Week 1 (13 juli - 21 juli)

Ook dit jaar is er weer geteld voor 1 augustus, vanwege de trek van gierzwaluwen die we anders zouden missen. De keet staat er nog niet.

13-07-2019

Zaterdag 13 juli: eerste dag van het trektelseizoen 2019. Niet zo extreem heet als vorig jaar bij het begin toen het zo´n 35 graden was. Een paar druppels regen en rond de 20 graden bij een zwakke noord/westen wind. Toch op de eerste dag al een klapper, de Grauwe Kiekendief. Die hebben we het vorige jaar het hele telseizoen niet gezien op de telpost. En ook al de nodige Gierzwaluwen op de eerste dag, nl. 184 stuks. Toch goed dat we weer vroeg begonnen zijn. Verder was nog opmerkelijk dat er 366 Kokmeeuwen werden geteld. Ter plaatse werden nog een drietal Wespendieven waargenomen, diverse keren mooi vlinderend en eentje met prooi.
Vandaag 11 soorten, 597 exemplaren

Tellers van het eerste uur zonder Martien en zonder keet ©Martien van Dooren
Tellers van het eerste uur zonder Martien en zonder keet ©Martien van Dooren
Grauwe kiekendief ©Martien van Dooren
Grauwe kiekendief ©Martien van Dooren

14-07-2019

Zondag 14 juli: zelfde weer als gisteren, fris zomerweer met maximaal 18 à 20 graden en windkracht 2 uit het noord-oosten. Vandaag alleen door Wim Gremmen drie uurtjes geteld. Toch weer 114 Gierzwaluwen en 79 Boerenzwaluwen. Massale trek van Gierzwaluwen is nog niet echt begonnen.
Vandaag 4 soorten, 195 exemplaren

Eén van de getelde gierzwaluwen ©Martien van Dooren
Eén van de getelde gierzwaluwen ©Martien van Dooren
Oranje zandoogje geen trekvlinder ©Martien van Dooren
Oranje zandoogje geen trekvlinder ©Martien van Dooren

15-07-2019

Maandag 15 juli: koele zomerdag met af en toe motregen, temperatuur rond 15 graden en een zwakke noordenwind kracht 2. Zwaluwentrek zet vandaag nog niet echt door. Slechts 88 Gierzwaluwen en 128 Boerenzwaluwen.
Vandaag 5 soorten, 235 exemplaren

16-07-2019

Dinsdag 16 juli: temperatuur begint wat op te lopen, vandaag 15 tot 20 graden, zwaarbewolkt maar droog en een west noordwesten wind kracht 2. Tot 10.00 uur geen vogel gezien, behalve een paar lokalen. Toen begon de Gierzwaluwentrek op gang te komen en tot 13.00 uur toch 326 stuks zien overkomen. Verder een paar Boerenzwaluwen en dat was het wel.
Vandaag 3 soorten, 354 exemplaren

Icarusblauwtje, geen trekvlinder ©Martien van Dooren
Icarusblauwtje, geen trekvlinder ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren

17-07-2019

Woensdag 17 juli: mooie zomerdag, halfbewolkt, 17 tot 22 graden, nauwelijks wind uit div. richtingen. Er is vandaag langdurig geteld en dat heeft geresulteerd in een mooi resultaat, totaal 862 stuks. Dat is meer dan in de hele telperiode tot nu toe. Hoofdzakelijk Gierzwaluwen, met een mooie piek tussen 14.00 en 15.00 uur van circa 450 stuks. Hopelijk zet dit morgen door. Ook 4 Raven vandaag, die kwamen overvliegen en een Zwarte Roodstaart, die we ook niet vaak zien. Vanwege het mooie weer ook diverse vlinders, waaronder de eerste koninginnenpage van dit jaar.
Vandaag 7 soorten, 917 exemplaren

18-07-2019

Donderdag 18 juli: weer een mooie zomerdag, temperatuur van 20 graden tot 25 graden ‘s middags bij een aantrekkende wind tot kracht 4 uit het zuidwesten. De hoop van gisteren is uitgekomen, vandaag zette het aantal Gierzwaluwen door en hadden we een mooi aantal van 1.602 stuks. En zoals de laatste dagen steeds een stuk of 5 a 10 Oeverzwaluwen. Vandaag ook weer 4 plaatselijke Wespendieven en een Koninginnepage.
Vandaag 7 soorten, 1708 exemplaren

19-07-2019

Vrijdag 19 juli: mooie weer kan voorlopig nog niet op. Vandaag weer 20 tot 25 graden en een zuidwesten wind kracht 2. Half tot zwaar bewolkt. Gierzwaluwen vandaag iets minder, maar toch net boven de 1000. Ook 70 Kokmeeuwen en vanwege de gunstige weersomstandigheden veel vlinders, waaronder weer een Koninginnepage en 8 Distelvlinders. De Wespendieven ter plaatse ontbraken ook niet en eentje had er zelfs een kikker als prooi in zijn klauwen. Wij dachten dat hij ergens op het Nabbegat of in de bossen aan de Corridorweg in Zeeland naar beneden dook. Op zondag 21 juli is gebleken dat dat wel eens zou kunnen kloppen, want in die omgeving zijn twee adulte Wespendieven met twee bedelende jongen waargenomen.
Vandaag 9 soorten, 1139 exemplaren

Wespendieven ©Martien van Dooren
Wespendieven ©Martien van Dooren
Distelvlinder ©Martien van Dooren
Distelvlinder ©Martien van Dooren

20-07-2019

Zaterdag 20 juli: prachtig weer, maar dreigende buien, temperatuur dik boven de 20 graden en een zuidwestenwind kracht 2 à 3. Super Saturday voor de Gierzwaluwen. Al ’s morgens vroeg om iets voor negenen zat de lucht vol met Gierzwaluwen. Om 11.00 uur zaten we al op 2.400 stuks. Gelukkig dreigde de lucht alleen maar, maar toch wilden de Gierzwaluwen deze denkbeeldige bui massaal voor blijven. Uiteindelijk stokte de teller op 3.680 stuks, een forse verbetering van het dagrecord uit 2017 dat op 2.137 stond. Tevens komt het jaarrecord uit 2017 in zicht. Dat staat op 11.050 en dit jaar zitten we op al op 7.882. Naast al dat Gierzwaluwengeweld kwam er ook nog een mooi groepje van 8 appelvinken voorbij en weer 88 Kokmeeuwen. Ook de dagelijkse Koninginnepage ontbrak vandaag niet.
Vandaag 12 soorten, 3783 exemplaren

21-07-2019

Zondag 21 juli: zelfde weer als gisteren, maar geen dreiging van buien, een zwakke westenwind kracht 2 en halfbewolkt. Vandaag de eerste Zwarte Ooievaar. De Gierzwaluwen deden het vandaag wat rustiger aan, maar toch weer 1.128 stuks. Vanwege de Wespendieventelling vandaag zijn er niet zoveel uren op de telpost gemaakt.
Vandaag 5 soorten, 1137 exemplaren

Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren
Kleine parelmoervlinder ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grauwe Gans
 2. Zwarte Ooievaar
 3. Blauwe Reiger
 4. Aalscholver
 5. Grauwe Kiekendief
 6. Kievit
 7. Kokmeeuw
 8. Kleine Mantelmeeuw
 9. Holenduif
 10. Gierzwaluw
 11. Boomleeuwerik
 12. Oeverzwaluw
 13. Boerenzwaluw
 14. Huiszwaluw
 15. Spreeuw
 16. Zwarte Roodstaart
 17. Gele Kwikstaart
 18. Witte Kwikstaart
 19. Graspieper
 20. Boompieper
 21. Appelvink
 22
 23
 24
 25
Vlinders
 1. Citroenvlinder  6. Distelvlinder
 2. Dagpauwoog  
 3. Koninginnenpage  
 4. Gehakkelde Aurelia  
 5. Atalanta  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week