Week 7 (26 augustus - 1 september)

26-08-2019

Maandag 26 augustus: licht bewolkt, oostelijk briesje, 30 °C. Er is in twee periodes geteld, tot half 1 een en van 4 tot 7. Het eerste uur zien we al 2 Tapuiten en om kwart voor 9 komt er een juveniele Grauwe Kiekendief over, alweer een. Een Zwarte Roodstaart komt er langs en er trekken flink wat Huis- en Boerenzwaluwen gedurende een uur. Een duo Duinpiepers wordt ontdekt en we zien al weer een Koninginnepage. Roofvogeltrek is nog vrij bescheiden met nog 2 Bruine Kiekendieven en 2 Buizerds. De middagtelling gaat vooral om vlinders, onder andere de 2e Koninginnepage, maar ook een Wespendief en de 2e Grauwe Kiekendief van vandaag. Het is een volwassen man en het is ook een dagrecord Grauwe Kiekendief, de eerste keer dat we er 2 op een dag zien.
Vandaag 21 soorten, 243 exemplaren

Een bruine kiekendief heeft last van kraai ©Martien van Dooren
Een bruine kiekendief heeft last van kraai ©Martien van Dooren
Rupsendoder ©Teun van Kessel
Rupsendoder ©Teun van Kessel

27-08-2019

Dinsdag 27 augustus: onbewolkt, zuidoosten wind van kracht 0 aantrekkend naar 2, 33 °C. Warm dus, maar bij aanvang is het maar 10 °C . De eerste uren zien we geen bijzondere vogels, maar er is wel trek. Fitis en Kleine Karekiet zijn wel vermeldenswaardig. Een juveniele Bruine Kiekendief komt rond half 10 langs. Inmiddels begint de vlindertrek en die is vandaag fors! Het dagrecord Distelvlinder wordt bijna verzesvoudigd en is nu 116. In 2 uur tijd komen er zo’n 100 langs en ook Atalanta’s vliegen goed, 56 in totaal (alleen op 3 oktober 2014 hadden we er meer; 72). Daarnaast een Koninginnepage en enkele Dagpauwogen en een Kleine Vos. Ondertussen zien we ook nog een juveniele Bruine Kiekendief en 2 Duinpiepers en 2 lokale jonge Wespendieven. Ook deze Rupsendoder zien we langskomen, met een rups van een Kolibrivlinder (zie foto).
Vandaag 23 soorten, 421 exemplaren

28-08-2019

Woensdag 28 augustus: eerst windstil, later zuidwest 3, licht bewolkt, 28 °C. Flinke trek van Gele Kwikstaarten in de ochtend en een vertrekkende juveniele Wespendief (zal hier de nacht hebben doorgebracht). Een Zomertortel wordt op behoorlijke afstand gezien en dat is inmiddels echt een zeldzaamheid in oost Brabant, vorig jaar telden we er ook een maar daarvoor enige jaren geen enkele. Ook vandaag weer Duinpiepers, 3 ter plekke en 3 op trek. Er wordt nog een Gierzwaluw gezien en even later een volwassen vrouw Grauwe Kiekendief. Deze dame blijkt wingtags te hebben (zie foto) en in 2011 in Groningen geboren te zijn. Heeft dit jaar 4 jongen grootgebracht. We zien hierna nog meerdere Bruine Kiekendieven, een Wespendief en een Visarend. Ook is er een Koninginnepage eitjes aan het leggen vlakbij de telpost. Maar niet meer zo veel vlinders op trek als gisteren.
Vandaag 26 soorten, 389 exemplaren

Koninginnepage ©Toy Janssen
Koninginnepage ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen

29-08-2019

Donderdag 29 augustus: maximaal 21 °C, matige zuidwesten wind en geheel bewolkt. Niet meer zo warm dus. De Boerenzwaluw en de Gele Kwikstaart zijn verantwoordelijk voor de aantallen vandaag, wat normaal is deze tijd. De Regenwulp is dan weer een mooi soortje. Duinpiepers zien we ook vandaag, maar het zijn volwassen vogels die er al eerder zaten, ter plaatse dus. Tegen half 12 komen er een man en vrouw Wespendief overgetrokken, met een paar minuten tussentijd. Ook vandaag zien we een Koninginnepage, later zelfs een tweede maar die is ter plaatse.
Vandaag 15 soorten, 523 exemplaren

Zomertortel ©Teun van Kessel
Zomertortel ©Teun van Kessel
Vrouw Grauwe Kiekendief geboren in Groningen (wingtag) ©Martien van Dooren
Vrouw Grauwe Kiekendief geboren in Groningen (wingtag) ©Martien van Dooren

30-08-2019

Vrijdag 30 augustus: Tot redelijk aantrekkende zuidwesten wind, licht bewolkt, 24 °C. Even na 8 uur komt er een Ortolaan langs, overtrekkend zuid. Dezelfde 5 volwassen Duinpiepers zijn er nog steeds. Later komt er een volwassen overgetrokken en in de middag zien we 3 onvolwassen Duinpiepers op trek. Degene die speciaal voor de Duinpiepers naar onze telpost gekomen zijn hebben dus geluk. Tegen 12 uur komt de eerste Wespendief van vandaag langs, in totaal zien we er 3 en 1 Boomvalk (juveniel). Vlindertrek is er ook, geen grote aantallen maar toch 3 Koninginnepages.
Vandaag 15 soorten, 179 exemplaren

31-08-2019

Zaterdag 31 augustus: : bijna hele tijd onbewolkt, aantrekkende zuidwesten wind 26 °C. In alle vroegte vertrekt er een juveniele Wespendief op trek. Verder in de ochtend nog een Goudplevier en een Watersnip en een groep van 20 Kleine Mantelmeeuwen die noordwaarts trekken, allen juveniel. Gele Kwikstaarten trekken goed vanmorgen, zelfs een uur met meer dan 50. Ook nog 2 Bruine Kiekendieven en een Boomvalk op trek en even na tienen een roepende Morinelplevier op trek, de eerste tijdens het tellen dit jaar. ’s Middags komt er nog een Bruine Kiekendief over en redelijk van zwaluwen, waaronder enkele Oeverzwaluwen. Vlindertrek is er ook vandaag, weer een Koninginnepage en Atalanta’s en Distelvlinders.
Vandaag 24 soorten, 514 exemplaren

Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Ontspannen sfeer op de telpost: brunch ©Martien van Dooren
Ontspannen sfeer op de telpost: brunch ©Martien van Dooren

1-09-2019

Zondag 1 september: redelijke westelijke wind, geheel bewolkt, 19 ⁰C. We tellen 3 Paapjes ter plaatse. Wat trek betreft is het vrij rustig, meest Gele Kwikstaarten. Later op de dag vliegen de zwaluwen beter, met veel Huiszwaluwen erbij. We zien een Boomvalk en een Bruine Kiekendief en dan wordt het vol met mensen op de telpost, want de jaarlijkse Brunchwandeling arriveert. Ook dit jaar is het aangenaam weer, vooral om te wandelen, maar ze hebben onderweg ook een Wielewaal gezien! De wandelaars laten het zich goed smaken. Ondertussen komt er nog een Bruine Kiekendief over en even later nog 2. Ook zijn er Sperwers op trek. Een groepje van 4 Goudplevieren hadden we graag iets eerder ontdekt om ze beter te kunnen zien. Er wordt tot 3 uur doorgeteld en in het laatste uur wordt er nog een Visarend gezien en een groep van 21 Ooievaars.
Vandaag 16 soorten, 532 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kleine Mantelmeeuw  51. Ringmus
 2. Grauwe Gans  27. Holenduif  52. Gele Kwikstaart
 3. Nijlgans  28. Houtduif  53. Witte Kwikstaart
 4. Wilde Eend  29. Zomertortel  54. Duinpieper
 5. Grote Zaagbek  30. Koekoek  55. Graspieper
 6. Zwarte Ooievaar  31. Gierzwaluw  56. Boompieper
 7. Ooievaar  32. Torenvalk  57. Appelvink
 8. Blauwe Reiger  33. Boomvalk  58. Kneu
 9. Purperreiger  34. Slechtvalk  59. Ortolaan
 10. Aalscholver  35. Pimpelmees  60.
 11. Visarend  36. Koolmees  61.
 12. Wespendief  37. Boomleeuwerik  62.
 13. Sperwer  38. Oeverzwaluw  63.
 14. Bruine Kiekendief  39. Boerenzwaluw  64.
 15. Grauwe Kiekendief  40. Huiszwaluw  65.
 16. Buizerd  41. Fitis  66.
 17. Kievit  42. Tjiftjaf  67.
 18. Goudplevier  43. Kleine Karekiet  68.
 19. Morinelplevier  44. Grasmus  69.
 20. Regenwulp  45. Spreeuw  70.
 21. Watersnip  46. Grote Lijster  71.
 22. Witgat  47. Zwarte Roodstaart  72.
 23. Groenpootruiter  48. Gekraagde Roodstaart  73.
 24. Kokmeeuw  49. Paapje  74.
 25. Zilvermeeuw  50. Tapuit  75.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Distelvlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Klein Geaderd Witje  12.
 3. Citroenvlinder  8. Kleine Koolwitje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Gehakkelde Aurelia  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Atalanta  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
  5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
  6. 27-08-2019 Distelvlinder 116