Week 2 (22 juli - 28 juli)

22-07-2019

Maandag 22 juli: Prachtige zomerdag, temperatuur 20 tot 25 graden, een zzw wind kracht 3 en half bewolkt, geen neerslag. Weer een goede dag voor de Gierzwaluwen, 1.677 stuks. Als dat zo doorgaat gaan we naar een recordjaar voor deze soort. Weer drie Wespendieven ter plaatse en een Sperwer op trek. De eerste Gele Kwikstaarten hebben zich deze week ook weer gemeld net als de Kieviten met 14 stuks vandaag.
Vandaag 7 soorten, 1.794 exemplaren

Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren
1ekj buizerd ©Martien van Dooren
1ekj buizerd ©Martien van Dooren

23-07-2019

Dinsdag 23 juli: het begint nu toch wel erg warm te worden met temperaturen van 30 graden rond de middag. Maar dat weerhield de tellers er niet van om tegen 12 uur de 11.051 ste Gierzwaluw van dit jaar te tellen, een nieuw jaarrecord voor de telpost. En het is nog niet op want er zullen nog zeker een week de nodige Gierzwaluwen over komen. Bovendien hadden we vandaag nog vier Zwarte Ooievaars in de telescoop. Tot slot vier Kleine Mantelmeeuwen. Ook de Koninginnepages doen het dit jaar erg goed, vandaag zelfs drie stuks. Ook hier kondigt zich een jaarrecord aan. Bovendien de eerste Kolibrievlinder van dit jaar op de telpost.
Vandaag 6 soorten, 718 exemplaren

24-07-2019

Woensdag 24 juli: het kan nog warmer, vandaag tot 35 graden rond 12 uur, een zzo wind kracht 2 en bijna onbewolkt, geen regen. Omdat de keet er nog niet is was de parasol vandaag geen overbodige luxe. Er vloog niet zoveel, maar toch weer 414 Gierzwaluwen. We hebben er, zoals gisteren al als mogelijkheid aangekondigd, weer een nieuw jaarrecord bij. Ditmaal van de Koninginnepage. Van de velen die we er gezien hebben, hebben we er vier opgeschreven. Het oude jaarrecord van 8 is met drie verhoogd naar 11. Om 12 uur werd het voor de tellers te warm en gezien het feit dat er ook niet veel meer vloog, zijn ze gestopt.
Vandaag 5 soorten, 445 exemplaren

Hitte? Rick en Noud laten zich niet uit het veld slaan ©Martien van Dooren
Hitte? Rick en Noud laten zich niet uit het veld slaan ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren
Koninginnepage ©Martien van Dooren

25-07-2019

Donderdag 25 juli: exacte kopie van gisteren wat betreft het weer, onbewolkt weinig wind uit het zuid oosten en rond 12.00 uur 35 graden. Dus opnieuw onder de parasol. Vandaag was daar plek genoeg met slechts één teller van de Vogelwacht. Maar die telde toch wel weer 418 Gierzwaluwen. Verder was het heel rustig met de vogels, alleen wat lokale Buizerds en Torenvalken en ook een Koninginnenpage.
Vandaag 4 soorten, 435 exemplaren

26-07-2019

Vrijdag 26 juli: Laatste extreem warme dag voorlopig. Oost zuidoosten wind kracht 3, temperatuur om 12.00 uur 35 graden, bewolking 2/8. Vandaag vlogen de Gierzwaluwen weer behoorlijk, zo’n 1000 stuks. Opvallend was dat er tot 10.00 uur nauwelijks Boerenzwaluwen te zien waren en vanaf die tijd gingen ze in recordtempo achter de Gierzwaluwen aan wat betreft aantallen. Uiteindelijk kwamen ze ook uit op een kleine 1000 stuks. Misschien heeft het iets te maken met de weersveranderingen die er aan zitten te komen of dat ze geen tweede of derde broedsel willen dit jaar . Vanavond en morgen in het zuiden regenkansen.
Vandaag 5 soorten, 1.915 exemplaren

Lokale torenvalk ©Martien van Dooren
Lokale torenvalk ©Martien van Dooren
Droogte rondom de telpost ©Martien van Dooren
Droogte rondom de telpost ©Martien van Dooren

27-07-2019

Zaterdag 27 juli: Drukkend warm met onweerskansen, maar zoals gebruikelijk hier niet de voorspelde regen van gisteren, wel een temperatuur rond de 25 graden en een wind uit uiteenlopende richtingen kracht 2, bewolking 6/8. Een rustige dag wat betreft vogels. Een kleine 300 Gierzwaluwen en iets minder Boerenzwaluwen. De grote aantallen Gierzwaluwen zouden wel eens op kunnen zijn. In de dorpen zijn de jongen grotendeels uitgevlogen en dan vertrekken ze meestal ook vrij snel daarna naar het zuiden.
Vandaag 6 soorten, 541 exemplaren

28-07-2019

Zondag 28 juli: Vandaag weer normale weersomstandigheden, 20 graden, een zwakke west noordwesten wind kracht 2 en geheel bewolkt. Nog steeds geen regen, een kurkdroge telpost. Zondag, rustdag dachten de vogels waarschijnlijk. Vandaag geen enkele Gierzwaluw, wel twee Blauwe Reigers op trek, 14 Grauwe Ganzen en 7 Kokmeeuwen. Totaal toch nog 84 vogels, omdat er 54 Boerenzwaluwen in kleine groepjes langs trokken.
Vandaag 8 soorten, 81 exemplaren

Blauwe reiger ©Martien van Dooren
Blauwe reiger ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grauwe Gans
 2. Zwarte Ooievaar
 3. Blauwe Reiger
 4. Aalscholver
 5. Sperwer
 6. Grauwe Kiekendief
 7. Kievit
 8. Kokmeeuw
 9. Kleine Mantelmeeuw
 10. Holenduif
 11. Gierzwaluw
 12. Boomleeuwerik
 13. Oeverzwaluw
 14. Boerenzwaluw
 15. Huiszwaluw
 16. Spreeuw
 17. Zwarte Roodstaart
 18. Gele Kwikstaart
 19. Witte Kwikstaart
 20. Graspieper
 21. Boompieper
 22. Appelvink
 23
 24
 25

Vlinders
 1. Citroenvlinder  6. Atalanta
 2. Dagpauwoog  7. Distelvlinder
 3. Kolibrievlinder  
 4. Koninginnenpage  
 5. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week