Week 16 (28 oktober - 3 november)

28-10-2019

Maandag 28 oktober: half bewolkt, westelijke wind 14 °C. Het eerste uur hebben we al een derde van alle vogels van vandaag en eigenlijk was dat in maar drie kwartier. Goede trek van Houtduiven en Spreeuwen, de laatste een groep van 2000 tegen 8 uur. Ze blijven nog goed vliegen, maar er komt ook een groep van 3 Grote Zilverreigers over, een Goudplevier, een ook aardig wat Kramsvogels, Veldleeuweriken en Vinken. Ook de ganzen vliegen lekker. De zon maakt het tellen niet makkelijk, een van de telescopen wordt maar richting zuidwest gezet zodat de vogels tenminste zichtbaar zijn. Na 10 uur nemen de aantallen af, maar we zien wel verschillende groepen Kauwtjes langskomen en twee juveniele Zilvermeeuwen. Kramsvogels blijven wel lekker doorvliegen en het zonnetje is wel lekker warm nog vandaag. Dat is tegen 12 uur te merken, als er opeens vlinders tevoorschijn komen. Eenlingen, maar wel verschillende soorten: een Oranje Luzernevlinder, een Gehakkelde Aurelia en een Distelvlinder en wat later nog een Atalanta. Ook ’s middags is er nog goede trek van Kramsvogels en er komen nog enkele Buizerds over.
Vandaag 31 soorten, 18.617 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

29-10-2019

Dinsdag 29 oktober: wisselend bewolkt, noord tot noordoosten wind, 13 °C. Kramsvogels! Ook vandaag vliegen ze goed en het is de derde telling ooit (record is 3263, vandaag 2401). Beste uur is tussen 8 en 9uur, als er bijna 900 overkomen. Het eerste uur komen er ook aardig wat Houtduiven over, maar dat zet helaas niet door, terwijl de wind toch in de oosthoek zit. De 5 Pimpelmeesjes die langskomen lijken ook veel, maar we hebben ooit een dag met 170 Pimpels gehad. Koperwieken vliegen ook goed vandaag, maar normaal zie je die veel meer dan Kramsvogels, vandaag is dat niet zo. We zien een Smelleken en een uur later een Slechtvalk langstrekken en zo nu en dan een Sperwer, ’s middags komen er wat meer Buizerds over. Dan is er ook nog trek van ganzen, wat opvallend is want die zien we meestal voornamelijk ’s morgens. Op het eind komt er nog een Atalanta langs.
Vandaag 37 soorten, 6.320 exemplaren

30-10-2019

Woensdag 30 oktober: oostnoordoosten wind, half bewolkt, 5 ⁰°, maar het zijn er wel minder vandaag. Al vroeg zien we een vrouw Blauwe Kiekendief en een half uur later nog een. Een grote groep Kokmeeuwen komen tussen 9 en 10 uur langs, meestal zien we kleine groepjes en eenlingen. Bij een groep Kolganzen zitten 2 kleine vogels, in de telscoop is te zien dat het Casarca’s zijn, dat is al weer een tijdje geleden. Even later zien we een mannetje Blauwe Kiekendief en vlak daarna weer een vrouwtje, die we even later weer zien terwijl ze boven een veld met rammenas aan het jagen is. Boven de Kanonsberg hang opeens een bel van 13 Buizerds. Een half uur later zien we op dezelfde plek weer een groep Buizerds, het zijn er dit keer 8. Opvallend want het lijkt helemaal geen weer voor thermiektrek van Buizerds. Het vrouwtje Blauwe Kiekendief wordt nogmaals boven de rammenas gezien en we zien zelfs een tweede, dus een van de vroege vrouwtjes is waarschijnlijk ook blijven hangen. Tijdens het tellen mochten we trouwens genieten van de appeltaart die Wim van Lanen gebakken had, de appels kwamen van Martien.
Vandaag 28 soorten, 2.294 exemplaren

Graspieper rust uit ©Martien van Dooren
Graspieper rust uit ©Martien van Dooren
Kramsvogel even aan de grond ©Martien van Dooren
Kramsvogel even aan de grond ©Martien van Dooren

31-10-2019

Donderdag 31 oktober: 3 °C maar bij aankomst onder nul, oostelijke wind, licht bewolkt. Verschillende soorten ganzen die vanmorgen op trek zijn. Het zijn geen grote aantallen, maar het is wel leuk zo. Ook verschillende Grote Zilverreigers komen overvliegen. Verder is er nog wel wat trek van Vinken, Spreeuwen, Kramsvogels en Graspiepers, maar de aantallen zijn veel lager. Om half 10 komt er een verrassing langs, een familie Kleine Zwaan! Twee ouders en drie jongen komen mooi over de keet heen en ze zijn fotografeerbaar. Verder is het vrij rustig in de lucht en best wel koud, dus we stoppen op tijd.
Vandaag 23 soorten, 980 exemplaren

1-11-2019

Vrijdag 1 november: 6 °C, zuidoosten wind, geheel bewolkt. Waterkoud! De wind is ’s morgens al wat harder dan gisteren en we staan maar aan de luwe zijde van de keet, kijkend richting Oss. Veel vliegt er ook niet, een groep van 45 Kneutjes is nog wel leuk. Een vrij grote groep van 20 Wilde Eenden doet ons hopen op een leuk soortje dat er misschien bij vliegt, maar helaas. Als het dan ook nog begint te regenen, stoppen we maar met tellen. De eerste teldag in november is al echt een novemberdag.
Vandaag 16 soorten, 478 exemplaren

Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Casarca's ©Martien van Dooren
Casarca's ©Martien van Dooren

2-11-2019

Zaterdag 2 november: zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 14 °C. Een mooie volwassen vrouw Blauwe Kiekendief is een goed begin voor deze teldag. De vaste soorten vliegen ook best goed, onder andere 145 Vinken en 115 Houtduiven. Kleine Mantelmeeuwen en een Boomleeuwerik zien we in het tweede uur langskomen en er is ook wat trek van Buizerds en Sperwers. Het laatste uurtje tellen levert erg weinig op, dat komt ook door de motregen.
Vandaag 20 soorten, 792 exemplaren

3-11-2019

Zondag 3 november: zuidelijke wind, licht bewolkt, 9 °C. Weinig trek vandaag en geen goede weersvoorspelling, er komt regen aan. Twee Wilde Eenden zijn de zeldzaamste vogels op trek die in het eerste uur gezien worden. Verder wat ganzen, duiven, Spreeuwen en Vinken. Een mooie groep van 40 Kramsvogels in het tweede uur en wat Toendrarietganzen en een onvolwassen Kleine Mantelmeeuw, een paar Roeken en een groep Kauwtjes in het derde uur op trek. We stoppen er op tijd mee.
Vandaag 23 soorten, 553 exemplaren

Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren
Kleine zwanen ©Martien van Dooren
Kleine zwanen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Bruine Kiekendief  51. Torenvalk  76. Beflijster  101. Vink
 2. Soepgans  27. Blauwe Kiekendief  52. Smelleken  77. Merel  102. Keep
 3. Grauwe Gans  28. Grauwe Kiekendief  53. Boomvalk  78. Kramsvogel  103. Appelvink
 4. Rietgans spec.  29. Rode Wouw  54. Slechtvalk  79. Koperwiek  104. Groenling
 5.Kleine Rietgans  30. Ruigpootbuizerd  55. Klapekster  80. Zanglijster  105. Kneu
 6. Toendrarietgans  31. Buizerd  56. Gaai  81. Grote Lijster  106. Barmsijs spec.
 7. Kolgans  32. Kievit  57. Ekster  82. Roodborst  107. Kruisbek
 8. Knobbelzwaan  33. Goudplevier  58. Kauw  83. Zwarte Roodstaart  108. Putter
 9. Kleine Zwaan  34. Morinelplevier  59. Roek  84. Gekraagde Roodstaart  109. Sijs
 10. Nijlgans  35. Regenwulp  60. Zwarte Kraai  85. Paapje  110. IJsgors
 11. Casarca  36. Wulp  61. Raaf  86. Roodborsttapuit  111. Geelgors
 12. Slobeend  37. Watersnip  62. Pimpelmees  87. Tapuit  112. Ortolaan
 13. Krakeend  38. Witgat  63. Koolmees  88. Huismus  113. Rietgors
 14. Wilde Eend  39. Groenpootruiter  64. Boomleeuwerik  89. Ringmus  114.
 15. Grote Zaagbek  40. Kokmeeuw  65. Veldleeuwerik  90. Heggenmus  115.
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Oeverzwaluw  91. Gele Kwikstaart  116.
 17. Ooievaar  42. Zilvermeeuw  67. Boerenzwaluw  92. Engelse Kwikstaart  117.
 18. Blauwe Reiger  43. Kleine Mantelmeeuw  68. Huiszwaluw  93. Grote Gele Kwikstaart  118.
 19. Purperreiger  44. Holenduif  69. Staartmees  94. Witte Kwikstaart  119.
 20. Grote Zilverreiger  45. Houtduif  70. Fitis  95. Grote Pieper  120.
 21. Aalscholver  46. Zomertortel  71. Tjiftjaf  96. Duinpieper  121.
 22. Visarend  47. Koekoek  72. Tjiftjaf/Fitis  97. Graspieper  122.
 23. Wespendief  48. Velduil  73. Kleine Karekiet  98. Boompieper  123.
 24. Sperwer  49. Gierzwaluw  74. Grasmus  99. Roodkeelpieper  124.
 25. Havik  50. Grote Bonte Specht  75. Spreeuw  100. Waterpieper  125.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

 1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
 2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
 3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
 4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
 5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
 6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
 7. 10-09-2019 Slobeend 9
 8. 22-09-2019 Gaai 324
 9. 02-10-2019 Gaai 442
 10. 07-10-2019 Kleine Rietgans 23
 11. 07-10-2019 Smelleken 6
 12. 10-10-2019 Sijs 228
 13. 16-10-2019 Raaf 3
 14. 20-10-2019 Staartmees 22
 15. 24-10-2019 Sijs 255