Week 5 (12 augustus - 18 augustus)

12-08-2019

Maandag 12 augustus: licht bewolkt, redelijke zuidzuidwesten wind, 21 °C. Het eerste uur is het rustig, alleen een groep lokale Roodborsttapuiten wordt gezien. Daarna valt er gelukkig meer te zien, zoals een groepje Spreeuwen dat strak doorvliegt en waarschijnlijk naar Engeland doorgaat. Inmiddels vliegen er zo nu en dan ook Boompiepers op trek over. Het warmt op en er vliegen wat vlinders op trek langs. Zwaluwtrek is er natuurlijk ook, Gier-, Oever- en Boerenzwaluw en ook nog 1 Huiszwaluw.
Vandaag 14 soorten, 166 exemplaren

13-08-2019

Dinsdag 13 augustus: licht tot bewolkt, zuidwesten wind kracht 2, 19 °C. Ook vandaag is het rustig in de lucht, pas na 10 uur komen er Gierzwaluwen over en enkel Kleine Mantelmeeuwen, maar ook een groepje Kneutjes. Net na 11 uur doen we de mooiste waarneming van vandaag, een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief trekt langs. Ter plaatse tellen we vandaag 25 Kieviten.
Vandaag 11 soorten, 101 exemplaren

Vrouwtje Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Vrouwtje Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren
Grasmus ©Martien van Dooren

14-08-2019

Woensdag 14 augustus: zelfde wind als gisteren, licht bewolkt, 20 °C. Er zijn veel uren geteld vandaag, de post was van half 8 tot 4 uur bemenst. Om half 9 is er een Gekraagde Roodstaart bij de keet, de 2 ͤ al dit jaar. Ook komt er weer eens een Tapuit langs. De rest van de ochtend komen er wel enkele trekvogels langs en ook vlinders, maar het zijn gebruikelijke soorten. ’s Middags komen er nog wel enkele interessante trekkers langs, een Oranje Luzernevlinder en een onvolwassen Zilvermeeuw. Ook zien we plaatselijke vogels: Slechtvalk en Boomvalk.
Vandaag 16 soorten, 108 exemplaren

Havik ©Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren
Gele Kwikstaart ©Martien van Dooren

15-08-2019

Donderdag 15 augustus: 17 °C maximaal, wat hardere zuidwesten wind, geheel bewolkt en op het eind regen. Er is dus ook vroeg gestopt vanwege het weer, maar ook vanwege de weinige trek. Enkele Gele Kwikstaarten, een groepje Nijlganzen en maar 12 Boerenzwaluwen is niet zo veel. De 2 Grote Lijsters waren nog de mooiste waarneming.
Vandaag 8 soorten, 41 exemplaren

16-08-2019

Vrijdag 16 augustus: Windkracht 3 uit zuidzuidwest, half bewolkt, 20 °C. Een mooie dag met leuke soorten. Iets van de telpost vandaan zien we een groep van 18 Grote Lijsters wegtrekken en ook een Kleine Karekiet. Die laatste zien we natuurlijk weinig (want geen rietkragen in de buurt), het is in dit 20ste teljaar pas de 18e. Kwart over 11 horen we een Goudplevier en even later zien we ‘m ook. Ondertussen horen we dat er in het oosten van het land een grote groep Ooievaars in zuidwestelijke richting is vertrokken. Die kunnen bij ons overkomen! Tegen 1 uur wordt er inderdaad een grote groep Ooievaars ontdekt; 90 vogels! en dat klopt aardig met het aantal dat vertrokken was. Inmiddels komen er vooral Atalanta’s langsgetrokken, de aantallen Distelvlinders nemen blijkbaar al af.
Vandaag 15 soorten, 288 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Formatie Grote Canadese Ganzen ©Martien van Dooren
Formatie Grote Canadese Ganzen ©Martien van Dooren

17-08-2019

Zaterdag 17 augustus: Geheel bewolkt, vrij harde wind uit zuidzuidwest (kracht 4), 17 °C. Het is er echt geen weer voor, maar toch is er vandaag een poosje geteld. En er vloog ook nog wel wat, meest Gele Kwikstaarten en Boerenzwaluwen. Vandaag toch ook weer Grote Lijsters op trek en ook nog 2 Gierzwaluwen. Ook komt er een groepje Grote Canadese Ganzen over. Om 11 uur gaat het te hard regenen.
Vandaag 10 soorten, 57 exemplaren

18-08-2019

Zondag 18 augustus: er is vandaag niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kleine Karekiet
 2. Grauwe Gans  27. Spreeuw
 3. Nijlgans  28. Grote Lijster
 4. Grote Zaagbek  29. Zwarte Roodstaart
 5. Zwarte Ooievaar  30. Gekraagde Roodstaart
 6. Ooievaar  31. Paapje
 7. Blauwe Reiger  32. Tapuit
 8. Aalscholver  33. Gele Kwikstaart
 9. Sperwer  34. Witte Kwikstaart
 10. Bruine Kiekendief  35. Graspieper
 11. Grauwe Kiekendief  36. Boompieper
 12. Buizerd  37. Appelvink
 13. Kievit  38. Kneu
 14. Goudplevier  39.
 15. Kokmeeuw  40.
 16. Zilvermeeuw  41.
 17. Kleine Mantelmeeuw  42.
 18. Holenduif  43.
 19. Houtduif  44.
 20. Koekoek  45.
 21. Gierzwaluw  46.
 22. Boomleeuwerik  47.
 23. Oeverzwaluw  48.
 24. Boerenzwaluw  49.
 25. Huiszwaluw  50.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Klein Koolwitje
 3. Citroenvlinder  8. Gehakkelde Aurelia
 4. Dagpauwoog  9. Atalanta
 5. Kolibrievlinder  10. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16