Juli 2019

Al op 13 juli werd er begonnen met trektellen dit jaar. Er zijn veel vogels geteld en dat waren vooral Gierzwaluwen. Logisch, daarvoor beginnen we de laatste jaren al halverwege juli. De eerste dagen vliegen die nog niet al te veel, maar in de loop van de week komt dat toch goed op gang en op de 20ste wordt het dagrecord sterk verbeterd van 2.137 naar 3.680. En de twee dagen erna blijven ze goed vliegen en op de 23ste wordt het jaarrecord verbroken, bij een hoge temperatuur van 30 °C. De dagen erna wordt het extreem warm het gaat het hitterecord van Nederland er aan, op de telpost meten we 35 °C, de parasol is dus hard nodig en er wordt niet al te lang geteld. Op de eerste dag zijn er misschien nog niet zoveel Gierzwaluwen maar er komt wel een Grauwe Kiekendief langs. Op de 17e zien we al een Koninginnepage en een Zwarte Roodstaart. Die pages komen de dagen erna ook geregeld langs. Een Zwarte Ooievaar komt op de 21ste langs. Op de 24ste worden er vele Koninginnepages gezien, waarvan 4 trekkende (gelijk aan het dagrecord). De laatste dag levert weer een dagrecord op: 152 Oeverzwaluwen op trek.

Vlinders

Met 16 Koninginnepages dit jaar in juli is het al een uitstekend vlinderjaar, maar er vlogen meer vlinders, onder andere een Kolibrivlinder. Alleen de Kleine Vos was opvallend afwezig.

Grauwe kiekendief ©Martien van Dooren
Grauwe kiekendief ©Martien van Dooren


Overzicht aantallen en uren in juli

Jaar Uren Juli Aantal vogels sep Per uur Soorten Juli
2016 56:40:00 5.784 102 30
2017 89:53:00 12.968 144 42
2018 77:24:00 8.844 114 41
2019 87:00:00 19.924 229 32

Top 3 vogelsoort in juli

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2016 Gierzwaluw 4.848 Boerenzwaluw 469 Kokmeeuw 135
2017 Gierzwaluw 10.399 Boerenzwaluw 1.369 Kokmeeuw 558
2018 Gierzwaluw 7.207 Boerenzwaluw 1.283 Spreeuw 111
2019 Gierzwaluw 14.200 Boerenzwaluw 4.561 Kokmeeuw 564