Donderdag 22 augustus: 23 °C, matige wind uit zuidzuidwest, licht bewolkt. In het begin komt er een Paapje langs en wat later een Tapuit. De aantallen zijn ook vandaag laag, maar zo’n Goudplevier om half 10 is wel leuk. Ook komt er een Pimpelmees door de mais langs gehipt. En een Koninginnepage is altijd mooi, 2019 is een topjaar met tot nu toe 17 (in 2011 en 2012 hadden we er 8). Het laatste uur zien we ook nog 2 Buizerds op trek.
Vandaag 16 soorten, 164 exemplaren

23-08-2019

Vrijdag 23 augustus: Windstil toot een beetje uit zuid, onbewolkt, 22 °C. Al vroeg komt de eerste Duinpieper over en een half uur later nog een tweede! Ook zien we een Kleine Karekiet, zeldzaam hier, maar toch elk jaar wel 1. Even na 9 uur een volwassen vrouw Grauwe Kiekendief, erg mooi. Vlinders vliegen al vroeg en goed vandaag, onder andere 2 Kleine Vossen. Kwart over 11 komt er een Visarend over, helaas niet duidelijk of het een man, vrouw of juveniel is. ’s Middags wordt er ook geteld en komt er een vrouw Gekraagde Roodstaart langs (de 3e dit jaar, zoveel hebben we er nog niet in een jaar gehad). Later zien we 3 Wespendieven (2 + 1) op trek en de 3e Duinpieper van vandaag. Aan ‘t eind van de dag komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief over, een van 3 trekvogels in dat uur. Maar het was een goede dag.
Vandaag 20 soorten, 120 exemplaren

Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
Kleine Karekiet in de mais ©Toy Janssen
Kleine Karekiet in de mais ©Toy Janssen

24-08-2019

Zaterdag 24 augustus: onbewolkt, nauwelijks wind uit zuidwest, 23 °C. De post is al op tijd bemand en er vliegt gelukkig wel wat, maar geen grote aantallen. Rond 9 uur komt er toch een mooie soort over: een Purperreiger. Dat is de 13de op Brobbelbies-Noord, een keer waren het er zelfs 3 op een dag (een duo en een alleen, op 7 augustus 2011). De eerste Ringmussen van dit jaar komen ook langs. Een pieper die vlakbij de keet land zorgt voor wat opwinding, maar blijkt toch gewoon een Boompieper te zijn. Verder vliegen er vooral vlinders vandaag, het meest Atalanta’s.
Vandaag 13 soorten, 125 exemplaren

25-08-2019

Zondag 25 augustus: eerst windstil, later matige oostenwind, onbewolkt, 30 °C. In de vroege ochtend komen er een Goudplevier en een jonge Zilvermeeuw langs. Het is een meeuwenochtend met ook Kleine Mantelmeeuwen en Kokmeeuwen. Gele Kwikstaarten komen er ook in nette aantallen door. Ook vandaag zien we weer een Koninginnepage. Na 12 uur vliegen de Boeren- en Huiszwaluwen beter en er zijn ook enkele Sperwers op trek. Een tweede Koninginnepage passeert om half 3. Ondanks de hitte (30 °C) wordt er tot 4 uur doorgeteld.
Vandaag 16 soorten, 415 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Gierzwaluw
 2. Grauwe Gans  27. Pimpelmees
 3. Nijlgans  28. Boomleeuwerik
 4. Wilde Eend  29. Oeverzwaluw
 5. Grote Zaagbek  30. Boerenzwaluw
 6. Zwarte Ooievaar  31. Huiszwaluw
 7. Ooievaar  32. Kleine Karekiet
 8. Blauwe Reiger  33. Grasmus
 9. Purperreiger  34. Spreeuw
 10. Aalscholver  35. Grote Lijster
 11. Visarend  36. Zwarte Roodstaart
 12. Wespendief  37. Gekraagde Roodstaart
 13. Sperwer  38. Paapje
 14. Bruine Kiekendief  39. Tapuit
 15. Grauwe Kiekendief  40. Ringmus
 16. Buizerd  41. Gele Kwikstaart
 17. Kievit  42. Witte Kwikstaart
 18. Goudplevier  43. Duinpieper
 19. Witgat  44. Graspieper
 20. Kokmeeuw  45. Boompieper
 21. Zilvermeeuw  46. Appelvink
 22. Kleine Mantelmeeuw  47. Kneu
 23. Holenduif  48. Ortolaan
 24. Houtduif  49.
 25. Koekoek  50.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Distelvlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Klein Geaderd Witje  12.
 3. Citroenvlinder  8. Kleine Koolwitje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Gehakkelde Aurelia  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Atalanta  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16