Week 3 (29 juli - 4 augustus)

29-07-2019

Maandag 29 juli: licht bewolkt, tot kracht 3 aantrekkende wind uit zuidwest en 25 °C. Vandaag neem ik de pen weer ter hand en ik heb ook meegeteld! Een leuke dag met mooie soorten. Het eerste uur is er wat trek van Boerenzwaluwen en al de eerste vlinder op trek vandaag, een Distelvlinder. Het uur erop zien we een vlinderende Wespendief en gelukkig weer wat Gierzwaluwen, nadat ze gisteren afwezig waren. Ook mooi was de Koninginnepage, al weer een. De eerste Buizerd op trek komt langs en een tweede Koninginnepage en er trekken mooie aantallen Boerenzwaluwen door (en er vliegen er veel ter plaatse), de eerste Bruine Kiekendief komt even na twaalven langs, een volwassen vrouw. Er is tot 3 uur doorgeteld en ’s middags kwamen er meer Gierzwaluwen langs, zodat we er vandaag weer 150 telden (en bijna 1100 Boerenzwaluwen).
Vandaag 13 soorten, 1.338 exemplaren

Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren
Oeverzwaluw ©Martien van Dooren

30-07-2019

Dinsdag 30 juli: bijna geheel onbewolkt wind eerst zacht uit zuidwest, later zuidoost en wat harder, 28 °C. Weer een goede dag voor de zwaluwen, vandaag vooral Boerenzwaluwen. Tussen 9 en 10 uur zijn dat er al bijna 250 en het volgende uur ongeveer de helft, maar tussen 11 en 12 uur tellen we 750 Boerenzwaluwen. Verder komen er ook enkele Gierzwaluwen langs, met de meeste in het laatste uur. Ook goede en diverse vlindertrek vandaag; verschillende Distelvlinders, maar ook een Koninginnepage en een Citroenvlinder.
Vandaag 10 soorten, 1.303 exemplaren

31-07-2019

Woensdag 31 juli: behoorlijk zuidwesten windje, half bewolkt, 20 °C. Bij aanvang is er al goede trek van Gierzwaluwen en ook Boerenzwaluwen komen in mooie hoeveelheden langs. De eerste Sperwer op trek wordt genoteerd. Tegen 10 uur beginnen de Oeverzwaluwen te vliegen en we hebben een goede dag zo vroeg in het jaar. De Raven van de Maashorst komen met 4 stuks vandaag ook langs. Uiteindelijk worden er 152 Oevertjes geteld en dat is een flink dagrecord. Het oude stond op 66 van 2 september 2006.
Vandaag 8 soorten, 1.289 exemplaren

Martien, Arend, Harry, Wim, Isidro, Marc, Toy en Maartje na het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Martien, Arend, Harry, Wim, Isidro, Marc, Toy en Maartje na het plaatsen van de keet ©Martien van Dooren
Zwarte ooievaars ©Martien van Dooren
Zwarte ooievaars ©Martien van Dooren

1-08-2019

Donderdag 1 augustus: eerst wat fris maar uiteindelijk 22 °C, zuidenwind en zwaar bewolkt. De keet wordt vandaag geplaatst. Dat betekent dat de aandacht niet helemaal bij wat er langskomt was. Maar met vereende krachten hebben we de keet weer mooi op zijn plek gekregen en de tochtplanken in de grond gewerkt. Ook het koffietafeltje met windroos staat weer op zijn plek. Tot 11 uur vloog er niet heel veel bijzonders, maar toch nog aardig wat Gierzwaluwen. Daarna ging dat beter en er kwamen 2 Zwarte Ooievaars overgetrokken, niet heel veel nadat er opgemerkt was dat het daar wel weer voor was. Een lokale Wespendieven kwam nog vlinderend langs, als ook een Boomvalk. Verder goede trek van zwaluwen, alle 4 de soorten kwamen langs. Ook zagen we een Gehakkelde Aurelia langstrekken.
Vandaag 8 soorten, 404 exemplaren

2-08-2019

Vrijdag 2 augustus: Wind zuidwest 2, zwaar bewolkt, 21 °C. De eerste 2 uur zijn er alleen maar 5 Boerenzwaluwen langsgetrokken, erg rustig dus. Maar rond 10 uur zien we een groep eendachtigen. Snel werden er foto’s gemaakt en tot ieders verrassing waren het Grote Zaagbekken! Een groep van 16 die erg vroeg in het seizoen al langskwamen. Gelukkig waren er overtuigende foto’s. Het is een dagrecord (was 8 op 26 oktober 2014) en deze groep is zelfs groter dat het totaal aantal Grote Zaagbekken dat we in 19 jaar opgeteld hebben zien langstrekken. Onze vroegste Grote Zaagbek was tot nu toe op 4 oktober. Tegen het eind van de telling zien we het eerste Paapje van dit jaar (niet de vroegste ooit).
Vandaag 8 soorten, 98 exemplaren

14 van de in totaal 16 grote zaagbekken ©Martien van Dooren
14 van de in totaal 16 grote zaagbekken ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren

3-08-2019

Zaterdag 3 augustus: bijna geheel bewolkt, een periode regen, noordenwind kracht 2, 21 °C. De telling begint met de eerste Goudplevier van dit jaar. Er vliegen wat meeuwen en zwaluwen, maar niet echt veel. Van 10 tot 12 regent het zelfs, maar tussen de druppels door komen er nog wel zwaluwen langs. Na 1 uur wordt het wat gevarieerder, met een Sperwer en een Bruine Kiekendief op trek en er wordt doorgeteld tot 15:00, Dat levert nog meer zwaluwen op. Wel opvallend is dat er vandaag geen een Gierzwaluw is gezien.
Vandaag 9 soorten, 250 exemplaren

4-08-2019

Zondag 4 augustus: zuchtje wind uit zuidoost, toenemend bewolkt 17 °C, maar het voelde warmer. Vandaag was de officiële opening van het telseizoen. Genoeg tellers dus en we konden mooi bijpraten. Naast een Holenduif en een Kneu vliegen er weer voornamelijk zwaluwen, wel weer Gierzwaluwen erbij. Er komt een lokale Wespendief (eigenlijk –dievegge, het is een vrouw) over en later zien we 9 lokale Buizerds tegelijk in de lucht. Het laatste uur tellen we 4 soorten vlinders, waaronder een Kleine Vos. Die hebben we maar vet gemaakt op de trektellen-app, want die zijn best zeldzaam tegenwoordig.
Vandaag 12 soorten, 150 exemplaren

Na de brunch bij opening telseizoen 2019 ©Martien van Dooren
Na de brunch bij opening telseizoen 2019 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Graspieper
 2. Grote Zaagbek  27. Boompieper
 3. Zwarte Ooievaar  28. Appelvink
 4. Blauwe Reiger  29. Kneu
 5. Aalscholver  30
 6. Sperwer  31
 7. Bruine Kiekendief  32
 8. Grauwe Kiekendief  33
 9. Buizerd  34
 10. Kievit  35
 11. Goudplevier  36
 12. Kokmeeuw  37
 13. Kleine Mantelmeeuw  38
 14. Holenduif  39
 15. Houtduif  40
 16. Gierzwaluw  41
 17. Boomleeuwerik  42
 18. Oeverzwaluw  43
 19. Boerenzwaluw  44
 20. Huiszwaluw  45
 21. Spreeuw  46
 22. Zwarte Roodstaart  47
 23. Paapje  48
 24. Gele Kwikstaart  49
 25. Witte Kwikstaart  50

Vlinders
 1. Citroenvlinder  6. Atalanta
 2. Dagpauwoog  7. Distelvlinder
 3. Kolibrievlinder  
 4. Koninginnenpage  
 5. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16