Week 15 (21 oktober - 27 oktober)

21-10-2019

Maandag 21 oktober: geheel bewolkt en tot circa 12.30 motregen, harde wind die 180 graden draait, 15 °C. Het is niet echt weer voor trekvogels en de eerste tijd komt er ook niet veel langs, maar na 10 uur komt er toch wat meer trek. Met name Kramsvogels beginnen lekker te vliegen en uiteraard ook Vinken in leuke aantallen. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief zorgt voor wat afwisseling. Rond de weersomslag komt er ook trek van andere roofvogels, Sperwers en Buizerds. Geen grote aantallen, maar wel de moeite waard. De eerste Barmsijzen van dit jaar komen langs, een groep van 16. Kramsvogels blijven goed vliegen, zelfs een groep van 85. In totaal tellen we er vandaag 1380. Ook nog 2 Atalanta’s vandaag.
Vandaag 29 soorten, 5.344 exemplaren

Man Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Man Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

22-10-2019

Dinsdag 22 oktober: geheel tot half bewolkt, normale zuidwesten wind, 16 °C. Al vroeg komen er een Zilvermeeuw en twee Goudplevieren over. Er is trek van Vinken en Spreeuwen en we noteren nog twee Boomleeuweriken. Wat later op de ochtend komen er meerdere groepen Sijzen over en ook Houtduiven (maar niet echt veel). Ook Koperwieken zijn pas laat wakker, of ze komen van verder weg. De lokale Klapekster laat zich weer eens zien. Er is met een kleine onderbreking tot 3 uur ’s middags geteld en ook ’s middags vlogen er nog Koperwieken en in het laatste uur maar liefst 25 Buizerds.
Vandaag 29 soorten, 3.899 exemplaren

23-10-2019

Woensdag 23 oktober: oostenwind maar weinig, geheel tot wisselend bewolkt, 16 °C. Voor 10 uur is de trek nog niet echt op gang, op een groep van 300 Spreeuwen en een Grote Gele Kwikstaart na. Ook het volgende uur is rustig, maar na 11 uur loopt het beter, met onder andere aardig wat Kieviten, Veldleeuweriken en Spreeuwen. Er is rond het middaguur zelfs wat motregen, maar met name de Spreeuwen vliegen steeds talrijker. Ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief en 2 Oranje Luzernevlinders komen langs. Meer vlinders in het uur erna; 10 Atalanta’s en nog een (late) Distelvlinder (een dag later dan de laatste ooit) en een tweede Blauwe Kiekendief. De Buizerds trekken ondertussen goed (17, 56, 18 als uurtotaal). Opvallend is dat er zo laat op de dag nog flink wat ganzen overkomen. In het laatste uur komt er nog een juveniele Bruine Kiekendief langs, wat best laat is.
Vandaag 44 soorten, 6.328 exemplaren

Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

24-10-2019

Donderdag 24 oktober: tenminste 16 °C maximaal, aantrekkende zuidelijke wind, zwaar bewolkt. Topdag! De post is nog geen uur bezet als er kort achter elkaar drie grote groepen Spreeuwen langskomen, te samen meer dan 10.000 vogels. Er komen ook 7 Grote Zilverreigers over, verder veel Houtduiven, Veldleeuweriken, Koperwieken en Vinken en ook een late Zwarte Roodstaart. Het volgende uur: Man Blauwe Kiekendief, 3700 Spreeuwen, 41 Vinken, 93 Sijzen en van de rest ook goede aantallen. Kramsvogels beginnen ook goed te vliegen, en komt weer een blauwe, maar ook een Bruine Kiekendief over, 2800 Veldleeuweriken, 2500 Vinken. Het uur erna iets lagere aantallen, maar toch weer 1200 Veldleeuweriken en ook 1200 Koperwieken en 3000 Vinken. elk uur komen er enkele Merels langs en totaal zien we er 34 (3e telling ooit), en we tellen 255 Sijzen, een nieuw dagrecord (was 200 op 5 november 2013). De 17.342 Spreeuwen is onze tweede telling ooit (record 19.122 op 15 oktober 2011). Dan vlogen er ook nog roofvogels, maar niet zo veel. Toch is 6 Torenvalk veel, 3 Slechtvalk ook en er waren ook nog 2 Smellekens en 30 Sperwers.
Vandaag 48 soorten, 49.208 exemplaren

25-10-2019

Vrijdag 25 oktober: 11 °C, vrij krachtige zuidwesten wind, half bewolkt. Vandaag veel minder trek, maar in het eerste uur toch al weer 500 Vinken en een Man Blauwe Kiekendief. Kolganzen komen er ook elk uur door. we hebben nog twee uren met 500 Vinken, daarna neemt dat af. Er komt nog een Smelleken in vrouwkleed langs. Twee late Boerenzwaluwen worden opgemerkt, waarschijnlijk de laatste van dit jaar (maar we hebben ze ooit in november gezien). In totaal tellen we vandaag 14 Sperwers.
Vandaag 30 soorten, 3.118 exemplaren

26-10-2019

Zaterdag 26 oktober: harde zuidwesten wind, licht bewolkt, 16 °C. Een Waterpieper is een mooie soort en die komt al in het eerste uur over. Verder trekken er nog Vinken en Houtduiven, maar op een grote groep na geen Houtduivenspektakel. Elk uur komt er wel een groepje Sijzen over, maar geen grote groepen. Buizerd en Sperwers komen na 10 uur ook over, geen grote aantallen. Verder geen bijzonderheden, maar de moeite van het tellen, dat wel.
Vandaag 26 soorten, 1.649 exemplaren

Nijlganzen ©Martien van Dooren
Nijlganzen ©Martien van Dooren

27-10-2019

Zondag 27 oktober: vandaag is er niet geteld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Grauwe Kiekendief  51. Boomvalk  76. Kramsvogel  101. Appelvink
 2. Soepgans  27. Rode Wouw  52. Slechtvalk  77. Koperwiek  102. Groenling
 3. Grauwe Gans  28. Ruigpootbuizerd  53. Klapekster  78. Zanglijster  103. Kneu
 4. Rietgans spec.  29. Buizerd  54. Gaai  79. Grote Lijster  104. Barmsijs spec.
 5.Kleine Rietgans  30. Kievit  55. Ekster  80. Roodborst  105. Kruisbek
 6. Toendrarietgans  31. Goudplevier  56. Kauw  81. Zwarte Roodstaart  106. Putter
 7. Kolgans  32. Morinelplevier  57. Roek  82. Gekraagde Roodstaart  107. Sijs
 8. Knobbelzwaan  33. Regenwulp  58. Zwarte Kraai  83. Paapje  108. IJsgors
 9. Nijlgans  34. Wulp  59. Raaf  84. Roodborsttapuit  109. Geelgors
 10. Slobeend  35. Watersnip  60. Pimpelmees  85. Tapuit  110. Ortolaan
 11. Krakeend  36. Witgat  61. Koolmees  86. Huismus  111. Rietgors
 12. Wilde Eend  37. Groenpootruiter  62. Boomleeuwerik  87. Ringmus  112.
 13. Grote Zaagbek  38. Kokmeeuw  63. Veldleeuwerik  88. Heggenmus  113.
 14. Zwarte Ooievaar  39. Stormmeeuw  64. Oeverzwaluw  89. Gele Kwikstaart  114.
 15. Ooievaar  40. Zilvermeeuw  65. Boerenzwaluw  90. Engelse Kwikstaart  115.
 16. Blauwe Reiger  41. Kleine Mantelmeeuw  66. Huiszwaluw  91. Grote Gele Kwikstaart  116.
 17. Purperreiger  42. Holenduif  67. Staartmees  92. Witte Kwikstaart  117.
 18. Grote Zilverreiger  43. Houtduif  68. Fitis  93. Grote Pieper  118.
 19. Aalscholver  44. Zomertortel  69. Tjiftjaf  94. Duinpieper  119.
 20. Visarend  45. Koekoek  70. Tjiftjaf/Fitis  95. Graspieper  120.
 21. Wespendief  46. Velduil  71. Kleine Karekiet  96. Boompieper  121.
 22. Sperwer  47. Gierzwaluw  72. Grasmus  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Havik  48. Grote Bonte Specht  73. Spreeuw  98. Waterpieper  123.
 24. Bruine Kiekendief  49. Torenvalk  74. Beflijster  99. Vink  124.
 25. Blauwe Kiekendief  50. Smelleken  75. Merel  100. Keep  125.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

 1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
 2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
 3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
 4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
 5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
 6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
 7. 10-09-2019 Slobeend 9
 8. 22-09-2019 Gaai 324
 9. 02-10-2019 Gaai 442
 10. 07-10-2019 Kleine Rietgans 23
 11. 07-10-2019 Smelleken 6
 12. 10-10-2019 Sijs 228
 13. 16-10-2019 Raaf 3
 14. 20-10-2019 Staartmees 22