Week 4 (5 augustus - 11 augustus)

5-08-2019

Maandag 5 augustus: Geheel tot half bewolkt, zuidwestelijke wind, niet hard en maximaal 23 °C. Een erg rustig dagje vandaag. Er vliegen wel zwaluwen maar de meeste blijven rond de telpost foerageren. We zien welgeteld 1 Gierzwaluw en nog wat andere trekkende zwaluwen en 3 vlinders.
Vandaag 7 soorten, 42 exemplaren

1e kj Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren
1e kj Kleine Mantelmeeuw ©Martien van Dooren

6-08-2019

Dinsdag 6 augustus: wisselend bewolkt en vrij veel wind uit zuidwest, 23 °C. Er is in twee periodes geteld, ’s morgens tot half 1 en ’s middags van 1 tot 4 uur. Een groep van 6 Grote Lijsters zien we achter de keet wegtrekken en er komt weer een Paapje langs. Lokale vogels zijn ook interessant; een vlinderende Wespendief blijft boeien en een overvliegende Zwarte Specht is ook mooi om te zien. We zien een groep van 5 Raven erg hoog vliegen, maar ze komen langzaam naar beneden en het zijn toch de lokale vogels. Bijna elk uur komen er een of meer Gierzwaluwen langs. ’s Middags vliegen die een stuk beter en is er ook redelijke trek van vlinders. Ook wordt er een plaatselijke Boomvalk gezien.
Vandaag 16 soorten, 111 exemplaren

7-08-2019

Woensdag 7 augustus: ook vandaag vrij veel wind uit de zuidwesthoek, licht bewolkt, 22 °C. Zo begin augustus vliegt het nooit zo goed, zeker als de hoofdmacht van de Gierzwaluwen al weg is. Ook vandaag moeten we het doen met verschillende zwaluwen in kleine aantallen. Het Paapje van gisteren zien we vandaag weer, maar even na 11 uur komt er toch een mooie soort langs: Gekraagde Roodstaart. Het is een juveniel en pas de 9de op deze telpost, terwijl het toch een gewone broedvogel op de Maashorst is. Mooie waarneming!
Vandaag 9 soorten, 54 exemplaren

Distelvlinder ©Martien van Dooren
Distelvlinder ©Martien van Dooren

8-08-2019

Donderdag 8 augustus: eerst wat fris maar uiteindelijk 22 °C, zuidwestenwind (weer vrij veel) en half bewolkt. Klokslag 9 uur komt er een Bruine Kiekendief over, een juveniel. Ik ben dus mooi een paar minuten te laat… Verder tellen we alleen zwaluwen en vlinders vandaag, van de vlinders het meest Distelvlinders. Ook zien we maar liefst 8 juveniele Roodborsttapuiten bij elkaar. Dan is de vraag, zijn dit twee nestjes van dezelfde ouders of toch verschillende nestjes en zijn ze geen familie van elkaar?
Vandaag 7 soorten, 104 exemplaren

9-08-2019

Vrijdag 9 augustus: Wind zuidoost 2, zwaar bewolkt en periodes met regen, 19 °C. Vandaag ander weer, er wordt veel regen voorspeld en er valt ook gedurende de telling regen. Maar daar hebben we de keet ook voor. Het is niet alleen zwaluwen vandaag, maar ook Aalscholvers, Holenduiven en Kneutjes. Maar geen grote aantallen. De eerste Tapuiten van dit jaar worden tussen 10 en 11 uur gezien, dat is vrij vroeg, maar ooit zagen we ze al op 1 augustus. Het volgende uur komt er een mooi compact en snel vliegen groepje Spreeuwen langs, waarschijnlijk op weg naar Engeland. Een lokale Slechtvalk weet een postduif te pakken. Het laatste uur zien we geen een trekvogel.
Vandaag 10 soorten, 107 exemplaren

10-08-2019

Zaterdag 10 augustus: Eerst licht, daarna bijna geheel bewolkt, tot hard (kracht 5) aantrekkende zuidwesten wind, 22 °C. In west Nederland waait het nog veel harder. De post is al vrij vroeg bemand, maar veel vliegt er dan helaas niet. Na 9 uur trekken de aantallen aan en er zijn redelijk wat Gierzwaluwen en de andere soorten zwaluwen komen ook elk uur wel door. Een Koekoek wordt op tijd achter de keet langs opgemerkt, dat kan best de enige van dit jaar worden. Heel veel zien we er niet, een keer 2 op een dag en dit is de 25ste in 20 jaar, dus gemiddeld iets meer dan 1 per jaar.
Vandaag 8 soorten, 112 exemplaren

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

11-08-2019

Zondag 11 augustus: Straffe wind uit zuidwest, zwaar bewolkt 21 ⁰C. Aardig wat trek van Gierzwaluwen vandaag, beter dan eerder van de week. Het waait iets minder hard dan gister, maar wel uit de juiste hoek. Verder is er wat trek van Boeren- en Oeverzwaluwen en een enkele Huiszwaluw. Ook komen er diverse vlinders langs. Verder zijn er veel lokale Buizerds, op een gegeven moment zitten er 11 tegelijk op de grond in de buurt van de telpost.
Vandaag 7 soorten, 146 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Paapje
 2. Grote Zaagbek  27. Tapuit
 3. Zwarte Ooievaar  28. Gele Kwikstaart
 4. Blauwe Reiger  29. Witte Kwikstaart
 5. Aalscholver  30. Graspieper
 6. Sperwer  31. Boompieper
 7. Bruine Kiekendief  32. Appelvink
 8. Grauwe Kiekendief  33. Kneu
 9. Buizerd  34
 10. Kievit  35
 11. Goudplevier  36
 12. Kokmeeuw  37
 13. Kleine Mantelmeeuw  38
 14. Holenduif  39
 15. Houtduif  40
 16. Koekoek  41
 17. Gierzwaluw  42
 18. Boomleeuwerik  43
 19. Oeverzwaluw  44
 20. Boerenzwaluw  45
 21. Huiszwaluw  46
 22. Spreeuw  47
 23. Grote Lijster  48
 24. Zwarte Roodstaart  49
 25. Gekraagde Roodstaart  50

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Klein Koolwitje
 2. Citroenvlinder  7. Gehakkelde Aurelia
 3. Dagpauwoog  8. Atalanta
 4. Kolibrievlinder  9. Distelvlinder
 5. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16