Week 14 (14 oktober - 20 oktober)

14-10-2019

Maandag 14 oktober: vrij zwaar tot half bewolkt, begin windstil, later oostelijke wind kracht 2 a 3, 17 °C. Toch al vroeg in de ochtend nog wat Boerenzwaluwen op trek, terwijl er bij de post geen mais meer staat om in te slapen. Verder wat trek van ganzen, meest Kolgans en twee grote groepen Spreeuwen rond 9 uur. Tegen tienen komt er een Rode Wouw langs en een uurtje later een Grote Gele Kwikstaart. Regelmatig komen er enkele Sperwers langs en elk uur horen we wel een Keep. Tegen het middaguur komt er heel mooi een Ruigpootbuizerd over, de eerste dit jaar, maar we zien ze lang niet elk jaar. Er is nu ook trek van Buizerds en er komt ook een volwassen vrouw Blauwe Kiekendief langs. De Buizerds blijven aardig vliegen en totaal tellen we er vandaag 59 en 30 Sperwers. Na de middag trekken er ook enkele Atalanta’s over en vandaag telden we meer Spreeuwen (3800) dan Vinken (1300).
Vandaag 34 soorten, 6.726 exemplaren

15-10-2019

Dinsdag 15 oktober: zwaar bewolkt en zo nu en dan regen, matige zuidwesten wind, 13 °C. Ondanks de regenbuien goede trek vandaag. Vrij snel al is er een Beflijster even ter plaatse om dan snel door te trekken. Tussen 8 en 9 komen er redelijk wat Houtduiven langs, maar vooral veel Spreeuwen, waaronder een groep van 500. Ook komt er een Waterpieper langs. Uiteraard vliegen de Vinken ook vandaag lekker met enkele uren zo’n 1000 vogels en ook Veldleeuweriken doen het erg goed. Een Tapuit komt mooi op een paaltje bij de keet zitten. Na een regenperiode (we staan geregeld in de keet) komen de Koperwieken in goede aantallen door, het lijkt wel of ze door de regen heen vliegen. Tussen 11 en 12 uur tellen we zelfs 1200 Koperwieken. In dat uur ook een vrouw Smelleken en een Goudplevier en een Watersnip (die zien we dit jaar weinig). Ook het uur daarop veel Koperwielen, 1300. Een groep van 8 Grote Zilverreigers vliegt over de Kanonsberg en vrij ver zien we een man Blauwe Kiekendief. Helaas moeten we allemaal rond 1 uur weg, maar later op de dag was het toch slechter weer.
Vandaag 41 soorten, 15.542 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

16-10-2019

Woensdag 16 oktober: vrij krachtige wind uit zuidzuidwest, van licht naar zwaar bewolkt, 14 °C. Het is veel rustiger in de lucht vandaag, het waait vrij snel aardig hard. In het eerste uur wordt er nog een Boerenzwaluw gezien (later die dag nog 2). Er zijn redelijk veel Aalscholvers op trek en we zien zowaar 4 Watersnippen. Een groep van 3 Raven komt over en dat is een nieuw dagrecord, wat op 2 stond. We zien vaak Raven, maar dan gaat het om lokale vogels. Er komt ook een Stormmeeuw over en dat is pas de 2e van dit jaar. Verder geen grote aantallen vandaag, nog geen 1000 Vinken en dat in 5 uur tellen.
Vandaag 34 soorten, 2.269 exemplaren

17-10-2019

Donderdag 17 oktober: 13 °C, matige westenwind, geheel bewolkt. Nog minder trek dan gisteren, maar een groep van 5 Grote Zilverreigers is mooi en een vrouw Blauwe Kiekendief die een poosje blijft jagen is ook mooi. Een Roodborstje zit op een van de stronken voor de keet en we horen ook vandaag een Waterpieper overvliegen. Twee uur later zien we een Zwarte Roodstaart op de stobben. Op het eind komt er nog een Atalanta langs.
Vandaag 28 soorten, 443 exemplaren

18-10-2019

Vrijdag 18 oktober: 14 °C, straffe zuidenwind, zwaar bewolkt. Vandaag de 8ste Beflijster van dit jaar en daarmee is 2019 het beste Beflijsterjaar op deze telpost. Er zijn inmiddels wel Houtduiven op trek, de aantallen zijn nog niet zo groot. Verder trek van Koperwieken, Vinken en Spreeuwen en ook wel Veldleeuweriken. Tussen 9 en 10 komen er vrij snel achter elkaar 2 Smellekens en nog een late Boompieper. Vinken gaan nu met een paar duizend per uur. Rond half 11 zien we eerst 2 en even later 1 Beflijster, wat dus het beste jaar voor deze soort betekend. Na 10 uur zijn de Buizerds blijkbaar wakker, het uur erna hebben ze al weer pauze en tussen 12 en 1 uur zien we er weer 10. Het laatste uur zijn dat er nog maar 2, het zet dus niet door. Wel opvallend is de groep van 9 Watersnippen.
Vandaag 33 soorten, 13.452 exemplaren

19-10-2019

Zaterdag 19 oktober: matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en motregen, 11 °C. Geen weer om te tellen, toch is dat bijna 3 uur gedaan. Om half 10 komt er een man Blauwe Kiekendief langs. Diverse soorten ganzen vliegen over, geen grote aantallen. Vinken komen ook nog aardig door, maar veel minder dan gister. Er komen zelfs nog 2 late Boerenzwaluwen langs.
Vandaag 15 soorten, 689 exemplaren

Buizerd ploegt tegen de wind in ©Martien van Dooren
Buizerd ploegt tegen de wind in ©Martien van Dooren

20-10-2019

Zondag 20 oktober: oostelijke wind, maar heel weinig, half tot zwaar bewolkt, 11 °C. Lekker veel spreeuwen in het eerste uur en ook aardig wat Vinken. Tussen de Vinken zitten ook enkele Kepen. Ook vanmorgen een volwassen man Blauwe Kiekendief op trek. Vlak voor 10 uur komt er een groep van maar liefst 22 Staartmezen langs, dat is een nieuw dagrecord (oude was 14 op 15 oktober 2010). In het laatste uur zien we ook nog een Tapuit. De motregen doet ons ophouden.
Vandaag 25 soorten, 2.986 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Grauwe Kiekendief  51. Boomvalk  76. Kramsvogel  101. Appelvink
 2. Soepgans  27. Rode Wouw  52. Slechtvalk  77. Koperwiek  102. Groenling
 3. Grauwe Gans  28. Ruigpootbuizerd  53. Klapekster  78. Zanglijster  103. Kneu
 4. Rietgans spec.  29. Buizerd  54. Gaai  79. Grote Lijster  104. Kruisbek
 5.Kleine Rietgans  30. Kievit  55. Ekster  80. Roodborst  105. Putter
 6. Toendrarietgans  31. Goudplevier  56. Kauw  81. Zwarte Roodstaart  106. Sijs
 7. Kolgans  32. Morinelplevier  57. Roek  82. Gekraagde Roodstaart  107. IJsgors
 8. Knobbelzwaan  33. Regenwulp  58. Zwarte Kraai  83. Paapje  108. Geelgors
 9. Nijlgans  34. Wulp  59. Raaf  84. Roodborsttapuit  109. Ortolaan
 10. Slobeend  35. Watersnip  60. Pimpelmees  85. Tapuit  110. Rietgors
 11. Krakeend  36. Witgat  61. Koolmees  86. Huismus  111.
 12. Wilde Eend  37. Groenpootruiter  62. Boomleeuwerik  87. Ringmus  112.
 13. Grote Zaagbek  38. Kokmeeuw  63. Veldleeuwerik  88. Heggenmus  113.
 14. Zwarte Ooievaar  39. Stormmeeuw  64. Oeverzwaluw  89. Gele Kwikstaart  114.
 15. Ooievaar  40. Zilvermeeuw  65. Boerenzwaluw  90. Engelse Kwikstaart  115.
 16. Blauwe Reiger  41. Kleine Mantelmeeuw  66. Huiszwaluw  91. Grote Gele Kwikstaart  116.
 17. Purperreiger  42. Holenduif  67. Staartmees  92. Witte Kwikstaart  117.
 18. Grote Zilverreiger  43. Houtduif  68. Fitis  93. Grote Pieper  118.
 19. Aalscholver  44. Zomertortel  69. Tjiftjaf  94. Duinpieper  119.
 20. Visarend  45. Koekoek  70. Tjiftjaf/Fitis  95. Graspieper  120.
 21. Wespendief  46. Velduil  71. Kleine Karekiet  96. Boompieper  121.
 22. Sperwer  47. Gierzwaluw  72. Grasmus  97. Roodkeelpieper  122.
 23. Havik  48. Grote Bonte Specht  73. Spreeuw  98. Waterpieper  123.
 24. Bruine Kiekendief  49. Torenvalk  74. Beflijster  99. Vink  124.
 25. Blauwe Kiekendief  50. Smelleken  75. Merel  100. Keep  125.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

 1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
 2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
 3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
 4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
 5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
 6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
 7. 10-09-2019 Slobeend 9
 8. 22-09-2019 Gaai 324
 9. 02-10-2019 Gaai 442
 10. 07-10-2019 Kleine Rietgans 23
 11. 07-10-2019 Smelleken 6
 12. 10-10-2019 Sijs 228
 13. 16-10-2019 Raaf 3
 14. 20-10-2019 Staartmees 22